Rubriek: Pensioen

ABP-pensioen is privaatrechtelijk en daarom belast in het woonland

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2022

Y woont in Frankrijk en ontvangt een nabestaandenpensioen van het ABP. Omdat de overleden partner van Y als laatste werkte in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is het pensioen in woonland Frankrijk belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6309

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenartikel verdrag met Duitsland is acceptabel

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2022

Het nieuwe pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland 2012 berust op redelijke overwegingen, ook al leidt die bepaling tot een lastenverzwaring. Er is geen sprake van ongeoorloofde discriminatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6308

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur mag pensioenen inwoner België navorderen

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2022

A woont in België en ontving van 2014–2017 pensioenuitkeringen uit Nederland. De inspecteur heeft eerst een vrijstelling afgegeven, maar ontdekte later dat België de pensioenen niet belast heeft. De inspecteur mag dan navorderen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6312

Gepubliceerd in Nieuws

Foute lezing belastingverdrag door inspecteur wekt vertrouwen

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2022

A woont in Nederland en koopt een Amerikaans IRA (pensioen) af voor € 433.967. Volgens het verdrag heeft Nederland heffingsrecht. Echter de afkoopsom is toch niet belast, omdat de Belastingdienst voor de afkoop bevestigd heeft dat de afkoopsom niet belast is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5968

Gepubliceerd in Nieuws

Hoe moet het 15%-tarief berekend worden over pensioenuitkeringen?

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2022

A woont op Curaçao en ontvangt diverse uitkeringen, waaronder AOW en een pensioen van ABN-Amro. Bij de berekening van de belasting mag het pensioen in aanmerking worden genomen voor de progressie. Daarna wordt een evenredig deel van de heffing verminderd tot 15%.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5934

Gepubliceerd in Nieuws

Kleine pensioenen-regeling in verdrag Duitsland 2016 discrimineert niet

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2022

M woont in Nederland en ontvangt twee kleine pensioenen uit Duitsland van in totaal € 12697’. De pensioenen zijn dan belast in Nederland, omdat het totaalbedrag kleiner is dan € 15.000. Er is geen sprake van discriminatie of een niet toegestaan gevolg van een verdragswijziging.

Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1437

Gepubliceerd in Nieuws

Woonstaatheffing pensioen belastingverdrag met Thailand vervalt

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2022

De Ministerraad is akkoord gegaan met een nieuw belastingverdrag met Thailand. De woonplaatsheffing voor pensioenen in het huidige verdrag gaat vervallen. Daar komt een bronstaatheffing voor in de plaats. De exacte teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken, 2 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopverbod internationale waardeoverdrachten strijdig met EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2022

De Europese Commissie heeft een infractieprocedure ingesteld tegen Nederland bij het Hof van Justitie EU. In geschil is of Nederland bij een internationale waardeoverdracht van pensioen van de overnemende verzekeraar mag eisen dat het Nederlandse afkoopverbod in stand blijft.

Bron: Publicatieblad EU, 22 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit pensioenen internationale organisaties is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2022

Inwoners van Nederland die in Nederland belaste pensioenuitkeringen ontvangen van een internationale organisatie zitten in een moeilijke bewijspositie. In het besluit wordt aangegeven hoe zijn in hun aangifte de pensioenen kunnen verwerken.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

RVU-uitkering is voor belastingverdrag pensioen

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Een uitkering uit een regeling voor vervroegde uitkering is voor de toepassing van een belastingverdrag aan te merken als een pensioenuitkering en is niet vergelijkbaar met een AOW-uitkering.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 9 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws