Pensioen

Internationale waardeoverdracht pensioenen moet anders

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2023

De voorwaarden die Nederland stelt ter zake van een uitgaande internationale waardeoverdracht van pensioen (besluit van 9 oktober 2015), zijn in strijd met het Europees recht. De regels omtrent het afkoopverbod en de zekerheidsstelling mag Nederland niet hanteren.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:878 en 875

Gepubliceerd in Nieuws

Wet toekomst pensioenen en toepassing belastingverdrag bij nabestaandenpensioen

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2023

Er zijn vragen en antwoorden gepubliceerd over de invoering van de Wet toekomst pensoenen en de toepassing van een belastingverdrag bij partnerspensioenen die ingaan vóór en op of na de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Bron: Belastingdienst Centraal aanspreekpunt pensioenen, 20 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Aanwijzing buitenlandse pensioenregeling hoeft niet opnieuw

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2023

Een buitenlandse pensioenregeling hoeft na de invoering van de Wet toekomst pensioenen niet opnieuw aangewezen te worden (besluit 9 oktober 2015, DGB 2015/7010M). De bestaande aanwijzing loopt door.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur mag over pensioen inwoner België navorderen

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2023

A ontvangt een pensioen van ruim € 67.000 van een Nederlands pensioenfonds. De inspecteur kon niet weten dat België het pensioen niet volledig belast heeft, zodat de gegevens uit België het benodigde nieuw feit vormen voor de navorderingaanslag.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6860

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom telt niet mee voor € 25.000-grens in pensioenartikel met België

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

A woont in België en ontvangt uit Nederland een regulier pensioen van € 23.817 en een afkoopsom van een niet-ingegane lijfrente van € 7.371. De afkoopsom wordt niet meegeteld bij de beoordeling van de € 25.000-grens in het pensioenartikel van het verdrag met België.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7351

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioen is diensttijdevenredig aan Nederland toe te rekenen

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2023

R woont in België en geniet Nederlandse pensioenen. De inspecteur bepaalt terecht dat het pensioen voor zover dat in Nederland fiscaal gefacilieerd is opgebouwd (diensttijdevenredig) belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2702

Gepubliceerd in Nieuws

Gegevensuitwisseling treft Belgische pensionado

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2023

A woont in België en ontvangt Nederlandse pensioenen met een brutobedrag hoger dan 25.000. België heeft de pensioenen niet belast voor meer dan 90%. Nederland heeft dan het heffingsrecht. De navorderingsaanslagen met belastingrente zijn juist.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6377

Gepubliceerd in Nieuws

Verplichting buitenlandse werkgever toepassen Nederlandse pensioenregels

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2023

Partijen hebben gekozen voor Luxemburgs arbeidsrecht. Dwingendrechtelijke Nederlandse regels, zoals de verplichte deelname aan een pensioenregeling, zijn alleen van toepassing als deze een hoger beschermingsniveau bieden.

Bron: Hoge Raad, 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:969

Gepubliceerd in Nieuws

Verplichting buitenlandse werkgever toepassen Nederlandse pensioenregels

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2023

Partijen hebben gekozen voor Luxemburgs arbeidsrecht. Dwingendrechtelijke Nederlandse regels, zoals de verplichte deelname aan een pensioenregeling, zijn alleen van toepassing als deze een hoger beschermingsniveau bieden.

Bron: Hoge Raad, 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:969

Gepubliceerd in Nieuws

ABP-pensioen leidt tot conserverende aanslag bij emigratie

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

T emigreert naar Frankrijk en heeft een pensioen opgebouwd bij het ABP. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag voor de volledige waarde is terecht. De heffing over het publiekrechtelijk pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1377

Gepubliceerd in Nieuws