De fiscale kwalificatie van Duitse wettelijke pensioenpremies van een naar Nederland gedetacheerde Duitse beroepsmilitair

Bastiaan Didden Geschreven door 26-01-2018

Auteur: Bastiaan Didden LL.M., PhD Candidate, Faculty of Law, Department of Tax Law, Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility / ITEM (bastiaan.didden@maastrichtuniversity.nl)

Op 10 november jl. heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een, op het eerste gezicht, zeer specifieke casus.(1) Ondanks dit gegeven, strekt de relevantie van de uitspraak verder, zo moet de uitspraak mijns inziens voor het ministerie van Financiën wellicht aanleiding geven voor een aanvulling van de kwalificatiebeoordeling van buitenlandse pensioenstelsels. Alvorens in te gaan op de betekenis van de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, zullen allereerst de voorliggende feiten worden beschreven.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.