extraterritoriale kosten

Evaluatie 30%-regeling – Expat doe mee!

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

Er is een questionnaire voor expats ontwikkeld over extraterritoriale kosten, incl. de 30%-regeling. De evaluatie moet medio 2024 zijn afgerond, zodat bij de Belastingplannen 2025 rekening kan worden gehouden met het onderzoek.

Bron: SEO, 25 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Extraterritoriale kosten: uitgelicht want ietwat onderbelicht?

Bastiaan Didden Geschreven door
07-03-2024

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Van oudsher wordt veel aandacht besteed aan de 30%-regeling, zo ook in dit vakblad. Niet geheel verrassend gezien de vele wijzigingen die deze regeling heeft ondergaan in de recente jaren. In deze bijdrage ga ik in op de andere ‘ET-variant’: de regeling voor vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (ET-kosten) zoals opgenomen in artikel 31a, lid 2, aanhef en onderdeel e Wet LB 1964. In de praktijk kan niet alleen worden teruggevallen op deze wetsbepaling, ook een besluit, het Handboek Loonheffingen en kennisgroepstandpunten bevatten relevante informatie.(1) In deze korte bijdrage licht ik enkele highlights van de ET-kostenregeling uit. Daarbij worden actuele en relevante wetenswaardigheden meegenomen.(2)

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Aanvraag tewerkstellingsvergunning is geen loon, evt. verblijfsdeel wel

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2024

De aanvraag of omzetting van een tewerkstellingsvergunning is geen loon. Bij een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid ligt dat anders. De kosten die zien op de vergunning voor verblijf zijn wel loon.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen

Gepubliceerd in Nieuws

Kosten A1-verklaring zijn geen Extraterritoriale-kosten, maar ...

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2024

Een aanvraag of verlenging van een A1-verklaring is geen loon. Als het gaat om een A1-verklaring voor werken in meerdere landen, is wel sprake van loon, maar kan dit aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen

Gepubliceerd in Nieuws