Rubriek: Verblijfsrecht

Soepelere arbeidsmarkttoets Aziatische horeca vervalt

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2022

De soepelere arbeidsmarkttoets die gold tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2022 voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector wordt per 1 januari 2022 voor nieuwe aanvragen beëindigd.

Bron: Ministerie van SZW, 18 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Oekraïners hebben langer recht op verblijf

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2022

Oekraïners, vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning of asielvergunning in Oekraïne, hebben door de aanpassing van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming langer, tot 4 maart 2024, recht op verblijf in Nederland.

Bron: IND, 14 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Uitreiking verblijfsstickers Oekraïners is hervat

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2022

De IND heeft de uitreiking van verblijfsstickers voor vluchtelingen uit de Oekraïne hervat. Voor de periode 12 oktober - 31 oktober kunnen weer afspraken gemaakt worden met 20.000 vluchtelingen.

Bron: IND, 6 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Oekraïners krijgen pas vanaf oktober weer verbijfssticker

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2022

Door een grondstoffentekort kan de IND tijdelijk geen verblijfsstickers verstrekken aan gevluchte Oekraïners. Met de verblijfssticker kan men (na de visumvrije periode) aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven. Vanaf 31 oktober is de sticker nodig om te kunnen werken.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Actuele problemen Oekraïense ontheemden in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2022

In de antwoorden op de Kamervragen over de Oekraiense ontheemden wordt ingegaan op verblijfsrechtelijke aspecten zoals de problematiek rondom de verblijfsstickers, Oekraiense documenten en de opvang op langere termijn.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 13 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvraag verblijfsvergunning voor Turken kan niet meer zonder MVV

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2022

Alle Turkse burgers en hun gezinsleden hebben vanaf 1 oktober 2022 een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig als zij langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven en nog geen verblijfsrecht in Nederland hebben.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 29 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijstelling tewerkstellingsvergunningen Oekraïners verlengd

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2022

Tijdelijk Ontheemden uit Oekraïne kunnen een beroep doen op een overgangsregeling onder meer voor de vrijstelling tewerkstellingsvergunning. De overgangsregeling, zodat de IND kan beoordelen of er recht op bestaat, is verlengd tot 31 oktober 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 3 augustus

Gepubliceerd in Nieuws

IND past dienstverlening aan

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2022

De IND sluit binnenkort de loketten in Utrecht en Rotterdam. De 4 bestaande loketten nemen dit over. Een aantal expatcentra gaan biometrische gegevens afnemen. Verblijfsdocumenten gaan meer lokaal, dichter bij de aanvrager, overhandigd worden.

Bron: IND, 7 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Regels voor verblijven en werken gevluchte Oekraïners krijgen vorm

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2022

De voorlopige stand van zaken t.a.v. het verblijfsrecht voor vluchtelingen uit de Oekraïne en antwoorden op vragen over onder meer inkomen, werken in Nederland en verplichtingen van werkgevers zijn gepubliceerd.

Bron: IND en Overheid, maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Inschrijven van personen uit Oekraïne in de BRP

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De aangepaste regels voor de inschrijving van personen uit de Oekraïne zijn gepubliceerd. De wijze van inschrijving en praktische problemen als het vaststellen van de identiteit, verblijfstitelcode, inreisdatum, ingezetenschap etc. worden toegelicht.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws