Een GAAR voor Global Mobility

Bas Heijnen Geschreven door 11-12-2019

Auteur: mr. Bas Heijnen, werkzaam als fiscalist bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Deze bijdrage omvat praktische highlights van de verhandeling van mr. S.G.M.P. Heijnen die is verdedigd in het kader van het Post-Master traject Europese Fiscale Studies (EFS).(1) De hoofdvraag in deze EFS-verhandeling luidt: ‘Hoe kunnen antimisbruikmaatregelen bijdragen aan arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke coördinatie teneinde een gelijk speelveld te bewerkstelligen voor gedetacheerde werknemers?’ Aan bod komen de laatste ontwikkelingen voor de binnen de EU gedetacheerde werknemer in het kader van de internationale sociale zekerheid, de meldingsplicht uit art. 8 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagWEU), de Wet aanpak schijnconstructies (Was), de ‘Mandatory Disclosure’-richtlijn (DAC 6), misbruik van recht als EU-rechtelijk leerstuk, ‘special’ en ‘general anti avoidance rules’ (SAAR en GAAR) vanuit een multidisciplinair perspectief.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.