Rubriek: Uit de Praktijk

Er mag niets van de AVG of privacywetgeving, of toch wel? Waar het om gaat bij AVG/GDPR

HvBergen Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. (info@juridiqua.nl) Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Ik lees en hoor wel eens dat sinds de inwerkingtreding van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, er niets meer mag, bepaalde persoonsgegevens zouden niet mogen worden doorgegeven, terwijl de betreffende instantie of functionaris vindt dat dit wel nodig is. Maar is het wel zo dat er niets meer mag van de AVG? Is de verwerking van persoonsgegevens bij een bepaalde instantie bedoeld voor hetgeen de andere instantie of functionaris wil? En waar gaat de AVG eigenlijk over? Wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel ga ik in op het doel en het waarom van de AVG. Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens, wat is het verwerken van persoonsgegevens en wanneer mag dat wel en wanneer mag het niet?

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Foutmelding bij gebruik nieuwe BSN’s

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2021

Sinds eind 2020 zijn nieuwe BSN’s (reeks tussen 700 000 000 en 779 999 999) uitgegeven door de RvIG. Deze nieuwe nummers kunnen leiden tot foutmeldingen in de salarissoftware. De softwareleveranciers gaan de programmatuur aanpassen.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, 14 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Meldpunt fouten in overheidsregistraties

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2021

Bij het corrigeren van fouten in een overheidsregistratie kan het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties hulp bieden. Dan kunnen o.m. onjuiste interpretaties, foute gegevens, fouten bij meerdere organisaties etc. worden hersteld.

Bron: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Gepubliceerd in Nieuws

De werkloze kennismigrant ten tijde van de coronacrisis

Charlotte de Heer Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Charlotte de Heer, Senior Consultant bij EY People Advisory Services (charlotte.de.heer@nl.ey.com)

De impact van de coronacrisis begint steeds duidelijkere gevolgen te hebben voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel grote bedrijven moeten een deel van hun personeelsbestand laten gaan. Voor werknemers met een verblijfsvergunning als kennismigrant kan dit grote gevolgen hebben. Zij kunnen namelijk ook hun verblijfsrecht verliezen omdat de verblijfsvergunning gekoppeld is aan werkzaamheden die zij verrichten. Er zijn echter enkele opties voor deze kennismigranten om toch in Nederland te kunnen blijven. Ook heeft de overheid er recentelijk voor gekozen om de bestaande regeling beperkt uit te breiden. Hieronder zal ik de verschillende opties bespreken en een toelichting geven op de nieuwe regeling.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Werknemers in risicogebieden: de verantwoordelijkheden en plichten van een werkgever

Jill Frijns Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Jill Frijns, werkzaam als Assignment Manager bij Boxx global expat solutions (jill@boxx-expat.com)

Als werkgever ontkom je er op bepaalde momenten niet aan om medewerkers naar een risicogebied te sturen. In sommige gevallen is de status van een risicogebied vooraf bekend, in andere gevallen doet zich een situatie voor waarbij de omgeving ineens verandert naar die van een risicogebied. Wanneer vooraf bekend is dat iemand naar een risicogebied gaat, kunnen er voorbereidende maatregelen getroffen worden. Het is echter belangrijk om te allen tijde een duidelijk en helder beleid te volgen en duidelijke afspraken te maken, aangezien de situatie in veel gevallen plots kan veranderen. Wat kun je als werkgever doen om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers goed voorbereid op een uitzending naar een risicogebied gaan? Aan welke acties moet je als werkgever denken wanneer je de medewerkers onverhoopt moet repatriëren? Een duidelijk en helder beleid vormt de basis van tijdig handelen in een crisissituatie en kan de acties en stappen helpen bepalen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een medewerker met eventueel meereizende familieleden veilig kan vertrekken, of indien noodzakelijk veilig kan terugkeren.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Verhuizen naar Nederland met een rustpensioen uit België

Nick Tax Geschreven door
24-04-2020

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda. BBZ is het kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Het bureau is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeert als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Deze keer wordt de situatie besproken van iemand die zijn werkzame leven in België heeft doorgebracht en vervolgens in Nederland van het pensioen wil genieten.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Belasting en premies bij vergoeding wegens ontbinden arbeidscontract

Denise Leenders Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Denise Leenders, adviseur bij het GrensInfoPunt Aken/Eurode (www.grenzinfopunkt.eu)

Wanneer een arbeidscontract eindigt, heeft dat grensoverschrijdend vaak gevolgen waarmee personen zich geen raad weten. Hieronder bespreek ik de situatie van iemand waarbij een arbeidscontract nooit tot arbeid leidde. Er wordt ingegaan op de vraagstelling, welke details van bijzonder belang waren en de informatie die aan de betreffende persoon verstrekt kon worden. Een zaak uit de praktijk van het GrensInformatiePunt.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Werken in twee landen en dan …

Nick Tax Geschreven door
09-02-2020

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij het Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda. BBZ is het kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Het bureau is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeert als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening.

Deze keer bespreken we de situatie dat een inwoonster van Nederland zowel werkt in Nederland als in België. Waarom het van belang is om als grensarbeider je zaakjes goed op orde te hebben en op de hoogte te zijn van de geldende regels.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Belgisch bouwbedrijf gaat aan de slag in Nederland; wat dan?

Remco den Haan Geschreven door
11-12-2019

Auteur: Remco den Haan, Tax manager bij Interfisc Consult BV in Voorburg

De economie draait nog steeds op volle toeren en daar plukt ook de bouwsector haar vruchten van. In onze praktijk hebben wij dan ook regelmatig contact met Belgische bouwbedrijven die in Nederland een bouwproject gaan uitvoeren. Voor velen is het de eerste keer dat zij met het werken over de grens in aanraking komen. Na de vreugde van het winnen van de opdracht, volgt de schrik: moeten we iets regelen voor het personeel, en zo ja wat? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal stapsgewijs uiteen worden gezet wat de gevolgen zijn van zo’n project voor de arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerkers en voor wat betreft de afdracht van sociale zekerheidspremies en loonbelasting. De gebruikte bedrijfsnaam is fictief.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Help, het gezin gaat mee op uitzending! Wat te doen?

Jill Frijns Geschreven door
01-11-2019

Auteurs: Jill Frijns en Barbara Klap, beiden werkzaam bij Boxx global expat solutions als Assignment Manager

Wanneer een werknemer voor langere tijd op uitzending gaat, dienen zowel door de werkgever als door de werknemer allerlei zaken te worden besloten. Een van de belangrijkste keuzes is het wel of niet meenemen van het gezin. In 80% van de gevallen gaat de familie mee op een internationale uitzending. Hoe zorg je er als werkgever voor dat familieleden tijdens de uitzending genoeg ondersteuning krijgen? Aan welke zaken moet je als werkgever denken wanneer een heel gezin naar het buitenland vertrekt

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019