Verblijfsrecht

Verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen afgeschaft

Marco Wijnberg Geschreven door
17-04-2024

Het Vreemdelingenbesluit kent een verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen, die bedoeld is voor vreemdelingen die minimaal € 1.250.000 investeren in een innovatieve onderneming. Per 17 april is deze verblijfsgrond afgeschaft. Voor al verleende verblijfsvergunningen is er een overgangsbepaling. Van deze verblijfsgrond werd overigens maar weinig gebruikgemaakt.

Bron: Staatsblad 16 april 2024, 83

Gepubliceerd in Nieuws

Verblijfsvergunning internationale student ingetrokken wegens te weinig studievoortgang

Marco Wijnberg Geschreven door
16-04-2024

Een internationale bachelorstudent Geneeskunde aan de RU Groningen, met de Saoedi-Arabische nationaliteit, had een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel ‘studie’. De RUG heeft de vreemdeling afgemeld bij de IND wegens onvoldoende studievoortgang. Vervolgens heeft de staatssecretaris de verblijfsvergunning ingetrokken. De Raad van State bevestigt dat dit rechtmatig heeft mogen gebeuren. Op de grief dat de gehanteerde voortgangstoets discriminerend zou zijn ten opzichte van Nederlandse studenten gaat de RvSt niet in.

Bron: Raad van State, 12 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1534

Gepubliceerd in Nieuws

Kennismigrantenregeling: Werknemerspremie pensioen is onderdeel brutoloon

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2024

Bij de vaststelling van het bruto maandloon voor het salariscriterium van de kennismigrantenregeling kan de premie die de werknemer betaalt voor het pensioen meegenomen worden. De werkgeverspremie daarentegen telt niet mee.

Bron: IND, Nieuwsbrief zakelijk, 20 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

De kennismigrantenregeling en de 30%-regeling in 2024

Aldijana Dedic Geschreven door
14-01-2024

Auteurs: Aldijana Dedic en Setenay Gölpunar, werkzaam bij EY in Rotterdam (aldijana.dedic@nl.ey.com) en (setenay.golpunar@nl.ey.com)

Om gebruik te mogen maken van zowel de kennismigrantenregeling als de 30%-regeling, dient te worden voldaan aan specifieke criteria, waaronder een salarisnorm. Met ingang van 1 januari 2024 is de salarisnorm voor de kennismigrantenregeling gewijzigd. Daarnaast vinden er significante wijzigingen plaats aan de 30%-regeling. In dit artikel informeren wij jullie over de wijzigingen en aandachtspunten inzake beide regelingen voor 2024.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Verblijf derdelanders uit Oekraïne is rechtmatig

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2023

Er zijn vragen beantwoord over derdelanders uit Oekraïne die een verblijfs- en werkrecht hebben op grond van de Europese tijdelijke beschermingsrichtlijn. Het IND-portaal laat dit ten onrechte niet zien, maar ze zijn wel rechtmatig in Nederland.

Bron: Ministerie van V en J, 28 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Kennismigrantenrichtlijn (nog) niet volledig van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

Het is Nederland niet gelukt de Europese kennismigrantenrichtlijn (Europese blauwe kaart) fijdig voor 19 november 2023 om te zetten in wetgeving. Alleen op de bepalingen die rechtstreekse werking hebben kan een beroep worden gedaan.

Bron: Ministerie van V en J, 28 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvraag blauwe kaart op basis nieuwe richtlijn mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2023

De richtlijn Europese Blauwe Kaart voor verblijf en werk binnen de EU moest zijn geïmplementeerd voor 18 november 2023. De website van de IND is hiervoor op 17 maart 2023 voorzien van een update.

Bron: Immigratie en naturalisatiedienst, 17 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

IND evalueert regeling kenniswerkers en zoekjaarders

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2023

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft een rapport gepbliceerd over kenniswerkers en zoekjaarders in Nederland. Het rapport is gericht op hoe het kenniswerkers vergaat nadat ze in Nederland zijn aangekomen.

Bron: IND, oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Oekraïners kunnen langer blijven, derdelanders niet.

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2023

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor Oekraïners is met een jaar te verlengd, tot en met 4 maart 2025. De beëindiging van het verblijf van de ‘derdelanders’ uit Oekraïne zet het Kabinet wel door.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 28 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Derdelanders uit Oekraïne kunnen voorlopig blijven (werken)

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2023

De beëindiging van de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) voor derdelanders op 4 september is bevroren tot de Raad van State uitspraak in hoger beroep heeft gedaan. Derdelanders mogen tot die tijd hun verblijf in Nederland voortzetten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws