Actuele (internationale) pensioenontwikkelingen: een overzicht

Bastiaan Didden Geschreven door 10-02-2020

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Het vakgebied ‘pensioen’ is volop in beweging. Niet alleen op nationaal niveau, denk aan de concrete plannen voor de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel, maar ook op Europees niveau is van ‘stilte’ geen sprake. In dit kader kan het PEPP niet onvermeld blijven, het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct, waarvan de regulerende verordening op 14 augustus 2019 in werking is getreden.(1) Zoals het er nu naar uitziet, is het de verwachting dat de eerste pensioenproducten met het ‘PEPP label’ rond 2022 op de Europese markt worden aangeboden. Met het PEPP wordt onder meer beoogd dat een deelnemer aan een PEPP daaraan kan blijven deelnemen in het geval hij zich in een andere lidstaat gaat vestigen.(2)

Inhakend op de actualiteit wordt in dit overzichtsartikel ingegaan op een aantal relevante, recente ontwikkelingen ten aanzien van grensoverschrijdend pensioen. Zo zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan de vervolgstappen wat betreft de doorontwikkeling van een Europees Pensioenregister en de actualiteiten op het terrein van internationale waardeoverdracht. Tot slot is er ook oog voor de nabije toekomst: wat staat voor 2020 op stapel? Aan de hand van een bespreking van de planningsbrief voor 2020 van het Ministerie van Financiën zal deze vraag worden beantwoord.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.