Verleg de grenzen van uw kennis

Dennis Reins Geschreven door 21-11-2016

Auteur: Dennis Reins, Werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Een in Nederland woonachtige werknemer is begin 2016 naar Duitsland uitgezonden om daar tijdelijk de rol van managing director te vervullen. Hij blijft in dienst van de Nederlandse vennootschap en blijft in Nederland sociaal verzekerd. Hij zal fysiek circa 80% van zijn werkzaamheden in Duitsland doorbrengen, de overige 20% werkt hij vanuit huis in Nederland of op kantoor bij zijn werkgever. In Duitsland beschikt hij gedurende zijn uitzendperiode over een appartement waar hij doordeweeks verblijft, in de weekenden is hij bij zijn gezin in Nederland. Eind 2016 wordt besloten om zijn uitzending te verlengen tot eind 2017. Hij betaalt alimentatie aan zijn ex-echtgenote en bezit een eigen woning. Zijn reguliere arbeidsinkomen bedraagt € 100.000 per jaar. Daarnaast krijgt hij jaarlijks een bonus voor de werkzaamheden verricht in het voorafgaande jaar. In 2016 ontvangt hij een bonus ad € 50.000 over 2015 en in 2017 ontvangt hij een bonus ad € 50.000 over 2016, Zijn alimentatie bedraagt € 30.000 en de negatieve inkomsten uit eigen woning bedragen € 15.000. Vóór zijn uitzending is de werknemer volledig belast en premieplichtig geweest in Nederland. Met zijn werkgever heeft hij afgesproken dat een eventueel belastingvoordeel voor hem is en dat eventuele belastingnadelen door de werkgever worden vergoed.

Vragen:

1. Gaat de werknemer erop achteruit of gaat hij er op vooruit in 2016?

2. Hoe zit dat in 2017? Is het verstandig om de compensatieregeling toe te passen?

En maakt het daarbij verschil of sprake is van “Bestellung” of “Anstellung” wat betreft zijn positie als managing director van het Duitse concernonderdeel?

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.