Rubriek: Sociale Zekerheid

Liechtenstein treedt toe tot Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2018

Per 1 september 2018 treedt Liechtenstein toe tot het Rijnvarendenverdrag. Het Rijnvarendenverdrag maakt een uitzondering op de aanwijsregel ‘werken in meerdere staten’ van art. 13 VO 883/2004.

Bron: Staatscourant, 10 augustus 2008, 2018 nr. 44092 

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Belastingrechter mag niet oordelen over A1-verklaring

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2018

A-G Niessen is van mening dat de belastingrechter een geldige A1-verklaring niet inhoudelijk mag toetsen. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 3 augustus 2018, ECLI:NL:PHR:2018:839 en 840

Gepubliceerd in Nieuws

Gepensioneerde betaalt te veel premies in Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2018

Een inwoner van Frankrijk met een Zwitsers pensioen moet in Frankrijk premies betalen voor: a. solidariteitsfonds voor ouderen; b. fonds voor afbetaling van de sociale schuld en c. nationaal solidariteitsfonds voor zelfstandigheid. Voor a. en b. hoeven ze geen premies te betalen omdat ze sociaal verzekerd zijn in Zwitserland. Voor c. vraagt de Franse rechter aan het Hof van Justitie EU of op die premies de Europese sociale zekerheidsverordening wel van toepassing is.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 juli 2018, C-372/18 

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland codificeert arrest Bechtel

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2018

Het Hof van Justitie heeft beslist dat Duitsland voor inwoners premies voor oudedagsvoorzieningen en ziektekostenbijdragen die zien op niet in Duitsland belast inkomen in aftrek moet toelaten. Dit is nu ook in het ‘Einkommenssteuergesetz’ opgenomen. De aanpassing is van toepassing op alle nog openstaande gevallen.

Bron: Bundesfinanzministerium, 25 juni 2018, Jahressteuergesetz 2018. 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische wetgeving moet A1 respecteren

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2018

De Belgische wetgeving die toelaat een afgegeven A1-verklaring niet te volgen, is in strijd met het EU-recht. Bij twijfel aan een A1, moet de dialoogprocedure gevoerd worden, zo nodig met tussenkomst van de administratieve commissie. Een A1 kan alleen niet gevolgd worden als een rechter vaststelt dat sprake is van fraude.

Bron: Hof van Justitie EU, 11 juli 2018, C-365/15

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ: Premiedeel heffingskorting mag tijdsevenredig

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2018

De A-G van het Hof van Justitie EU is van mening dat het tijdsevenredig toekennen van het premiedeel van de algemene heffingskorting niet in strijd is met het EU-recht. Alleen gedurende de periode dat men in Nederland sociaal verzekerd is, bestaat recht.

Bron: Advocaat-Generaal Hof van Justitie EU, 11 juli 2018, C-272/17

Gepubliceerd in Nieuws

De spagaat van de natuurlijke salarysplits

Marian Manders Geschreven door
09-07-2018

Auteur: Marian Manders-Van de Vinne, werkzaam bij Boxx global expat solutions (Marian@boxx-expat.com)

Het uitgangspunt bij belastingplicht en sociale zekerheid is dat een werknemer belastingplichtig en sociaal verzekerd is in het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden slechts in één land worden uitgevoerd zal dit niet snel tot complicaties leiden. Het arbeidsinkomen wordt belast in het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en de werknemer valt onder het sociale zekerheidsstelsel van het desbetreffende land. Speciale aandacht verdienen echter de werknemers die in twee of meer landen werkzaam zijn voor dezelfde werkgever.

Gepubliceerd in Vakblad 16, 2018

Langer dan 13 weken meenemen van een pgb naar Portugal toegestaan

Jan de Voogd Door
09-07-2018

Auteur: Jan de Voogd, werkzaam als zelfstandig adviseur (voogdj@hotmail.com)

Onlangs deed de CRvB een opmerkelijke uitspraak over het inkopen van een persoonsgebonden budget in de WLZ (WLZ-pgb) in Portugal. Hoewel dit slechts een tussenuitspraak is, kan al wel vastgesteld worden dat de Nederlandse rechtspraak zich voor de pgb, en wellicht ruimer, ontwikkelt in de richting van afwijzing van beperkingen van aanbieden door zorgverleners buiten Nederland. Als deze rechtspraak in stand blijft, betekent dat onder meer dat veel “overwinteraars” in zuidelijke EU-landen daar van hun recht op een pgb gebruik kunnen maken.

Gepubliceerd in Vakblad 16, 2018

Particuliere ziektekostenverzekering in Duitsland voor grensarbeiders?

Sonja Adamsky Geschreven door
09-07-2018

Auteur: Ass. jur. Sonja Adamsky, adviseur bij het Grensinfopunt EUREGIO Gronau/Enschede (www.grensinfopunt.eu)

Als je werkt moet je sociaal verzekerd zijn, ook voor ziektekosten. Maar als je grensoverschrijdend werkt, kom je in aanraking met regels die wat dit betreft niet altijd passend blijken. In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de verzekeringssituatie van de wettelijke en particuliere ziektekostenverzekering in een grensoverschrijdende context, waarna dit wordt verduidelijkt aan de hand van een concrete casus.

Gepubliceerd in Vakblad 16, 2018

Heeft een grensarbeider aanspraak op Duits Baukindergeld?

Ger Essers Geschreven door
09-07-2018

Auteur: Ger Essers, verbonden aan de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen (www.dng-aachen.eu) en bestuurslid van www.geengrens.eu

In het Duitse Koalitionsvertrag hebben de CDU, CSU en SPD afgesproken dat in het kader van het zgn. Wohnraumoffensive Duitse gezinnen aanspraak kunnen maken op het Baukindergeld. Dat betekent dat een gezin met 2 kinderen (tot 25 jaar) en een gezinsinkomen van € 5.200 netto per maand gedurende 10 jaar 10 x € 2.400 = € 24.000 aan Baukindergeld kan ontvangen. De vraag is of een gezin dat in Nederland woont en waarvan één van de ouders in Duitsland werkt, ook recht heeft op het Duitse Baukindergeld.

Gepubliceerd in Vakblad 16, 2018