Rubriek: Sociale Zekerheid

Rijnvarende kan Luxemburgse premies niet verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2020

Rijnvarende is verzekerd in Nederland blijkens de niet door de rechter te toetsen A1-verklaring. De Luxemburgse premies zijn niet te verrekenen met de Nederlandse premies. Het is niet aan de rechter deze dubbele premieheffing in deze casus te herstellen.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 18 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:652

Gepubliceerd in Nieuws

Overgangsrecht sociale zekerheid loopt 1 mei af

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2020

Op 1 mei 2020 loopt het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening af. Als de verzekeringsplicht nog gebaseerd is op de regels van vóór 1 mei 2010 (VO 1408/71), kan die wijzigen per 1 mei 2020. Beoordeel dit tijdig.

Bron: Grensinfo.nl, 14 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Uitzenden over de grens, de 183 dagen regeling en de WagwEU

Remco den Haan Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Remco den Haan, Tax Manager bij Interfisc Consult BV in Voorburg (Remco.denHaan@interfisc.nl)

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Zo goed dat het in sommige sectoren moeilijk is om personeel te vinden. Dat is voor buitenlandse uitzendbureaus een aanleiding om hun diensten ook in Nederland aan te bieden. In onze praktijk zien wij een opvallende toename van Belgische uitzendbureaus die in Nederland werknemers te werk willen stellen. Dit lijkt een niet al te ingewikkelde casus, maar in de praktijk blijkt dat het vaak ontbreekt aan kennis en een goede voorbereiding. In dit artikel wordt achtereenvolgens ingegaan op de 183 dagen regeling, uitzendarbeid en de WagwEU.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

België: (mobiele) werknemers en zelfstandigen: wat brengt 2020?

Sofie Matthys Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Het nieuwe jaar brengt in België toch weer een aantal nieuwigheden in het sociale en fiscale landschap voor werknemers en zelfstandigen. De wetgever staat niet stil! Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor mobiele werknemers en zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Duitse wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Torsten Viebahn Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Torsten W. Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In dit onderstaande artikel worden de meest relevante wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid besproken die in Duitsland gelden met ingang van 1 januari 2020.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Werken in twee landen en dan …

Nick Tax Geschreven door
09-02-2020

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij het Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda. BBZ is het kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Het bureau is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeert als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening.

Deze keer bespreken we de situatie dat een inwoonster van Nederland zowel werkt in Nederland als in België. Waarom het van belang is om als grensarbeider je zaakjes goed op orde te hebben en op de hoogte te zijn van de geldende regels.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Toepasselijkheid EG Vo. 883/2004 op derdelanders

Heike Xhonneux Geschreven door
09-02-2020

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het grensinfopunt Aken/Eurode

Begin vorig jaar heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan ten aanzien van de vraag of er voor derdelanders die door een werkgever die gevestigd is een EU lidstaat en door die werkgever in meerdere landen te werk wordt gesteld, een A1 verklaring kan of mag worden afgegeven (arrest van 24 januari 2019 zaaknr C-477/17). Om dit te beoordelen moet eerst worden vastgesteld of de EG-verordening waarin de A1 verklaring is geregeld op deze derdelanders die zich binnen de EU verplaatsen van toepassing is en onder welke voorwaarden. Deze vraag heeft de Nederlandse rechter dan ook aan het Europese Hof voorgelegd.In dit artikel wordt eerst een weergave gegeven van de casus waarbinnen de vraag is gesteld, waarbij ook kort zal worden ingegaan op de nationale procedure. Vervolgens worden de meest relevante bepalingen van de wet- en regelgeving kort benoemd, waarna zal worden ingegaan op de overwegingen van het Europese Hof. Tenslotte wordt afgesloten met een samenvatting, conclusie en voor zover mogelijk een aantal tips voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Studie in VS beperkt niet AOW-recht

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2020

De SVB heeft voor de toekenning van de AOW ten onrechte het vertrek uit Nederland als definitief aangemerkt. Pas na het afstuderen, na 2,5 jaar studie in de VS, was zij geen ingezetene meer van Nederland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 30 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:209

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlands verblijf beperkt recht op WW

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2020

X had een Nederlandse WW, maar verbleef in Duitsland. De duurzame band met Nederland en inschrijving BRP, maakt dat niet anders. UWV heeft het buitenlandse verblijf bewezen. De terugvordering van de WW is terecht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 9 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:38 

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland stelt hoogte WW niet juist vast

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2020

Een inwoner van Duitsland werkte in Zwitserland. Als hij weer in Duitsland gaat werken wordt hij na 10 dagen ontslagen. Duitsland mag bij de WW-uitkering door de korte arbeidstijd geen fictief vastgesteld loon hanteren.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 januari 2020, ECLI:EU:C:2020:36

Gepubliceerd in Nieuws