De Maasketen Jan van Eyck reikt de Kanunnik Coenenprijs uit aan: “GER ESSERS”

Pascalle Pechholt Geschreven door 13-12-2018
Test 2

Maasketen Jan van Eyck is een samenwerkingsverband van het grensgebied der beide Limburgen en de Selfkant en werd in 1966 gesticht, onder meer om in deze regio “Europa dichter bij de burger te brengen en de burger dichter bij Europa”.

De Kanunnik Coenen Prijs (KCP) is vernoemd naar Kanunnik dr. Jozef Coenen, die in 1870 in Elen werd geboren en na een zeer werkzaam en vruchtbaar leven in 1958 te Gellik overleed.

Kanunnik Coenen was een Groot-Limburger in tweeërlei opzicht. Allereerst heeft hij als priester, schrijver, bouwheer en historicus baanbrekend werk gedaan voor zijn geliefde gewest en haar bewoners. Daarnaast droeg hij in zijn omvangrijk oeuvre als historicus de Groot-Limburgse gedachte uit, die in het “Europa zonder Grenzen” in het algemeen in de Euregio in het bijzonder als een grote verrijking wordt ervaren.

Vanwege zijn grensoverschrijdende werkzaamheden was Kanunnik Coenen voor de Maasketen “Jan van Eyck” het grote voorbeeld om haar activiteiten daarop af te stemmen. Daarom werd de naam van Kanunnik Coenen verbonden aan de prijs, die mensen en/of instellingen wil eren en waarderen voor werkzaamheden gedurende een lange periode verricht om mensen aan weerszijden van de Maas dichter bij elkaar te brengen tegen het gegeven van een gemeenschappelijke taalkundige, godsdienstige, historische en volksculturele achtergrond.

De Kanunnik Coenenprijs is dit jaar unaniem door de jury toegekend aan Ger Essers.

Ger Essers is de belichaming van het Europese ideaal. Hij werkte vele jaren in het onderwijs, daarna als adviseur grensarbeid en hij was vele jaren adviseur van Europarlementariër Ria Oomen. Hij was en is ook lid van vele grensoverschrijdende verenigingen en stichtingen, waaronder de Deutsch Niederländische Gesellschaft, het Algemeen Nederlands Verbond en de stichting Geen Grens. Tevens is hij medeoprichter van ons eerste Vakblad en schrijft hij regelmatig voor ons vakblad Grensoverschrijdend Werken.

De prijs werd zaterdag 3 november jl. uitgereikt in Cultureel Erfgoedcentrum De Domijnen in Sittard. De redactieleden Heike Xhonneux en Pascalle Pechholt waren erbij toen Ger de prijs in ontvangst mocht nemen.

“We bevinden ons hier in bijna het smalste stukje van Nederland, op een zucht van Duitsland en België. Dat lijkt ons normaal, dat is het niet. We zijn hier ingekapseld, afgesneden van elkaar door grenzen, vastgesteld ergens in een ver of niet zo ver verleden door militairen en beleidsmensen,” zo begon de ter ere van Essers uitgesproken laudatio.

Die grenzen blijken weliswaar relatief doorheen de tijd, maar wie er dichtbij woont heeft er op diverse manieren last van. Ger Essers heeft zich onder meer ingezet om oplossingen te vinden voor de problemen waar grenswerkers mee te maken krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. In deze euregionale zone is dat een vaak voorkomend probleem.

Als uitdrukking van de waardering van de jury voor zijn gedreven inzet ontving Ger Essers een fraaie oorkonde en het kunstwerk ‘De Veerman’. Dat kunstwerk symboliseert de rol van Ger Essers als verbinder, iemand die zowel letterlijk als figuurlijk grenzen slecht.

Ger, namens de hele redactie van het vakblad Grensoverschrijdend Werken feliciteren we je met deze prijs en hopen dat je nog veel grenzen voor grensarbeiders mag beslechten. Wij zijn in ieder geval trots op je!