Rubriek: Sociale Zekerheid

Grip op uw zakenreizigers

Valerie Ramaekers Geschreven door
20-09-2019

Auteurs: Valérie Ramaekers en Mayke den Teuling, beide werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (valerie.ramaekers@nl.ey.com; mayke.den.teuling@nl.ey.com)

Zakenreizen blijven onverminderd in trek. Men onderschat echter veelal de administratieve verplichtingen en risico’s die ermee samenhangen. Het wordt steeds belangrijker om de potentiële risico’s te beheersen voordat werknemers op zakenreis gaan. Door de introductie van de EU Posted Worker Directive en diverse registratievereisten wordt het bovendien voor organisaties steeds complexer om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit artikel geeft een uiteenzetting van de aandachtspunten voor zakenreizen en de daarbij behorende risico’s betreffende immigratie, arbeidsrecht, payroll/loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale zekerheid.

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019

Lang leve de 60-jarige coördinatieverordening sociale zekerheid: hoe verder?

Ger Essers Geschreven door
20-09-2019

Auteur: Ger Essers, bestuurslid van www.geengrens.eu. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Europa is van de harde werkers over de grens(1). In dit artikel volgt een beschrijving van wat 60 jaar na inwerkingtreding van de eerste coördinatieverordening sociale zekerheid de stand van zaken is. Een verhaal over gewone mensen met AOW- en WW-gaten, over het gebrek aan samenhang tussen belastingverdragen en EU-verordeningen, over bureaucratie en sociale onzekerheid. Wat zijn de structurele problemen en welke oplossingen zijn eventueel mogelijk? Dit artikel eindigt met een indringende epiloog: ’van euroforie naar eurofobie’.

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019

Belgische socialezekerheidsbijdragen en de voordelen toegekend in internationaal concernverband

Yves Stox Geschreven door
20-09-2019

Auteur: mr. Y. Stox, vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB, Senior Legal Counsel bij Partena Professional

Belgische socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd als het voordeel voor de werknemer ten laste is van de juridische werkgever. Het loonbegrip van de Belgische loonbeschermingswet vormt de basis voor de bijdrageheffing in het socialezekerheidsstelstel voor werknemers. De loonbeschermingswet definieert “loon” als (i) het loon in geld, of de in geld waardeerbare voordelen, (ii) waarop de werknemer recht heeft (iii) ingevolge zijn dienstbetrekking (iv) ten laste van zijn of haar werkgever. Maar hoe gaat dit dan als een moedermaatschappij in de USA werknemers van een Belgische dochteronderneming laat deelnemen aan een incentive plan, waarbij de Belgische werkgever in het beslissingsproces van deelname en toekenning niet eens betrokken is?

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019

Sociale verzekeringsplicht GmbH-bestuurders in Duitsland volgens nieuwe rechtspraak

Gisela Surmann Geschreven door
20-09-2019

Auteur: Gisela Surmann, als Fachanwältin für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Of een bestuurder van een Gesellschaft mit beschränkter Haftung(1) (hierna GmbH) zelfstandig of afhankelijk opereert, maakt veel uit voor de Sozialversicherungs- und Beitragspflicht aangaande de pensioen-, ziekte-, verplegings- en werkloosheidsverzekering in Duitsland. Hieraan zijn dan ook aanzienlijke financiële consequenties verbonden. Vraagstukken over de afbakening van de (on)afhankelijkheid doen zich het bijzonder voor bij aandeelhouder-bestuurders die minder dan de helft van de aandelen houden en bestuurders die helemaal geen aandelen houden. De hoogste rechterlijke instantie aangaande deze vraagstukken – het Bundessozialgericht – heeft in 2015 voor de eerste keer afscheid genomen van haar oude rechtspraak en heeft daarmee de beoordelingspunten ten aanzien van de (on)afhankelijkheid van een GmbH-bestuurder veranderd en dit in 2018, alsmede recent in dit voorjaar, nogmaals bevestigd. De onderstaande bijdrage zal ingaan op de gewijzigde rechtspraak en zal de gevolgen voor de praktijk bespreken: “Adieu 'Kopf und Seele'-rechtspraak – geen bescherming van opgebouwd vertrouwen”

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019

De e-dienstverlening bij de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken

Roy van der Lans Geschreven door
20-09-2019

Auteur: Roy van der Lans, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken

In deze rubriek is er ook plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda en Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) te Nijmegen. BBZ en BDZ zijn kenniscentra op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland, België en Duitsland. De Bureaus zijn onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeren als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Dit keer een inkijkje in de e-dienstverlening bij de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken. Met de ervaringen van Mathilde van Diemen, die aan de basis stond van de vraaggestuurde website grensinfo.nl.

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019

Overbrugging verschil periode primaire ongeschiktheid België en Nederland in EU-verband

Heike Xhonneux Geschreven door
20-09-2019

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en werkzaam bij Gerth + Xhonneux. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 14 maart jl. heeft het Europese Hof voor Justitie in de zaak Vester opnieuw een uitspraak gedaan in een zaak betreffende de verschillende wachttijden voor de ingangsdatum van een invaliditeitsuitkering. Al eerder heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan, onder andere in de zaak Leyman, over de vraag hoe landen moeten omgaan met de verschillende wachttijden en hoe een gat in de uitkeringen moet worden opgevangen.In dit artikel wordt nader ingegaan op de zaak Vester. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de zaak en wordt ingegaan op de beoordeling door het Hof. Tenslotte volgt een conclusie waarin een vergelijking wordt gemaakt met het arrest Leyman en een inschatting wordt gemaakt van de gevolgen van het arrest Vester voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019

Oostenrijk moet compenserende toeslag betalen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

Het echtpaar Moser woont in Duitsland en heeft recht op een Duitse ouderschapsuitkering. Oostenrijk, waar mevrouw werkt, moet het verschil met de Oostenrijkse kinderverzorgingsuitkering volledig compenseren.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 september 2019, ECLI:EU:C:2019:75

Gepubliceerd in Nieuws

Omrekenkoers bij aanvulling gezinsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2019

Duitsland moet een aanvulling betalen op de Zwitserse kinderbijslag. De hoogte van de Duitse bijbetaling is afhankelijk van de omrekeningskoers. Daarbij moet worden uitgegaan van de koers op de dag dat het bevoegde orgaan de gezinsuitkering betaalt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 september 2019, ECLI:EU:C:2019:662

Gepubliceerd in Nieuws

Dubbele premieheffing blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2019

X was van 2007-2009 verzekerd in Nederland. De door Luxemburg afgegeven e-101 verklaring is niet rechtsgeldig voor een rijnvarende. De inspecteur hoeft geen compensatie te geven voor de Luxemburgse premies, die Luxemburg vanwege verjaringstermijnen niet heeft terugbetaald.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:6893

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2019

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat de dienstontvanger vijf dagen tijd krijgt om te voldoen aan de meldplicht in de WagwEU. Toekennen van een pensioen ingevolge de Wet Waadi geldt niet voor gedetacheerde werknemers. Ook voor buitenlandse kinderopvang zijn wijzigingen opgenomen.

Bron: Ministerie SZW, 5 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws