Rubriek: Sociale Zekerheid

UWV licht beleid internationale ontslagsituaties toe

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2018

De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV zijn geactualiseerd. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het omgaan met internationale ontslagsituaties. Ingegaan wordt op de ontslagvolgorde en afspiegelingsbeginsel in een internationale situatie.

Bron: UWV, augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Geen detachering als werknemer vervangen wordt

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2018

Het Hof van Justitie beslist in de zaak Alpenrind dat een A1-verklaring bindend is voor organen én de rechter van de lidstaat waar gewerkt wordt, ook als de zaak is voorgelegd aan de Administratieve Commissie. Van detachering is geen sprake als een gedetacheerde werknemer wordt vervangen door een andere werknemer, ook als die wordt gedetacheerd door een andere werkgever.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale gevolgen invoering extra geboorteverlof

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2018

Uitkering tijdens het aanvullend geboorteverlof moet voor VO 883/2004 worden gezien als een met een moederschap gelijkgestelde vaderschapsuitkering. Dat betekent dat de vaderschapsuitkering een persoonlijk recht is, dat moet worden geëxporteerd naar gerechtigden in de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Nota n.a.v. het verslag WIEG, 3 september 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsongeschiktheidsuitkering uit VS is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2018

Een Amerikaanse arbeidsongeschiktheidsuitkering voor tijdens de Golfoorlog opgelopen verwondingen is in Nederland onderdeel van het belastbaar en het premie-inkomen. Voor de belastingheffing bestaat recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Sociale zekerheids-premies zijn wel in Nederland verschuldigd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9648

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse ‘inlener’ is loonheffing verschuldigd voor Polen

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2018

Een Nederlandse onderneming voert bouwklussen uit en bemiddelt daarbij. De ‘ingeleende’ Polen zijn volgens de rechter werkzaam in dienstbetrekking bij de onderneming. De Poolse E101-verklaringen legt de rechter terzijde, omdat niet duidelijk is dat deze op de betrokken werknemers zien. Verder staat op de E101-verklaringen een andere opdrachtgever vermeld.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2188

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Geen premiedeel heffingskorting voor werknemer Europol

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2018

Een werknemer bij de internationale organisatie heeft geen recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Als werknemer van de internationale organisatie is hij op grond van de zetelovereenkomst niet sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:762 

Gepubliceerd in Nieuws

Lagere AOW door verhoging AOW-leeftijd

Carlo Douven Geschreven door
13-08-2018

Een naar België geëmigreerde Nederlandse is het er niet mee eens dat de verhoging van de AOW-leeftijd voor haar leidt tot een lagere AOW. De aanvangsleeftijd van de AOW-opbouw is verhoogd, hetgeen tot minder opbouwjaren leidt. De verhoging van de AOW-leeftijd is niet in strijd met enige rechtsregel en de SVB had haar niet hoeven te wijzen op de mogelijkheid van vrijwillige verzekering.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 13 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4208

Gepubliceerd in Nieuws

Liechtenstein treedt toe tot Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2018

Per 1 september 2018 treedt Liechtenstein toe tot het Rijnvarendenverdrag. Het Rijnvarendenverdrag maakt een uitzondering op de aanwijsregel ‘werken in meerdere staten’ van art. 13 VO 883/2004.

Bron: Staatscourant, 10 augustus 2008, 2018 nr. 44092 

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Belastingrechter mag niet oordelen over A1-verklaring

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2018

A-G Niessen is van mening dat de belastingrechter een geldige A1-verklaring niet inhoudelijk mag toetsen. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 3 augustus 2018, ECLI:NL:PHR:2018:839 en 840

Gepubliceerd in Nieuws

Gepensioneerde betaalt te veel premies in Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2018

Een inwoner van Frankrijk met een Zwitsers pensioen moet in Frankrijk premies betalen voor: a. solidariteitsfonds voor ouderen; b. fonds voor afbetaling van de sociale schuld en c. nationaal solidariteitsfonds voor zelfstandigheid. Voor a. en b. hoeven ze geen premies te betalen omdat ze sociaal verzekerd zijn in Zwitserland. Voor c. vraagt de Franse rechter aan het Hof van Justitie EU of op die premies de Europese sociale zekerheidsverordening wel van toepassing is.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 juli 2018, C-372/18 

Gepubliceerd in Nieuws