Rubriek: Sociale Zekerheid

Coronavirus-maatregelen: Sociale zekerheidsafspraken van toepassing tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2021

Het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus is voor de socialezekerheidswetgeving geneutraliseerd voor werknemers en zelfstandigen. De voorziene einddatum van deze regeling is 31 december 2021.

Bron: (Belgische) Rijksdienst voor sociale zekerheid

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Internationale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2021

Op de website van de SVB staat dat de coronamaatregelen in relatie met Duitsland en België nog steeds van toepassing zijn. Ook de fiscale overeenkomsten met Duitsland en Nederland blijven geldig tot in ieder geval 30 september 2021.

Bron: Website SVB

Gepubliceerd in Nieuws

Detacheerder moet ook in vestigingsland detacheren

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2021

Een uitzendbureau kan alleen personeel over de grens detacheren in zin van de art.12, lid 1 VO 883/2004 als het uitzendbureau voor een aanzienlijk deel personeel uitzendt in de lidstaat van vestiging. Alleen personeel werven in het land van vestiging is te weinig.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:427

Gepubliceerd in Nieuws

Wat als je werknemers vanuit thuis willen werken?

Kim Erens Geschreven door
29-05-2021

Auteur: Kim Erens, Senior consultant, EY Belastingadviseurs LLP (kim.erens@nl.ey.com)

Na ruim een jaar thuiswerken begint dit voor velen te voelen als ‘normaal’. Ook na de huidige crisis zal het thuiswerken voor velen onderdeel blijven van de werkweek. Volgens EY’s ‘Work Reimagined Employee Survey 2021’ verwacht slechts 1/5 van de werknemers na de COVID-19 crisis weer 100% terug naar kantoor te gaan. Sommige bedrijven geven hun medewerkers zelfs de mogelijkheid om te kiezen vanuit waar ze aan het werk gaan. ‘Work from anywhere’, bedrijven als Spotify adverteren ermee maar nuanceren de quote dan ook meteen omdat er toch meer aandachtspunten aan zitten dan op het eerste oog gedacht wordt. Werkgevers worden nieuwe mogelijkheden geboden om talent te werven. Maar er zijn ook belangrijke punten waar eerst goed bij stilgestaan moet worden voordat deze stap genomen wordt. In dit artikel beschrijf ik de aandachtspunten van dit remote werken aan de hand van een voorbeeld.

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

Grensoverschrijdende ziektekostenverzekering bij pensioen uit meerdere landen

Nick Tax Geschreven door
29-05-2021

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale verzekeringsbank te Breda (www.svb.nl/nl/bbz-bdz/)

Steeds meer gepensioneerden verhuizen naar een ander land. De een omdat het weer daar beter is, de ander omdat de omgeving hen aantrekt. Daar kleven vaak gevolgen aan, die je maar beter van tevoren kunt weten. Ook zien we dat er steeds meer mensen in verschillende landen pensioenrechten hebben opgebouwd. Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld uit België en Luxemburg pensioen ontvangt, en gaat verhuizen naar Nederland? Wat moet je regelen voor bijvoorbeeld je ziektekosten?

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

Brexit: Sociale Zekerheid - update over de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet

Esther Moh Geschreven door
29-05-2021

Auteur: Esther Moh, Senior consultant, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP – People Advisory Services (esther.moh@nl.ey.com)

Na een periode van stilte, waarin er nader onderzoek is gedaan, heeft de SVB op 23 maart 2021(1) een update gepubliceerd over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (verder: VK-EU Overeenkomst) en het bijbehorende sociale zekerheidsprotocol (verder: Protocol)(2). Dit Protocol kent een beperktere bescherming van sociale zekerheidsrechten dan onder de EU-verordening (883/2004) het geval is. In de update gaat de SVB o.a. in op hoe de beperktere bescherming van het Protocol uitpakt voor de Wet langdurige zorg (verder: Wlz) en de Zorgverzekeringswet (verder: Zvw). Dit artikel focust zich op de Wlz en de Zvw.

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

Coronamaatregelen: Nederland hoeft geen TOZO toe te kennen

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2021

Nederland hoeft geen TOZO-uitkering toe te kennen aan zelfstandigen die in Duitsland wonen en in Nederland sociaal verzekerd zijn. Op de TOZO is de EU-verordening niet van toepassing. Eiser dient in Duitsland een inkomensondersteuning aan te vragen.

Bron: Rechtbank Limburg, 28 mei 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:4337

Gepubliceerd in Nieuws

Duur werkzaamheden is van belang voor bepalen verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2021

Er is geen sprake van werken in twee of meer landen voor de Europese sociale zekerheid (art. 14, lid 2, VO 1408/71) als de duur van de ononderbroken tijdvakken van werkzaamheden in elk van de lidstaten meer bedraagt dan 12 maanden.

Bron: Hof van Justitie EU, 20 mei 2021, ECLI:EU:C:2021:409

Gepubliceerd in Nieuws

OESO publiceert landenoverzicht 2020 met verschillen bruto- versus nettoloon

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2021

De OESO heeft een overzicht gepubliceerd met de verschillen tussen het arbeidskosten van de werkgever en het netto-loon van de werknemer. Per land wordt dit uitgebreid toegelicht aan de hand van tarieven, fiscale tegemoetkomingen, SV-premies etc.

Bron: OESO, 29 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Handels- en samenwerkingsovereenkomst ziet niet op Wlz en Zvw

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2021

De sociale zekerheidsafspraken met het Verenigd Koninkrijk (Handels- en samenwerkingsovereenkomst) die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 zien niet op de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.

Bron: Website SVB, 23 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws