Rubriek: Pensioen

Keuzevrijheid in uitkeringsfase pensioen – internationaal overzicht

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2018

In Nederland wordt het tweede pijlerpensioen volledig uitgekeerd in de vorm van levenslange periodieke uitkeringen. In veel landen is er meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase. Het rapport van Netspar vergelijkt de stelsels van Australië, VK, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Nederland. 

Bron: Netspar, 10 juni 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag bij emigratie naar de Filippijnen

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2018

 

Bij een emigratie naar de Filippijnen is de conserverende aanslag voor lijfrenten terecht opgelegd tegen de waarde in het economisch verkeer. In het vedrag is niets opgenomen over lijfrente-afkoopsommen, zodat de Nederlandse wetgeving van toepassing is. De heffing bij afkoop is dan aan Nederland. Voor de conserverende aanslag voor pensioenen mag alleen de premie betaald na 15 juli 2009 als conserverend inkomen worden aangemerkt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:2796

 

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale waardeoverdrachten pensioen binnen EU moet zonder belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2018

De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, omdat Nederland belasting heft over overdrachten van pensioenkapitaal door mobiele werknemers naar 13 EU-lidstaten. Nederland moet een overdracht van pensioen dat afkoopbaar is toestaan, vindt de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie, 19 juli 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Saldomethode toepassen vanaf ingang pensioen

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2018

Als van een pensioen, opgebouwd voor 14 september 1999, de premie (deels) niet gefaciliteerd is geweest, zijn de uitkeringen pas belast als de uitkeringen het bedrag van de niet aftrekbare premies overschrijden (saldomethode). De saldomethode moet vanaf de ingangsdatum van het pensioen worden toegepast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1970 

Gepubliceerd in Nieuws

PEPP wordt derde pijler-product

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2018

Het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct wordt in Nederland een persoonlijk derdepijlerpensioenproduct, waar de werkgever niet bij betrokken wordt. Nederland gaat het PEPP niet fiscaal faciliteren. Definitieve besluitvorming binnen de EU volgt.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland komt Europese pensioenafspraken na.

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2018

Minister Koolmees laat weten dat Nederland zal blijven voldoen aan de EU-rechtelijke pensioenafspraken. Verder gaat hij in op betalingsproblemen van Griekse 1e pijler-pensioenen aan inwoners van Nederland en meldt hij dat Nederland geen drempelperiodes kent bij de toekenning van pensioen.

Bron: Ministerie van SZW, 18 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop PEB in buitenland kan verschillend uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2018

Staatssecretaris Snel nuanceert het krantenbericht dat de grensoverschrijdende afkoop pensioen eigen beheer een dure grap is. De uiteindelijke heffing is afhankelijk van veel omstandigheden en kan per situatie sterk verschillen. Bijv. de heffing in het woonland, de conserverende aanslag, het belastingverdrag etc. beïnvloedt de uitkomst.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Bank mag bankrekening inwoner niet EU-land opzeggen

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2018

Een bank mag een betaalrekening opzeggen als iemand buiten de EU is gaan wonen of woont. De betrokken gepensioneerden moeten zelf een alternatief regelen om hun aow en pensioen direct naar het buitenland te laten overmaken.

Bron: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 4 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland blijft kritisch op PEPP

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2018

Nederland blijft kritisch over de voorstellen van de EU voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct. Nederland vindt onder meer dat het PEPP niet de tweede-pijler-verplichtstelling mag raken, niet de fiscaliteit mag raken en EIOPA niet de directe toezichthouder moet zijn.

Bron: Ministerie van Financiën, 30 april 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Akkoord tussen België en Nederland over heffingsbevoegdheid Nederlandse pensioenen neemt niet alle zorgen weg

Chantal Hendrickx Geschreven door
16-04-2018

Auteur: Chantal Hendrickx, werkzaam als advocaat bij Hendrickx Taxlaw (chantal.Hendrickx@hendrickx-taxlaw.be)

Eind december 2017 kregen duizenden Belgische rijksinwoners een brief in de bus van de Nederlandse belastingdienst. Daarin werd aangekondigd dat de verklaring inzake vrijstelling voor de inhouding van loonheffingen per 1 januari 2018 wordt ingetrokken indien de jaarlijkse uitkeringen meer dan € 25.000 bedragen. Het gevolg van deze beslissing van de Nederlandse fiscus was dat de aanvullende pensioenen (van Nederlandse bron) genoten door Belgische rijksinwoners, waaronder veel grensarbeiders, plots in beide landen werden belast. Om een antwoord te bieden op de grote ongerustheid bij de betrokkenen, hebben de Nederlandse en Belgische belastingautoriteiten op 5 maart 2018 een akkoord ondertekend.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018