Rubriek: Oekraïne

Oekraïners krijgen pas vanaf oktober weer verbijfssticker

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2022

Door een grondstoffentekort kan de IND tijdelijk geen verblijfsstickers verstrekken aan gevluchte Oekraïners. Met de verblijfssticker kan men (na de visumvrije periode) aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven. Vanaf 31 oktober is de sticker nodig om te kunnen werken.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Werkende Oekraïense ontheemden krijgen recht op kinderopvangtoeslag

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2022

Werkende Oekraïense ontheemden kunnen al sinds 15 juni 2022 kinderopvangtoeslag aanvragen. De tegemoetkoming kunnen ze aanvragen voor kinderopvangkosten gemaakt sinds 4 maart 2022.

Bron: Rijksoverheid, 16 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

De gevluchte Oekraïner en de (loon)belasting (deel 3)

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en freelance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit artikel zal ik ingaan op de fiscale positie van in Nederland verblijvende gevluchte Oekraïners in verband met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Veel werkgevers maken dankbaar gebruik van de arbeidskracht van de gevluchte Oekraïners. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt speelt daar zeker een grote rol bij. Maar wat is de fiscale positie van een gevluchte Oekraïner en waar moet de werkgever rekening mee houden? In dit artikel zal ik dit nader toelichten. Opvallend genoeg heeft het Ministerie van Financiën over de fiscale positie van Oekraïners nog vrijwel niets gepubliceerd. Dat betekent dat we de reguliere regels moeten toepassen. Zoals zal blijken, is dat nog niet zo eenvoudig, al komt dat vooral omdat de fiscale woonplaats niet altijd duidelijk is.

In dit vakblad, 2022, nr. 47 en 48 hebben Daphne Demetriades en Esther Wolthuis al de sociale zekerheidspositie en de verblijfs- en arbeidsrechtelijke aspecten van gevluchte Oekraïners beschreven. Ik beperk me in dit artikel, deel 3, tot de loonbelastingaspecten. Al zal ik ook enkele recente andere wetenswaardigheden benoemen.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

De sociale zekerheidspositie van gevluchte Oekraïners in Nederland

Daphne Demetriades Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Mr. Daphne Demetriades, werkzaam bij Ernst & Young, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (daphne.demetriades@nl.ey.com)

Door de oorlog in Oekraïne zijn vele Oekraïners op de vlucht geslagen, zo ook naar Nederland. Nederlandse werkgevers krijgen door activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming de mogelijkheid om Oekraïners eenvoudiger – en versneld – in dienst te nemen. Door deze richtlijn hebben de Oekraïners een bijzondere, dat wil zeggen een niet eerder gekende, positie in Nederland gekregen. Andere Oekraïners blijven voor hun Oekraïense werkgever werkzaam, zij het vanuit Nederland. De vraag die daarom actueel is, is als volgt: wat is de sociale zekerheidspositie van Oekraïners in Nederland? Omdat er geen sociaal zekerheidsverdrag tussen Nederland en Oekraïne is gesloten en omdat Oekraïne geen onderdeel uitmaakt van de Europese Unie, dient op basis van Nederlandse en Oekraïense nationale wetgeving te worden bepaald of de desbetreffende Oekraïner sociaal verzekerd is in Nederland dan wel in Oekraïne

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Regels voor verblijven en werken gevluchte Oekraïners krijgen vorm

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2022

De voorlopige stand van zaken t.a.v. het verblijfsrecht voor vluchtelingen uit de Oekraïne en antwoorden op vragen over onder meer inkomen, werken in Nederland en verplichtingen van werkgevers zijn gepubliceerd.

Bron: IND en Overheid, maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws