Rubriek: Woonplaats

Toepassen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2023

Voor de loonbelastingtabel van een Oekraïense vluchteling die langer dan 6 maanden in Nederland verblijft, kan worden aangenomen dat Nederland het fiscale woonland is. Dit uitgangspunt geldt niet zonder meer voor de aangifte inkomstenbelasting.

Bron: Belastingdienst, 18 januari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Loon is niet volledig belast in het Verenigd Koninkrijk

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2023

M woont voor de nationale wet en het belastingverdrag in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. M werkt voor een werkgever in het VK, zodat recht bestaat op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de 151 in het VK gewerkte dagen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7535

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot woont in Nederland en niet in Spanje/Italië

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2022

Na een opleiding als piloot is Q in 2017 gestationeerd geweest in Italië en Spanje, waar hij ook appartementen gehuurd had. Q onderhield nog een duurzame band met Nederland en wordt daarom aangemerkt als binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12395

Gepubliceerd in Nieuws

Musicalartieste treedt op in Oostenrijk, maar betaalt (ook) in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2022

Z, artieste, heeft bijna een jaar geleefd in een theaterwoning in Oostenrijk. Z is inwoner van Nederland gebleven. Haar beloning is onderdeel van het Nederlands wereldinkomen. De voorkoming van dubbele belasting verloopt via de verrekeningsmethode.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8256

Gepubliceerd in Nieuws

‘Inwoner’ Zwitserland woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2022

Y heeft met zijn vrouw Z afgesproken dat ze niet langer samenwonen. Ze bezitten twee woningen, een in Zwitserland en een in Nederland. Mede omdat Y meer dan 240 dagen in Nederland verblijft, is Y inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5286

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot met standplaats Turkije woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2022

P is piloot en heeft als standplaats Turkije waar P ook zegt te wonen. Gezien zijn banden met Nederland heeft P een duurzame band met Nederland. Hij is voor de toepassing van de nationale wet en het belastingverdrag Nederland – Turkije inwoner van Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5141

Gepubliceerd in Nieuws

Handreiking anoniementarief bij ontbreken woonadres.

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2022

Als het woonadres van de werknemer niet bekend is moet het anoniementarief toegepast worden. In de Handreiking legt de Belastingdienst uit wat de werkgever moet doen om het woonadres van de werknemer te kunnen vaststellen.

Bron: Belastingdienst, Fiscaal Forum Dienstverleners, 25 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur maakt duurzame band met Nederland aannemelijk.

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2022

Y maakt niet aannemelijk dat hij inwoner van Marokko is, ondanks zijn woning en sociaal leven in Marokko. De rechtbank volgt de inspecteur die aannemelijk maakt dat Y een duurzame band heeft met Nederland en daarmee inwoner van Nederland is.

Bron: Rechtbank Den Haag, 15 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:14719

Gepubliceerd in Nieuws

Woonplaatsonderzoek is geen fishing expedition

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2020

De Hoge Raad bevestigt dat bij een woonplaatsonderzoek de inspecteur in vergaande mate privé-aspecten mag uitvragen. Er is dan geen sprake van een fishing expedition, inbreuk op de privacy of een wederrechtelijke informatiebeschikking.

Bron: Hoge Raad, 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1473

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsmigranten en inschrijving BRP

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2020

De inschrijving van arbeidsmigranten in de basisregistratie personen (BRP) is in de praktijk vaak niet goed. Het Ministerie van BZK onderkent het probleem en zet stappen om de kwaliteit van de inschrijving te verbeteren. Later dit jaar komt een plan van aanpak.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws