Rubriek: Wetsvoorstel

Wijziging 30%-regeling heeft de nodige uitvoeringsgevolgen

Tamara Veldkamp Geschreven door
28-09-2022

Volgens de bij het Belastingplan ingediende uitvoeringstoetsen leidt de beperking van de 30%-regeling tot uitvoeringsgevolgen betreffende het overgangsrecht, bezwaarschriften en het switchen tussen de 30%-regeling / vergoeding van de werkelijke kosten.

Bron: Uitvoeringstoets Belastingplan 2013, 20 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen door Tweede Kamer aangenomen

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2022

Het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer aangenomen op 13 september 2022. De internationale gevolgen (immigratie, einde partiële buitenlandse belastingplicht etc.) zijn benoemd in de Kamerstukken.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Mobiliteitsrichtlijn wordt geïmplementeerd in wetgeving

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2022

De mobiliteitsrichtlijn ((EU) 2020/1057) bepaalt of op chauffeurs in het internationaal verkeer de detacheringsrichtlijn van toepassing is. Dit leidt tot extra verplichtingen voor werkgevers. O.a. moeten detacheringsverklaringen in het informatiesysteem interne markt worden ingevoerd.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel aandelenopties wordt ongewijzigd voortgezet

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2022

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten dat vorig nog werd aangehouden na twijfels bij parlementsleden wordt ongewijzigd voortgezet. De staatssecretaris hoopt dat het voorstel op 1 januari 2023 in werking kan treden.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingplannen 2022 - Vragen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2021

Bij de beantwoording van vragen over de belastingplannen 2020 komen de internationale aspecten van de wijzigingen van het partnerbegrip in de IACK en de belastingheffing aandelenoptierechten nauwelijks aan de orde.

Bron: Beantwoording kamervragen WGO 1 en belastingadviseurs, 28 oktober 2021.

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopmogelijkheid 10% pensioen uitgesteld tot 2023

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2021

Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is door de Eerste Kamer aangenomen. Het onderdeel dat ziet op de afkoop op of direct na de pensioeningangsdatum van 10% van het pensioenkapitaal is een jaar uitgesteld tot 2023.

Bron: Eerste Kamer, 12 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale aspecten Wetsvoorstel excessief lenen uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2020

Bij de kamerbehandeling van het Wetsvoorstel excessief lenen is uitgebreid ingegaan op de internationale, verdragsrechtelijke en de europeesrechtelijke aspecten van het voorstel.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 december 2020, Nota naar aanleiding van het verslag

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel wijziging Wet arbeid vreemdelingen ingediend

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2020

Het Wetsvoorstel tot wijziging van de WAV richt zich op het soepeler toelaten van arbeidskrachten die bijdragen aan de kenniseconomie en moet slechte arbeidsomstandigheden voorkomen.

Bron: Tweede Kamer, 17 december 2020, kamerstukken 35680

Gepubliceerd in Nieuws

Gevolgen afkoop 10% van pensioen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2020

In de kamerstukken over het Wetsvoorstel Bedrag Ineens, RVU en verlofsparen, wordt nader ingegaan op de gevolge van de afkoop van 10% van het pensioen op de pensioeningangsdatum in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II, 35555

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2020

Het wetsvoorstel excessief lenen is ingediend. De wet moet in werking treden op 1 januari 2023. In de memorie van toelichting wordt bij de onderdelen internationale aspecten en EU-aspecten ingegaan op de gevolgen bij emigratie of een immigratie. 

Bron: Ministerie van Financiën, 17 juni 2020

Gepubliceerd in Nieuws