Wet open overheid

Beoordeling arbeidsrelaties: volop ontwikkelingen

Bastiaan Didden Door
09-07-2024

Eind juni 2024 zijn naar aanleiding van een WOO-verzoek ter zake van het Deliveroo-arrest (ECLI:NL:HR:2023:443) stukken gepubliceerd die inzicht geven in de wijze waarop de Belastingdienst de beoordeling van arbeidsrelaties aanvliegt. Verder is 5 juli 2024 een conclusie van A-G de Bock gepubliceerd inzake de vraag of schoonmakers in dienstbetrekking werkzaam waren bij het Helpling-platform.

Bron: Rijksoverheid, ‘Besluit op Woo-verzoek over Deliveroo-arrest’, 26 juni 2024 & Rechtspraak.nl, ECLI:NL:HR:2023:443

Gepubliceerd in Nieuws

Revenue rule - invorderingsmogelijkheden in landen buiten de EU

Bastiaan Didden Door
03-07-2024

Op 17 juni 2024 is naar aanleiding van een WOO-verzoek een notitie gepubliceerd die kort en bondig de zogenoemde ‘revenue rule’ beschrijft in relatie tot de invorderingsmogelijkheden van de Belastingdienst in landen buiten de EU. Eveneens komt ook wederzijdse administratieve bijstand ter sprake.

Bron: open.overheid.nl, 17 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

1000+ kennisgroepstandpunten openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2023

Er zijn een enorm veel kennisgroepstandpunten openbaar geworden na een WOO-verzoek, waarvan er in ieder geval 149 van belang zijn voor grensoverschrijdend werken of wonen.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Documenten remittancebepaling in belastingverdragen openbaar

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2023

Er zijn 15 documenten openbaar gemaakt over de remittancebepaling in belastingverdragen. De documenten zien onder meer op de verdragen met het Verenigd Koninkrijk, Ghana, Ierland, Maleisië en Singapore.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Diverse memo’s, handboeken gepubliceerd over grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2023

Er zijn een aantal internationale standpunten van kennisgroepen openbaar gemaakt. Onder meer over: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, verleggingsregeling, commissarissen/bestuurders, pensioen en heffingskortingen.

Bron”: Ministerie van Financiën, 25 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Standpunten Kennisgroepen over art. 15 en 18 OESO-modelverdrag openbaar

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2023

Er zijn 42 standpunten (o.a. over de coronamaatregelen en ontslagvergoedingen) gepubliceerd over het artikel voor niet-zelfstandige arbeid en het lijfrente-artikel in alle Nederlandse belastingverdragen en het OESO-modelverdrag. 

Bron: Ministerie van Financiën, 23 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Meer FATCA-gerelateerde stukken openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2023

Na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur zijn weer meer documenten betreffende FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met heden openbaar gemaakt.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 februari 2023

Gepubliceerd in Nieuws