Rubriek: Werkvergunning

Tip: Beoordeel of aan loonnorm is voldaan

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2018

Het is weer tijd om te checken of voldaan is aan de loonnorm van de 30%-regeling. Is dat niet het geval, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Wij merken op dat dan ook direct de (maand)loonnorm voor de bijv. de kennismigrantenregeling, ICT-richtlijn etc. beoordeeld kan worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 12 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Gedetacheerde derdelanders hoeven geen werkvergunning

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2018

Oostenrijk mag geen werkvergunning verlangen van derdelanders die ter beschikking zijn gesteld door een in Italië gevestigde onderneming aan een tevens in Italië gevestigde onderneming met het oog op de verrichting van een dienst in Oostenrijk. Uitsluitend een meldingsplicht is niet in strijd met het Europees recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 november 2018, C-18/17

Gepubliceerd in Nieuws

Boete voor in container werkende afrikaan

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2018

Voor de Wet arbeid vreemdelingen is voor het aannemen van feitelijk werkgeverschap voldoende dat arbeid wordt verricht ten dienste van een werkgever. Een tewerkstellingsvergunning is dan vereist. Of de werkgever wetenschap had of instemming verleend heeft, is niet relevant, evenals de omvang en duur van de werkzaamheden.

Bron: Raad van State, 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3523

Gepubliceerd in Nieuws

1 juli 2018: Kroaten vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2018

Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU. Nederland mocht en heeft Kroaten op grond van het overgangsregime vijf jaar uitgezonderd van het vrij verkeer van werknemers. Nederland wilde de Kroaten nog drie jaar uitsluiten, maar de Europese Commissie heeft daar een stokje voorgestoken.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Leges voor meeste verblijfsvergunningen gaat omlaag

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2018

Leges voor verblijfsvergunningen worden met ingang van 1 april 2018 verlaagd of blijven gelijk. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op kostprijzenberekening. De tarieven worden met ingang van 3 mei 2018 ingevoerd. Dat is de eerstvolgende datum van aanpassingen in het IT-systeem van de IND.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 29 maart 2019, kenmerk: 22153346

Gepubliceerd in Nieuws

Geen TWV nodig voor vrijwilligerswerk door student/wetenschapper

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2018

Internationale studenten of wetenschappers, die vrijwilligerswerk verrichten, hebben geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Een vrijwilligersverklaring is voldoende. De vrijwilligersverklaring moet bij UWV worden aangevraagd door de organisatie die de vrijwilliger inzet.

Bron: Euraxess Netherlands, 12/02/2018

Gepubliceerd in Nieuws

Visum of werkvergunning bij werken in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2017

Als iemand in het buitenland gaat werken is vaak een visum of werkvergunning nodig. Op de site nederlandwereldwijd.nl is per land informatie te vinden over de eisen met betrekking tot een visum of werkvergunning. Op de site is ook meer informatie te vinden over reizen, werken en zakendoen in het buitenland.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Visum of werkvergunning bij werken in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2017

Als iemand in het buitenland gaat werken is vaak een visum of werkvergunning nodig. Op de site nederlandwereldwijd.nl is per land informatie te vinden over de eisen met betrekking tot een visum of werkvergunning. Op de site is ook meer informatie te vinden over reizen, werken en zakendoen in het buitenland.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Gepubliceerd in Nieuws