Rubriek: Pensioen

Nederland komt Europese pensioenafspraken na.

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2018

Minister Koolmees laat weten dat Nederland zal blijven voldoen aan de EU-rechtelijke pensioenafspraken. Verder gaat hij in op betalingsproblemen van Griekse 1e pijler-pensioenen aan inwoners van Nederland en meldt hij dat Nederland geen drempelperiodes kent bij de toekenning van pensioen.

Bron: Ministerie van SZW, 18 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop PEB in buitenland kan verschillend uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2018

Staatssecretaris Snel nuanceert het krantenbericht dat de grensoverschrijdende afkoop pensioen eigen beheer een dure grap is. De uiteindelijke heffing is afhankelijk van veel omstandigheden en kan per situatie sterk verschillen. Bijv. de heffing in het woonland, de conserverende aanslag, het belastingverdrag etc. beïnvloedt de uitkomst.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Bank mag bankrekening inwoner niet EU-land opzeggen

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2018

Een bank mag een betaalrekening opzeggen als iemand buiten de EU is gaan wonen of woont. De betrokken gepensioneerden moeten zelf een alternatief regelen om hun aow en pensioen direct naar het buitenland te laten overmaken.

Bron: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 4 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland blijft kritisch op PEPP

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2018

Nederland blijft kritisch over de voorstellen van de EU voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct. Nederland vindt onder meer dat het PEPP niet de tweede-pijler-verplichtstelling mag raken, niet de fiscaliteit mag raken en EIOPA niet de directe toezichthouder moet zijn.

Bron: Ministerie van Financiën, 30 april 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Akkoord tussen België en Nederland over heffingsbevoegdheid Nederlandse pensioenen neemt niet alle zorgen weg

Chantal Hendrickx Geschreven door
16-04-2018

Auteur: Chantal Hendrickx, werkzaam als advocaat bij Hendrickx Taxlaw (chantal.Hendrickx@hendrickx-taxlaw.be)

Eind december 2017 kregen duizenden Belgische rijksinwoners een brief in de bus van de Nederlandse belastingdienst. Daarin werd aangekondigd dat de verklaring inzake vrijstelling voor de inhouding van loonheffingen per 1 januari 2018 wordt ingetrokken indien de jaarlijkse uitkeringen meer dan € 25.000 bedragen. Het gevolg van deze beslissing van de Nederlandse fiscus was dat de aanvullende pensioenen (van Nederlandse bron) genoten door Belgische rijksinwoners, waaronder veel grensarbeiders, plots in beide landen werden belast. Om een antwoord te bieden op de grote ongerustheid bij de betrokkenen, hebben de Nederlandse en Belgische belastingautoriteiten op 5 maart 2018 een akkoord ondertekend.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018

Wetsvoorstel implementatie Europese pensioenrichtlijn ingediend

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2018

Het wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn 2016/2341/EU (IORP II). De richtlijn moet de verdere ontwikkeling van tweedepijlerpensioenen bevorderen. De belangrijkste meerwaarde van de richtlijn is dat de positie van (gewezen) deelnemers bij een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht wordt versterkt. De implementatie moet uiterlijk op 13 januari 2019 afgerond zijn.

Bron: Ministerie van SZW, 10 april 2018, nr. 2018-0000061582 

Gepubliceerd in Nieuws

Overeenkomst over Belgische pensionado's in Staatscourant

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2018

De overeenkomst tussen Nederland en België betreffende de in België wonende gepensioneerden, die door de intrekking van de verdragsverklaringen dreigden dubbel belast te worden, is gepubliceerd in de staatscourant. De overeenkomst moet er toe leiden dat geen situatie ontstaat van dubbele heffing of non-heffing van de Nederlandse pensioenen bij inwoners van België,

Bron: Staatscourant, 28 maart 2018, nr. 17744

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg over belastbaarheid en aftrek Duitse oudedagsvoorzieningen

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2018

Het Duitse Ministerie van Financiën heeft op een website uitleg gegeven over de wijze waarop in Duitsland pensioenen belast worden sinds 2005 en welk deel van de premies voor oudedagsvoorzieningen aftrekbaar is. Het belaste deel van de uitkering loopt op, afhankelijk van de ingangsdatum. Pensioenen die ingaan in 2040 zijn volledig belast.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Lijst van aangewezen pensioenfondsen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2018

Het Ministerie van Financiën heeft de lijst van toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen geactualiseerd. Er zijn zeven nieuwe pensioenfondsen toegevoegd, een uit malta, een uit Luxemburg en vijf uit België. 

Bron: Ministerie van Financiën, 21 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Overeenkomst tussen België en Nederland over pensionado’s gesloten

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2018

Zoals aangekondigd hebben op 5 maart 2018 minister Overtveldt van België en staatssecretaris Snel een overeenkomst gesloten om de problematiek rondom de Belgische pensionado’s op te lossen. Gelijktijdig zijn Kamervragen beantwoord over deze problematiek én de Belgische circulaire over het uitfaseren pensioen eigen beheer.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws