Rubriek: Sociale Zekerheid

SVB kan niet onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie

Carlo Douven Geschreven door
12 januari 2018

De SVB kan onvoldoende onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie. De werkelijke zetel van de Cypriotische binnenvaart-onderneming bevindt zich niet in Nederland. De SVB moet de toepasselijke wetgeving opnieuw vaststellen. Daarna moet de SVB Cyprus en de andere Rijnoeverstaten informeren, conform de procedurevoorschriften van art. 16, VO 987/2009.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4469

Gepubliceerd in Nieuws

Australisch pensioen hoort tot premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
11 januari 2018

Een inwoner van Nederland ontvangt een Australisch pensioen. Australië financiert de sociale zekerheid en medische verzorging uit de algemene middelen. Het sociale zekerheidsverdrag met Australië is niet van toepassing. Belanghebbende is verzekerd in Nederland, dan hoort het Australisch pensioen tot het premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11206

Gepubliceerd in Nieuws

Zweden mag gegarandeerd minimumpensioen korten met genoten buitenlandse uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
05 januari 2018

Zweden mag de gegarandeerde minimumuitkering van het sociale zekerheidspensioen korten met buitenlandse uitkeringen en pensioenen. Zweden moet daarbij wel uitgaan van daadwerkelijk ontvangen bedragen en niet van fictief berekende bedragen.

Bron: EU Hof van Justitie, 7 december 2017, ECLI:EU:C:2017:946

Gepubliceerd in Nieuws

2e monitor Wet aanpak schijnconstructies gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
27 december 2017

De invoering van de Wet aanpak schijnconstructies heeft geleid tot minder loonkwesties, betere betaling achterstallig loon, duidelijkere specificaties loonaangifte, meer girale betalingen minimumloon, preventiemaatregelen, 755 openbaar gemaakte boetes etc. Ook geeft de minister aanvullende info over looninhoudingen ter zake van huisvesting en de toepassing van de Wet minimumloon bij stukloon.

Bron: Ministerie van SZW, 22 december 2017, kenmerk: 2017-0000173741

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsvoorwaarden 30.000 zeevarenden verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
20 december 2017

Vanaf 1 februari 2018 moeten reders voor zeevarenden verzekeringen afsluiten. Deze moet er bijvoorbeeld toe leiden dat men sneller naar huis kan bij calamiteiten, loondoorbetalingen krijgen na faillissement van de werkgever. Ook wordt de reder eerder aansprakelijk bij ongevallen etc.

Bron: rijksoverheid, 19 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Oplossing voor pensioengat Belgische grensarbeider uit zicht

Carlo Douven Geschreven door
15 december 2017

De Belgische Raad van State ziet veel haken en ogen aan het Belgische wetsvoorstel om het pensioengaat van grensarbeiders te dichten. Dit pensioengat ontstaat als in een België wonende voormalige grensarbeider als zieke of werkloze uitkeringsgerechtige een Belgische uitkering krijgt tot 65 jaar. Zijn buitenlandse pensioen gaat meestal pas later in, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse AOW.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 14 december 2012
Gepubliceerd in Nieuws

Coördinatie van gezinsbijslagen binnen de EU/EER en Zwitserland

Carmen Toonen Geschreven door
08 december 2017

Auteur: Carmen Toonen, als consultant tax specialties verbonden aan het EY Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (carmen.toonen@nl.ey.com)

Indien werknemers een baan aangeboden krijgen aan de andere kant van de grens zijn er tal van zaken waar zij rekening mee moeten houden. Een van die zaken waarop werken over de grens mogelijk van invloed is, is het ontvangen van gezinsbijslagen zoals de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Een vraag die dan ook vaak door grensarbeiders wordt gesteld is: ‘Heb ik nog altijd recht op kinderbijslag uit mijn woonland wanneer ik over de grens ga werken’? Voor veel mensen is dit een erg belangrijk aandachtspunt. De coördinatie van deze gezinsbijslagen is geregeld in artikel 67 tot en met 69 Vo 883/2004. In dit artikel zal aan de hand van verschillende voorbeeldsituaties uitgelegd worden hoe de coördinatie van de gezinsbijslagen uitwerkt. Er wordt in dit artikel geen aandacht besteed aan de uitkering van gezinsbijslagen buiten de EU/EER en Zwitserland.

Gepubliceerd in Vakblad 11, 2017

Hinterbliebenenrente en bijverdienen

Sarita Vroomen Geschreven door
08 december 2017

Auteur: Sarita Vroomen, voorlichter bij Bureau voor Duitse Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Nijmegen

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: “Wanneer is er recht op een Hinterbliebenenrente, op welke wijze worden de bijverdiensten aangerekend en hoe wordt dit verrekend?”.

Gepubliceerd in Vakblad 11, 2017

België repareert arrest AOW met ingang van 1 januari 2017

Carlo Douven Geschreven door
06 december 2017

De Belgische wetgever stelt voor de arresten van het Belgische Hof van Cassatie inzake de Nederlandse AOW te corrigeren. Alle pensioenen die onderdeel zijn van een wettelijke sociale beschermingsregeling worden volledig belastbaar met ingang van 1 januari 2017.

Bron: dekamer.be, wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen III, 29 november 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Eindejaarstips en aandachtspunten voor de salarisprofessional

Carlo Douven Geschreven door
04 december 2017

Tips en aandachtspunten voor 2018: voldoe aan de Wet aanpak schijnconstructies; verzoek om toepassing IB-tarieven bij loonaangifte 30%-er; optimaliseer pensioenopbouw 30%-er; beoordeel salarisnorm 30%-er en kennismigrant; belast alleen de Nederlandse dagen en verwerk de buitenlandse sociale zekerheidspremies.

Bron: PWC

Gepubliceerd in Nieuws