Wat is de bindende kracht van een uitgereikt A1-formulier?

Heike Xhonneux Geschreven door 21-11-2016

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het Grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux juristen

Op Europees gebied spelen ten aanzien van de internationale detachering verschillende zaken, waaronder een voorstel tot aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Maar ook binnen de diverse landen worden steeds vaker kritische geluiden gehoord betreffende de detacheringsverklaringen die zijn afgegeven door andere landen. De verklaringen worden steeds vaker in twijfel getrokken. Hoewel het Europese Hof van Justitie inmiddels aan de hand van meerdere zaken jurisprudentie heeft ontwikkeld waaruit men zou kunnen afleiden dat een staat geen speelruimte heeft om af te wijken van een door een andere lidstaat afgegeven verklaring, laait de discussie steeds weer op.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.