ZZP-ers die grensoverschrijdend werken (deel 2): loonheffingen

Eric Raeskin Geschreven door 21-11-2016

Auteur: Eric Raeskin, als Consultant Tax verbonden aan E&Y Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (eric.raeskin@nl.ey.com)

In de vorige editie van het vakblad Grensoverschrijdend Werken is ons eerste artikel verschenen uit de reeks “ZZP’ers over de grens”. In deze bijdrage zullen we ons richten op de belastinggevolgen vanuit een (internationaal) loonheffingperspectief.

We bouwen verder op de uitgangssituatie uit deel I van deze reeks. Kortgezegd was de situatie uit deel I als volgt: een in België wonende zelfstandige neemt een opdracht aan van een in Nederland gevestigde opdrachtgever. De zelfstandige komt naar Nederland om fysiek de opdracht hier uit te voeren.

Samengevat was de conclusie uit het vorige artikel dat de Belgische zelfstandige ondernemer belastingplichtige is voor de Nederlandse inkomstenbelasting indien hij/zij een vaste inrichting in Nederland heeft. De Belgische ondernemer betaalt Nederlandse inkomstenbelasting over de winst die toerekenbaar is aan de activiteiten die hij/zij in Nederland heeft verricht middels zijn vaste inrichting (en vennootschapsbelasting indien de werkzaamheden worden verricht door een Belgische vennootschap).

Voor deze bijdrage maken we onderscheid tussen twee situaties en richten ons op de fictieve personen Lynn en Luc. Beiden zijn fiscaal inwoner van België en hebben geen personeel in dienst en voldoen daarom aan de niet-fiscale term “ZZP’er”. Het verschil tussen beiden is dat:

1. Lynn een eenmanszaak heeft; en

2. Luc als een directeur-grootaandeelhouder voor zijn eigen BVBA werkt (een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap).

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.