Rubriek: Sociale Zekerheid

Prejudiciële vragen over onderbreken detachering

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2021

Waar is een gedetacheerde werknemer verzekerd in de tussenliggende periodes dat hij niet werkt, als zijn dienstbetrekking eindigt zodra de uitzending eindigt en de uitzending later weer wordt hervat? Het Hof van Justitie EU gaat antwoord geven.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3216

Gepubliceerd in Nieuws

Pilot webmodule niet voor grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 online gegaan via de website van het Ondernemersplein. De webmodule is niet toepasbaar in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Rijksoverheid, 11 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid in het VK na de Brexit

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2021

De overheid in het VK heeft op een website aangegeven wat de socialezekerheidsregels zijn na de Brexit voor werknemers die in het VK gaan werken. Er wordt ingegaan op bestaande situaties, nieuwe situaties vanaf 2021 in relatie met de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Gov.UK

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: ET-kosten zijn geen loon voor NOW

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2021

De grondslag voor de berekening van tegemoetkoming in de Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is het SV-loon. De extraterritoriale kosten zijn daar geen onderdeel van.

Bron: Rechtbank Limburg, 16 december 2020ECLI:NL:RBLIM:2020:9970

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur en belastingrechter bepalen premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2020

Belanghebbende is als Rijnvarende verzekerd in Nederland. De inspecteur moet dan premies volksverzekeringen heffen. Het is niet uitsluitend aan de SVB en bestuursrechtelijke kolom om de premieplicht te bepalen.

Bron: Hoge Raad, 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2091

Gepubliceerd in Nieuws

Met terugwerkende kracht afgegeven A1-verklaring is juist

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2020

De SVB heeft terecht bepaald dat een Rijnvarende in Nederland sociaal verzekerd is. De SVB mag als bevoegde autoriteit de A1 ambtshalve afgeven en daaraan terugwerkende kracht verlenen.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3072

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse artiesten en sporters in Nederland

Dick Molenaar Geschreven door
13-12-2020

Auteur: Dr. Dick Molenaar, werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Fiscaal Recht (dmolenaar@allarts.nl)

Momenteel liggen de optredens en sportwedstrijden grotendeels stil, maar hopelijk komen na deze crisis weer veel buitenlandse artiesten en sporters naar Nederland om zich te laten zien en horen. Hoe zijn dan de belasting- en sociaalverzekeringsregels? Soms hetzelfde als voor andere buitenlanders, maar vaak juist anders. Daarbij spelen de Nederlandse belastingverdragen, of de afwezigheid daarvan, een grote rol. Dat geldt minder voor de EU Verordening inzake sociale zekerheid en de andere verdragen inzake sociale zekerheid en dat komt door een eenzijdige Nederlandse regeling. In dit artikel worden de regels op een rij gezet.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Kennismigranten en de WIEG

Nini Braken-Zheng Geschreven door
13-12-2020

Auteur: Nini Braken Zheng, werkzaam bij EY als Immigration Consultant

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 26% van de vrouwen in Nederland voltijd werkt. Dit in tegenstelling tot 73% van de mannen. Een belangrijke verklaring voor dit verschil is de ongelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen thuis.(1) De regering vindt deze situatie onwenselijk en wil hierin een positieve verandering teweegbrengen. Hiermee is de introductie van het aanvullend geboorteverlof sinds 1 juli 2020 een feit. Met dit aanvullend geboorteverlof wordt vroege betrokkenheid van de ‘andere’ ouder bij de zorg en opvoeding gestimuleerd. Bovendien draagt deze stimulans positief bij aan de ontwikkeling van een kind. Door gebruik te maken van dit aanvullend geboorteverlof kan de werknemer tijdelijk minder salaris ontvangen. Deze salarisvermindering kan impact hebben op een werknemer die tevens houder is van een verblijfsvergunning als kennismigrant. In dit artikel zal bekeken worden wat de werkgever moet doen om te voorkomen dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Nieuwe premiegrenzen (Beitragsbemessungsgrenzen) vanaf 2021

Torsten Viebahn Geschreven door
13-12-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat zijn Beitragsbemessungsgrenzen, de premiegrenzen, eigenlijk? Hoe hoog zijn deze? Waarom worden ze ieder jaar aangepast? Deze vragen worden onderstaand beantwoord.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Nederland mag premies heffen over wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2020

Y is in Nederland sociaal verzekerd en hier premieplichtig, ook over de Luxemburgse ziekte-uitkering. Dat hij ook in Luxemburg premies betaald heeft, maakt dat niet anders. De ten onrechte in Luxemburg betaalde premies moet hij aldaar terugvragen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 september 2020 ECLI:NL:RBNHO:2020:9373

Gepubliceerd in Nieuws