De geldigheid van A1-verklaringen en het samenspel met nationale wetgeving

Kim Erens Geschreven door 28-09-2018

Auteur: Kim Erens, als consultant tax specialties verbonden aan EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (kim.erens@nl.ey.com)

Zoals al meerdere keren beschreven, was het tot nu toe in alle gevallen zo dat het ontvangende land een afgegeven A1-verklaring moet accepteren. Het is niet mogelijk om als ontvangend land eenzijdig een A1-verklaring ongeldig te verklaren. Recent heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat dit alleen anders is in gevallen van fraude (zaak Altun). Echter, hoe moeten nationale gerechtshoven omgaan met de Altun rechtspraak en de daaropvolgende andere recente uitspraken omtrent de geldigheid van A1-verklaringen? En wat is de invloed van en op het nationale recht? In dit artikel bespreek ik twee uitspraken waarin de koppeling met nationale sociale zekerheidswetgeving wordt gemaakt.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.