Rubriek: Verblijfsrecht

Pilot tewerkstellingsvergunning voor personeel startups

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2021

Op 1 juni 2021 is een vier jaar durende pilot begonnen voor essentieel personeel van startende innovatieve ondernemingen. Er is een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht ingevoerd. Het verblijfsrecht wordt mogelijk per 1 januari 2022 uitgebreid.

Bron: Ministerie van SZW, 31 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Regeling Aziatische koks gaat mogelijk vervallen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2021

De mogelijkheid voor een tewerkstellingsvergunning voor noodzakelijke Aziatische koks gaat mogelijk vervallen n.a.v. signalen van misbruik van de regeling. Voor verlengingsaanvragen kan wel nog een beroep op de regeling worden gedaan.

Bron: Ministerie van SZW,4 juni 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Pilot: verblijfsvergunning voor essentieel personeel van startups

Nini Braken-Zheng Geschreven door
22-04-2021

Auteur: Nini Braken-Zheng, Consultant People Advisory Services - Immigration bij EY (nini.zheng@nl.ey.com)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juli 2019 aan de Tweede Kamer een brief gestuurd. In deze brief wordt een aantrekkelijke immigratieregeling voor het werven van buitenlandse werknemers voor startups - door middel van een pilot - kenbaar gemaakt.(1) De inwerkingtreding van deze immigratieregeling was gepland voor de zomer van 2020 en is helaas nog niet in werking getreden.(2) Gelet op het feit dat de immigratieregeling belangrijke voordelen heeft voor startups in Nederland, moeten wij deze regeling echter niet uit het oog verliezen. Ik zal dan ook in dit artikel het doel en de voorwaarden van deze regeling nader toelichten.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Vragen beantwoord over wijziging Wet arbeid Vreemdelingen

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2021

Ingegaan wordt op het restrictief toelatingsbeleid van arbeidsmigranten, een overzicht van uitzonderingssituaties voor arbeidsmigranten, detacheringen uit derde landen en de afgifte van tewerkstellingsvergunningen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief zakelijk IND is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2021

In de Nieuwsbrief zakelijk staat het laatste nieuws voor Britten in Nederland na de Brexit, de informatieverplichtingen van de erkend referent en de regeling voor kennismigranten die tijdelijk onder het salariscriterium zaken door wettelijk bepaald verlof en stakingsrecht.

Bron: IND, 24 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Geldigheid verblijfstitel in coronatijd

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2020

Door de coronamaatregelen zijn vreemdelingen soms gedwongen in Nederland te verblijven, terwijl de verblijfsvergunning is verlopen. Bij overmachtssituaties, zoals bij reisbeperkingen, wordt coulance betracht.

Bron: Ministerie van V en J, 16 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel wijziging Wet arbeid vreemdelingen ingediend

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2020

Het Wetsvoorstel tot wijziging van de WAV richt zich op het soepeler toelaten van arbeidskrachten die bijdragen aan de kenniseconomie en moet slechte arbeidsomstandigheden voorkomen.

Bron: Tweede Kamer, 17 december 2020, kamerstukken 35680

Gepubliceerd in Nieuws

Looncriteria 2021 Wet arbeid vreemdelingen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2020

De looncriteria in 2021 bedragen voor kennismigranten jonger 30 jaar € 3.484, vanaf 30 jaar € 4.752, blauwe kaarthouders € 5.567 en in Nederland afgestudeerden € 2.497. De bedragen zijn bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld. 

Bron: Staatscourant 27 november 2020, 61666

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Nieuwe uitzonderingen op inreisverbod

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2020

De inreisbeperkingen zijn versoepeld voor reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden en kleinbedrijf, en de Nederlandse topsport. De versoepelingen voor het bedrijfsleven gaan in op 21 september 2020.

Bon: Rijksoverheid, 11 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

WIEG, kennismigrant en salarisnorm

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2020

De IND heeft bekend gemaakt dat als door de sinds 1 januari 2020 ingevoerde Wet invoering extra geboorteverlof niet voldaan wordt aan de salarisnorm, de status van kennismigrant niet vervalt. Het moet wel tijdig worden gemeld.

Bron: IND, Nieuwsbrief Zakelijk, 20 augustus 2020

Gepubliceerd in Nieuws