Rubriek: Sociale Zekerheid

Wijziging detacheringsrichtlijn en sociale zekerheidsverordening weer dichterbij

Carlo Douven Geschreven door
08 juni 2018

De Minister van SZW informeert de Kamer over zijn inzet aangaande onder meer de wijzigingen van de Europese detacheringsrichtlijn, coördinatieverordening sociale zekerheid, richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de Verordening Europese Arbeidsautoriteit.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2018, 2018-0000102511

Gepubliceerd in Nieuws

Altun-arrest en kwantitatief inzicht in aantallen A1-verklaringen

Carlo Douven Geschreven door
07 juni 2018

De Minister van SZW is zich nog aan het beraden over de praktische gevolgen van het Altun-arrest van het Hof van Justitie. Dat arrest stelt dat in fraudegevallen de A1 opzij kan worden gezet. In 2016 verstrekte de SVB 98.687 A1-verklaringen en ontving er 130.472. De omvang van de fraude is niet bekend.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2018, 2018-0000102511

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdend werken en ondernemen is ingewikkelder

Carlo Douven Geschreven door
06 juni 2018

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt weer vragen over grenswerkers. In de antwoorden wordt ingegaan op de werkzaamheden van het team grensoverschrijdende werken en ondernemen. De top 10-vragen die het team krijgt zijn opgenomen. Dit team heeft een belangrijke taak bij de informatievoorziening voor grenswerkers.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

E-101-verklaring niet beslissend voor rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
05 juni 2018

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat een door Luxemburg afgegeven E-101-verklaring aan een In Nederland wonende rijnvarende geen bindende werking heeft. De premieplicht moet beoordeeld worden aan de hand van het verdrag RIjnvarenden.

Bron: Hoge Raad, 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:803

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidskrachten niet op uw loonlijst, wat te doen?

Carlo Douven Geschreven door
31 mei 2018

De inspectie SZW heeft praktische checklists gepubliceerd voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten hebben werkzaam hebben, die niet op de loonlijst staan. Ingegaan wordt op: beloning en ketenaansprakelijkheid, tijdelijke arbeidkrachten van een ander bedrijf, wegwijzer naar betrouwbare bedrijven en weet wie er op de werkvloer staat.

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws

De detacheringsbepaling in Vo 883/2004 in beweging – de huidige en toekomstige praktijk

Arnoud Driessen Geschreven door
28 mei 2018

Auteur: mr Arnoud A.G. Driessen, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP–People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

De voorwaarden zoals deze bepaald zijn in de huidige detacheringsbepaling van de Europese Verordening inzake sociale verzekeringen 883/2004 nodigt werkgevers en werknemers uit tot creatief gebruik van deze voorwaarden. Hiermee zorgen zij er voor dat de werknemer in het land van uitzending sociaal verzekerd kan blijven. Voorgestelde wijzigingen van de verordening moeten bewerkstelligen dat ongewenst gebruik van de verordening en daarmee bijvoorbeeld ook sociale dumping voorkomen wordt. In dit artikel zal met name gekeken worden naar de verschillende periodes die van toepassing zijn om gebruik te kunnen maken van de detacheringsbepaling.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Twee werkgevers in twee landen, een voordeel of een nadeel?

Julia Neijts Geschreven door
28 mei 2018

Auteur: Julia Neijts, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, sectie People Advisory Services te Eindhoven (julia.neijts@nl.ey.com)

Indien een werknemer op basis van twee arbeidsovereenkomsten werkzaamheden verricht voor twee werkgevers die in verschillende landen zijn gevestigd, zijn er tal van zaken waar de werknemer en zijn werkgevers rekening mee moeten houden. De werknemer werkt bijvoorbeeld grensoverschrijdend en/of een aantal dagen per week vanuit huis. Hierdoor ontstaat vaak verwarring in welk land het salaris belast is, waar deze werknemer sociaal verzekerd is en hoe een auto van de zaak fiscaal wordt behandeld. In dit artikel werk ik verschillende voorbeeldsituaties uit. Ik besteed geen aandacht aan bestuurders en/of commissarissen, de 30%-regeling en situaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

De Duitse Versorgungsausgleich

Sarita Vroomen Geschreven door
28 mei 2018

Auteur: Sarita Vroomen, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken, Sociale Verzekeringsbank Nijmegen

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie wordt behandeld wordt is:  “Wat is een Versorgungsausgleich en wanneer bestaat er recht op een Versorgungsausgleich?”

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Werken in meerdere landen en Rijnvarenden; vaststelling toepasselijke wetgeving

Heike Xhonneux Geschreven door
28 mei 2018

Auteur: Heike Xhonneux, Adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux Juristen

In onderstaand artikel bespreken we weer jurisprudentie rondom de geldigheid van een A1 verklaring (de oude E101). Het gaat om 59 zaken die gevoegd zijn behandeld door de Centrale Raad van Beroep. Bijzonder aan deze zaak is ondermeer dat de betrokkenen het niet eens zijn met de door Nederland afgegeven A1 verklaring betreffende de van toepassing zijnde wetgeving. Ook is er samenhang met het Rijnvarendenverdrag.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Zelfstandige die in Duitsland werkt en zorgverzekering

Carlo Douven Geschreven door
28 mei 2018

Een inwoonster van Nederland gaat in Duitsland als zelfstandige werken. Omdat uitsluitend in Duitsland gewerkt wordt is zij in Duitsland sociaal verzekerd, ook voor de ziektekosten. Dat zij in Duitsland niet verplicht verzekerd is voor de zorg, maar een vrijwillige verzekering moet sluiten als niet-inwoner, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Overijssel, 7 mei 2018, ECLI:NL:RBOV:2018:1561

Gepubliceerd in Nieuws