Rubriek: Verblijfsrecht

EU-ambassades helpen bij nood buiten EU

Carlo Douven Geschreven door
05 mei 2018

Met ingang van 1 mei 2018 kunnen EU-burgers buiten de EU in noodgevallen een beroep doen op een ambassade van een ander EU-land. Dit geldt als het eigen land daar niet vertegenwoordigd is. Er is daarmee geen sprake van harmonisatie van de consulaire bescherming.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 1 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Leges voor meeste verblijfsvergunningen gaat omlaag

Carlo Douven Geschreven door
01 april 2018

Leges voor verblijfsvergunningen worden met ingang van 1 april 2018 verlaagd of blijven gelijk. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op kostprijzenberekening. De tarieven worden met ingang van 3 mei 2018 ingevoerd. Dat is de eerstvolgende datum van aanpassingen in het IT-systeem van de IND.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 29 maart 2019, kenmerk: 22153346

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie publiceert ontwerp Brexit-akkoord

Carlo Douven Geschreven door
04 maart 2018

De Europese Commissie heeft een ontwerp terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. Het ontwerp gaat onder andere in op de rechten die burgers hebben tijdens een eventuele transitieperiode na 30 maart 2019.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 28 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie gaat zich buigen over gevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
13 februari 2018

Rechtbank Amsterdam vraagt het Hof van Justitie EU of de Brexit leidt tot een verval van het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten en vrijheden. Als het antwoord neen is, dienen dan voorwaarden of beperkingen gesteld te worden aan het behoud van de aan het EU-burgerschap te ontlenen rechten en vrijheden?

Bron: Rechtbank Amsterdam, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:605

Gepubliceerd in Nieuws

Wisseling werkgever binnen concern leidt tot íntrekking verblijfsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
30 januari 2018

Een werkgever verplaatst een werknemer naar een andere concernonderdeel. De oorspronkelijke werkgever was een erkend referent, de nieuwe niet. Nadat de fout is geconstateerd hebben de werkgevers de situatie hersteld. De IND heeft de verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd terecht ingetrokken. Voor de werknemer ontstaat een ‘verblijfsgat’.

Bron: Raad van State, 28 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3608

Gepubliceerd in Nieuws

IND gaat in 2018 controleonderzoeken doen bij erkend referenten

Carlo Douven Geschreven door
28 januari 2018

De IND gaat in 2018 steekproefsgewijs controleonderzoeken doen bij erkend referenten naar de verplichtingen van Modern Migratiebeleid. Erkend referenten kunnen verblijfsvergunningen aanvragen op basis van eigen verklaringen. Omdat te kunnen (blijven) doen moeten referenten op een juiste en zorgvuldige wijze invulling geven aan hun verplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Looncriteria 2018 kennismigranten zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
08 december 2017

De nieuwe looncriteria voor de kennismigrantenregeling 2018 zijn: jonger dan 30 jaar - 3.229 (3.487,32 incl. vakantiegeld), 30 jaar en ouder – 4.404 (4.756,32 incl. vakantiegeld) en voor recent afgestudeerden – 2.314 (2.499,12 incl. vakantiegeld). Voor de Europese Blauwe kaart wordt het 5.160 (5.572,80 inc. vakantiegeld).

Bron: Staatscourant, jaargang 2017, nr. 68641

Gepubliceerd in Nieuws

Het toezicht op erkend referenten van de IND wordt versterkt

Carlo Douven Geschreven door
23 november 2017

De IND gaat het toezicht op erkend referenten aanscherpen. De volgende punten worden aangekondingd: er komt een team Toezicht bij de IND en een team voor uitvoering van het boetebeleid; de informatieuitwisseling wordt geïntensiveerd; het personeel wordt gerichter ingezet; de handhavingsresultaten worden gepubliceerd en de handhavingscommunicatie gaat toenemen.

Bron: IND, 21 november 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Boete WAV blijft in stand ook na lagere boete voor andere werkgever in keten

Carlo Douven Geschreven door
06 november 2017

Een werkgever wordt aansprakelijk gesteld voor een werknemer die bij hem in ketenverband heeft gewerkt zonder tewerkstellingsvergunning. Hij komt te laat in het geweer tegen de boete van 105.500. Een andere werkgever in de keten krijgt voor hetzelfde feitencomplex na bezwaar een boete van 8.000. Dat is geen reden om de hoge boete te herzien.

Bron: Raad van State, 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2961

Gepubliceerd in Nieuws

Hoe krijg je een verblijfsvergunning voor een in Nederland geboren kind?

Carlo Douven Geschreven door
22 oktober 2017

De IND heeft op de website beschreven hoe voor kinderen geboren in Nederland, een verblijfsvergunning aangevraagd moet worden. De voorwaarden voor de verblijfsvergunning staan vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ouders uit de EU/EER en Zwitserland, Turkije en derde-landen. Ook is vermeld wat er moet gebeuren na de aanvraag van de verblijfsvergunning.

Bron: www.IND.nl 

Gepubliceerd in Nieuws