Rubriek: Verblijfsrecht

IND past handhavings- en boetebeleid aan

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2020

In de Vreemdelingencirculaire 2020 is het handhavings- en boetebeleid gewijzigd. Er komt meer differentiatie ten aanzien van ernst en verwijtbaarheid. Dit moet tot meer evenredigheid van de sanctie bij een overtreding leiden.

Bron: Staatscourant, 24 februari 2020, nr. 11649

Gepubliceerd in Nieuws

Voorwaarden Schengen en Caribisch visum gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2020

Sinds 2 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de aanvraag van een Schengen of Caribisch visum. Het visum kan al aangevraagd worden 6 maanden voor de reisdatum. De geldigheid kan langer zijn. Ook het aanvraagproces en de tarieven zijn gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid, netherlandsandyou.nl, 27 januari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Wet modern migratiebeleid geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2019

De evaluatie van de Wet momi leidt tot 10 aanbevelingen. De voorstellen worden niet echt omarmt. Wel wordt gekeken naar het verblijfsdoel au-pairs, verblijfsdoel onderzoek, betere communicatie, intensiteit monitoren studievoortgang en een zelfinspectie voor referenten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Looncriteria 2020 Wet arbeid vreemdelingen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2019

De looncriteria in 2020 bedragen voor kennismigranten - jonger 30 jaar € 3.381 en vanaf 30 jaar € 4.612, blauwe kaarthouders - € 5.403 en in Nederland afgestudeerden - € 2.423. De bedragen zijn bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen na 1 januari 2020. 

Bron: Staatscourant 2019, 65478

Gepubliceerd in Nieuws

Rapportage vreemdelingenketen IND

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2019

In de rapportage over de eerste helft van 2019 wordt ook uitgebreid ingegaan op verblijfsvergunning voor werk, studie en gezin. Beschreven wordt de werkwijze van de IND, toegelicht met cijfermatige onderbouwingen en graphics.

Bron: IND, 8 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

453 kamervragen Begroting 2020 SZW beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2019

De antwoorden gaan onder meer over inzet inspectie SZW, verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen, (huisvesting) arbeidsmigranten, AOW-ers in het buitenland, remigratieuitkering en de inkoop AOW-rechten.

Bron: Ministerie van SZW, 13 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Italiaanse verblijfsvergunning geeft geen recht op werken in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2019

Een vreemdeling met een Italiaanse verblijfsvergunning als langdurig ingezetene werkte in een Nederlandse groentewinkel. Een Italiaanse verblijfsvergunning zegt niets over het recht om in Nederland te mogen werken. Een Nederlandse tewerkstellingsvergunning was verplicht.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 16 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6542

Gepubliceerd in Nieuws

Familieleden mogen in loondienst werken

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2019

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Dat geldt tot 2020 ook voor familie- of gezinsleden. Vanaf 2020 mogen familie- en gezinsleden zonder extra papierwerk ook in loondienst werken.

Bron: Ministerie van SZW, 1 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Inkomsten van een derde tellen ook mee voor verblijfsrecht

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2019

Voor de status van langdurig verblijf van een derdelander, is van belang dat sprake is van stabiele en regelmatige inkomsten ter voorziening in het onderhoud. Het begrip inkomsten ziet niet uitsluitend op eigen inkomsten, maar omvat ook door derden ter beschikking gestelde gelden.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:830

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkoming van misbruik van arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2019

In een brief aan de Kamer wordt uitgelegd hoe de Nederlandse wetgeving (Wet arbeid vreemdelingen, Burgerlijk Wetboek, ILO forced labour protocol) arbeidsmigranten uit derde landen beschermt die te maken krijgen met arbeidsuitbuiting.

Bron: Ministerie van SZW, 24 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws