Rubriek: Pensioen

Einde aan dubbele belasting pensioenen grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
23 februari 2018

Nederland ziet af van de heffing van pensioenen van inwoners van België als de Belgische administratie kan aantonen dat de pensioenen in België worden belast. Afspraken tussen België en Nederland leiden er toe dat zowel situaties van dubbele heffing als situaties van non-heffing worden voorkomen. De belastingadministraties zullen een en ander rechtzetten.

Bron: Vanovertveldt.belgium.be, 23 februari 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant kan een lijfrente kopen bij Nederlandse verzekeraar

Carlo Douven Geschreven door
23 februari 2018

Emigranten konden vrijkomend lijfrente- of pensioenkapitaal niet omzetten in een ingaande lijfrente of pensioen. Dat kon leiden tot invordering van de conserverende aanslag, die is opgelegd bij emigratie. Het is nu mogelijk om wel een lijfrente of pensioen te kopen bij de verzekeraar waar het oorspronkelijke contract loopt.

Bron: Verbond van Verzekeraars, 23 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt op 1 maart 2018 in werking

Carlo Douven Geschreven door
20 februari 2018

Internationale waardeoverdrachten worden per 1 maart 2018 moeilijker. Het Nederlandse afkoopverbod gaat in meer situaties gelden. Ook de onderdelen over de collectieve waardeoverdracht, bezwaarrecht aanpassing fiscale pensioenrichtleeftijd en pensioenverevening bij scheiding treden per 1 maart 2018 in werking.

Bron: Staatsblad 2018, nr. 27

Gepubliceerd in Nieuws

Snel beantwoordt vragen over Belgische pensionado’s

Carlo Douven Geschreven door
09 februari 2018

Staatssecretaris van Financiën Snel antwoordt op Kamervragen dat door de intrekking van de verdragsverklaringen door de Nederlandse Belastingdienst voor Nederlandse pensioenen van in België wonende gepensioneerden, een ongewenste situatie is ontstaan. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden tussen de beide bevoegde autoriteiten om te komen tot een passende oplossing.

Bron: Brief van de staatssecretaris van Financiën, 9 februari 2018, kenmerk 2018-0000015215

Gepubliceerd in Nieuws

Minister Overtveldt vindt dat Nederland pensioenen inwoners België niet mag belasten

Carlo Douven Geschreven door
07 februari 2018

De Belgische Minister van Overtveldt heeft vragen beantwoord over de AOW en Nederlandse aanvullende pensioenen. De Minister is het niet eens met de Nederlandse Belastingdienst, dat België Nederlandse aanvullende pensioenen niet kan belasten. De Belgische administratie volgt de Belgische rechtspraak hierover niet en blijft de pensioenen integraal belasten. De Minister geeft aan in overleg te gaan met zijn Nederlandse ambtgenoot..

Bron: Integraal verslag commissie voor de Financiën en de Begroting, 6 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

De inwoner van België met een Nederlands pensioen ontbeert het Zwitserleven gevoel

Edwin van Overmeire Geschreven door
26 januari 2018

Auteur: Edwin van Overmeire, werkzaam als fiscalist/vennoot bij Bolwerk 7 Fiscale & financiële dienstverlening te Terneuzen en tevens Lid Raadgevende Commissie Grensoverschrijdend Werken & Ondernemen (evanovermeire@bolwerk7.nl)

In de nieuwe campagne is het Zwitserleven Gevoel een trip vol onverwachte belevingen en blijkt het gevoel bereikbaarder dan ooit. Voor de inwoner van België met een pensioen uit een Nederlandse bron lijkt het Zwitserleven gevoel sinds eind 2017 echter verder weg dan ooit. De dreiging van een dubbele belastingheffing lijkt een onbezorgde oude dag in de weg te staan.

Gepubliceerd in Vakblad 12, 2018

De fiscale kwalificatie van Duitse wettelijke pensioenpremies van een naar Nederland gedetacheerde Duitse beroepsmilitair

Bastiaan Didden Geschreven door
26 januari 2018

Auteur: Bastiaan Didden LL.M., PhD Candidate, Faculty of Law, Department of Tax Law, Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility / ITEM (bastiaan.didden@maastrichtuniversity.nl)

Op 10 november jl. heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een, op het eerste gezicht, zeer specifieke casus.(1) Ondanks dit gegeven, strekt de relevantie van de uitspraak verder, zo moet de uitspraak mijns inziens voor het ministerie van Financiën wellicht aanleiding geven voor een aanvulling van de kwalificatiebeoordeling van buitenlandse pensioenstelsels. Alvorens in te gaan op de betekenis van de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, zullen allereerst de voorliggende feiten worden beschreven.

Gepubliceerd in Vakblad 12, 2018

Belgische en Nederlandse Kamerleden stellen vragen over pensioenen inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
22 januari 2018

Zowel in het Nederlandse als in het Belgische parlement zijn vragen gesteld door respectievelijk Omtzigt en Terwingen over de mogelijke dubbele belastingheffing over pensioenen van inwoners van België. Naast enkele fiscaal-techische vragen wordt ook gevraagd of de Belgische en Nederlandse autoriteiten over dit onderwerp aan het overleggen zijn.

Bron: Tweede Kamer.nl, 19 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland bevordert deelname aan pensioenregeling

Carlo Douven Geschreven door
16 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Duitsland een herziening van het tweedepijlerpensioen doorgevoerd. De wet versterkt tweedepijlerpensioenen en helpt meer werkenden aan een pensioen. De wet bevat regels betreffende het arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 augustus 2017.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische circulaire uitfaseren pensioen eigen beheer is uit!

Carlo Douven Geschreven door
22 december 2017

Belgie heeft de fiscale behandeling van de afkoop van pensioen eigen beheer beschreven in een circulaire. België zal de korting effectief belasten. Onduidelijk blijft voorlopig nog hoe de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting fiscaal behandeld wordt in België.

Bron: FOD Financiën, 21 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws