Rubriek: Sociale Zekerheid

Grenseffectenrapportage 2018 ITEM is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2018

De ITEM grenseffectenrapportage gaat in zes dossiers in op diverse onderwerpen van belang voor grensregio’s en grensoverschrijdende mobiliteit. Aan de orde komen o.a. de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, regelingen pensioenleeftijd Duitsland/België/Nederland, Sociale zekerheid niet-standaard werkend en het Baukindergeld.

Bron: Universiteit Maastricht, ITEM, november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Noodwet voor harde Brexit

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2018

Het Kabinet sorteert voor op een harde Brexit met een voorstel voor een nog niet alomvattend noodwet om adequaat te kunnen reageren bij een harde Brexit. Aan de orde komen onder meer rijbewijzen, sociale zekerheidsuitkeringen, verdragsgerechtigden WLZ en Zvw en de European Health Insurance Card.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 november 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Lopende EU-wetgevingsdossiers SZW

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2018

Het Ministerie van SZW informeert over lopende EU-wetgevingsdossiers. Onder meer wordt duidelijk dat diverse voorgestelde aanpassingen in de VO 883/2004 inzake werkloosheid, toepasselijke wetgeving, detachering, A1-verklaringen veel weerstand ontmoeten. De richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zal binnenkort bij het Europees parlement worden behandeld.

Bron: Ministerie van SZW, 5 november 2011

Gepubliceerd in Nieuws

Brochure voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2018

 

De brochure ‘Nieuw in Nederland’ is uitgekomen. Deze brochure is geschreven voor Europese arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken en/of te wonen. Ingegaan wordt op sociale zekerheid, belastingen, ziektekosten, arbeidsrecht, inschrijvingen etc.

Ministerie van SZW, 13 november 2018

De brochure vindt u hier.

 

Gepubliceerd in Nieuws

NINBI-beschikking is rechtsgeldig

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2018

Een inwoner van België met een Nederlandse A0W-uitkering is van mening dat de beschikking ‘niet in Nederland belast inkomen’ (NINBI) niet rechtmatig is. De rechter is het niet met belanghebbende eens. De NINBI-beschikking is in casu nodig, zodat het Zorginstituut Nederland de verschuldigde zorgpremies (art. 69 ZVW) kan vaststellen.

Bron: Gerechtshof ‘s-HertogenboschECLI:NL:GHSHE:2018:3666 

Gepubliceerd in Nieuws

De sociale verzekering van een DGA door de tijd

Nick Tax Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: "Hoe is door de tijd heen de sociale verzekering van een Directeur-Grootaandeelhouder veranderd?"

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

Vakantiedagen naar beneden afronden mag niet

Gisela Surmann Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Gisela Surmann, Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Werkgevers mogen vakantieaanspraken van hun medewerkers niet zomaar afronden zonder desbetreffende contractuele regeling. Aldus een recente uitspraak door het Bundesarbeitsgericht, dat in het kader hiervan vaststelde dat het een werkgever zonder een expliciete regeling niet is geoorloofd zelfs kleinere gedeeltes van vakantiedagen ten nadele van de werknemer af te ronden. Volgens de rechters is van een aldus luidende mogelijkheid ook in de desbetreffende wet, die het minimum aantal vakantiedagen regelt, geen sprake.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

A1 bij vervanging van een werknemer en de geldigheid hiervan

Heike Xhonneux Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het GrensInfoPunt euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux juristen (Heike@gplusxjuristen.nl)

In dit artikel wordt de recente zaak Alpenrind van het Europese Hof van Justitie EU besproken. Daarin staat, wederom, de geldigheid van de A1 verklaring ter discussie. En daarnaast de meer inhoudelijke vraag wanneer bij het afgeven van een A1 verklaring sprake is van vervanging van een werknemer. De relevante regelgeving wordt weergegeven, een beschrijving van de zaak, het verloop van het geding tot aan het Hof en de behandeling bij het Hof. Tenslotte een conclusie en tips voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

Aanwerven en direct detacheren, kan dat?

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2018

Een inwoner van Bulgarije wordt aangenomen en direct uitgezonden naar het VK. Voor de uitzending was hij niet verzekerd in Bulgarije. De detacheringsbepaling van VO 883/2004 is dan toch van toepassing, mits hij inwoner was van Bulgarije en niet voorafgaande verzekerd was in een andere lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:861

Gepubliceerd in Nieuws

Ziektewet-uitkering inwoner Spanje leidt tot heffingen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2018

De Hoge Raad bevestigt de visie van het Gerechtshof. De ziektewetuitkering die een inwoner van Spanje uit Nederland ontvangt is in Nederland belast. Ook is belanghebbende sociaal verzekerd in Nederland. Een ziektewetuitkering is voor beide regelingen gelijk te stellen aan inkomsten uit loondienst.

Bron: Hoge Raad, 8 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws