Rubriek: Onderzoeken

Wet aanpak schijnconstructies is geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2019

De evaluatie van de Was laat een gemengd beeld zien. De ketenaansprakelijkheid heeft een preventieve werking. De Wet minimumloon wordt beter nageleefd. De openbaarmaking van de inspectieresultaten van de Inspectie SZW wordt in de toekomst uitgebreid.

Bron: Ministerie van SZW, 2 oktober

Gepubliceerd in Nieuws

Benelux brengt grensarbeid in beeld

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2019

 

De Benelux heeft het rapport ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's van de Beneluxlanden en aangrenzenden gebieden’ gepubliceerd. Het aantal grensarbeiders in de landen Nederland, België en Duitsland bedraagt bijna 100.000 personen.

Bron: Benelux, februari 2019

 

Gepubliceerd in Nieuws

OESO – Gemiddelde belastingdruk daalt iets

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2019

In België is de belastingdruk gedaald, maar België kent nog steeds het hoogste gemiddelde tarief (52,7%) voor alleenstaande werknemers. Bij eenverdiener-families staat België (>37%) gedeeld tweede, na Frankrijk, terwijl het gemiddelde 26,6% bedraagt binnen de OESO. In Nederland is de gemiddelde druk iets toegenomen.

Bron: OESO, 11 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Keuzevrijheid in uitkeringsfase pensioen – internationaal overzicht

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2018

In Nederland wordt het tweede pijlerpensioen volledig uitgekeerd in de vorm van levenslange periodieke uitkeringen. In veel landen is er meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase. Het rapport van Netspar vergelijkt de stelsels van Australië, VK, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Nederland. 

Bron: Netspar, 10 juni 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Benelux

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2018

De Benelux heeft een rapport gepubliceerd over grensoverschrijdende gezondheidszorgen. Het rapport bevat veel aanbevelingen ter verbetering, maar ook een overzicht van de wet- en regelgeving en informatiebronnen.

Bron: Benelux, 23 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Onderlinge overlegprocedures belastingzaken gaan veel sneller

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2017

BEPS actiepunt 14 ziet op een verbetering van de behandeling van onderlinge overlegprocedures bij dubbele belastingheffing. De OESO rapporteert dat de gemiddelde doorlooptijd in Nederland 3,71 maanden bedraagt en dat in 6% van de gevallen geen (volledige) oplossing wordt gevonden. Er zijn in 2016 85 nieuwe zaken opgestart.

Bron: OESO, 27 november 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst publiceert rapport 'Private Equity'

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2017

De Belastingdienst heeft een uitgebreid rapport over 'private equity' gepubliceerd. Bij ‘private equity gaat het om beleggen van privaat risicodragend vermogen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. In hoofdstuk 9.8 zijn de internationale aspecten lucratief belang in beeld gebracht.

Bron: Belastingdienst, 21 november 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Taskforce wil Internationaal Onderwijs verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2017

De Taskforce Internationaal Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten binnen het internationaal onderwijs en het belang van internationaal onderwijs voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland. Staatssecretaris Dekker zet bepaalde acties in werking, maar laat ook beslissingen over aan het nieuwe Kabinet.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 13 juni 2017, 1200138

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling van belang voor vestigingsklimaat

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2017

Het fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit heeft op verzoek van de Netherlands Foreign Investment Agency een onderzoek gedaan naar de 30%-regeling, parallel aan de formele evaluatie van het Kabinet. Het onderzoek benadrukt het belang van de 30%-regeling voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Bron: Fiscaal Economisch Instituut Erasmus Universiteit, 13 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe kabinet beslist over toekomst 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2017

 

Het rapport ‘Evaluatie 30%-regeling’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoeksbureau Decisio stelt drie aanpassingen voor: verkorting looptijd naar 5 of 6 jaar, vergroten 150km-grens en verlaging forfait bij inkomens groter dan 100.000 euro. Het huidige kabinet heeft besloten de besluitvorming door te schuiven naar het volgende kabinet.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 13 juni 2017, kenmerk 2017-0000109434

 

Gepubliceerd in Nieuws