Rubriek: Sociale Zekerheid

Ziektewet-uitkering inwoner Spanje leidt tot heffingen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2018

De Hoge Raad bevestigt de visie van het Gerechtshof. De ziektewetuitkering die een inwoner van Spanje uit Nederland ontvangt is in Nederland belast. Ook is belanghebbende sociaal verzekerd in Nederland. Een ziektewetuitkering is voor beide regelingen gelijk te stellen aan inkomsten uit loondienst.

Bron: Hoge Raad, 8 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

SVB informeert over detachering naar Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2018

De SVB heeft een informatieblad uitgegeven voor werkgevers, die werknemers naar Duitsland detacheren.

Bron: SVB, oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

NiNbi terecht vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2018

Een inwoner van België heeft geen recht op een Belgisch ondersteuningsbudget, omdat hij sociaal verzekerd is in Nederland. Het vastgestelde wereldinkomen heeft daar niet mee te maken. Het Niet in Nederland belastbare inkomen (NiNbi) is terecht vastgesteld inclusief het voordeel uit sparen en beleggen. De Belastingdienst mag het NiNbi doorgeven aan het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2860

Gepubliceerd in Nieuws

Private aanvulling WW ook grensoverschrijdend mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2018

Via de Stichting PAWW kan een private aanvullende WW-verzekering gesloten worden door werkgevers. Dit kan ook voor een aanvullende uitkering op een buitenlandse WW tot de hoogte van de Nederlandse WW. De aanvulling kan gesloten worden voor werknemers die in Nederland wonen en in het buitenland werken en andersom. Voor vragen heeft de stichting een servicedesk.

Bron: www.spaww.nl, bestuursbericht, 15 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Top 10-knelpunten grensarbeid

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2018

In het Algemeen Overleg van 26 september is in de Tweede Kamer het thema grensarbeid uitgebreid besproken. Toegezegd is dat er in het eerste kwartaal 2019 een knelpuntenrapportage (top 10) komt. Verder ging het over digitale levensbewijzen, Duitse inkomensverklaringen, loondoorbetaling bij ziekte, lerarenartikel België, herziening VO (EG) 883/2004 etc.

Bron: tweedekamer.nl, 5 oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Ook niet onherroepelijke A1-verklaring moet gevolgd worden

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2018

De belastingrechter en de inspecteur moeten een door de bevoegde sociale zekerheidsinstantie afgegeven A1-verklaring volgen. Dat geldt ook als de verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat. Wel kan de belastingrechter een procedure aanhouden totdat de A1-verklaring wel onherroepelijk vaststaat.

Bron: Hoge Raad, 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1725

Gepubliceerd in Nieuws

Over buitenlandse pensioenen is ZVW-premie verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2018

Een arbeidsongeschikte inwoner van Nederland is sociaal verzekerd in Nederland. Zijn Duitse Renteversicherungsuitkering en zijn pensioen van de Belgische Rijksdienst voor pensioenen zijn onderdeel van het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2929

Gepubliceerd in Nieuws

Werken bij internationale organisatie beperkt premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2018

Een gepensioneerde ambtenaar van de EU die in Nederland woont en gaat werken, is in Nederland niet verzekerd voor de AWBZ. Een medewerker van Eurojust die in Nederland werkt en werkt als reservist voor het Ministerie van Defensie, is niet sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1793 en 1792

Gepubliceerd in Nieuws

De geldigheid van A1-verklaringen en het samenspel met nationale wetgeving

Kim Erens Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Kim Erens, als consultant tax specialties verbonden aan EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (kim.erens@nl.ey.com)

Zoals al meerdere keren beschreven, was het tot nu toe in alle gevallen zo dat het ontvangende land een afgegeven A1-verklaring moet accepteren. Het is niet mogelijk om als ontvangend land eenzijdig een A1-verklaring ongeldig te verklaren. Recent heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat dit alleen anders is in gevallen van fraude (zaak Altun). Echter, hoe moeten nationale gerechtshoven omgaan met de Altun rechtspraak en de daaropvolgende andere recente uitspraken omtrent de geldigheid van A1-verklaringen? En wat is de invloed van en op het nationale recht? In dit artikel bespreek ik twee uitspraken waarin de koppeling met nationale sociale zekerheidswetgeving wordt gemaakt.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Kindregelingen in Nederland en Duitsland

Nadine Sommer Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Nadine Sommer, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken, Sociale Verzekeringsbank Nijmegen

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: "Welke kindregelingen zijn voor werknemers in grensoverschrijdende situaties tussen Nederland en Duitsland van toepassingWonen in Duitsland, werken in Nederland?”

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018