Rubriek: Migratierecht

Verhouding kennismigrantenregeling en ICT-richtlijn door IND toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2016

De IND heeft op haar website meer informatie gegeven over de per 30 november 2016 in werking getreden ICT. Er is een nieuw verblijfsdoel geïntroduceerd: 'overplaatsing binnen een onderneming'. Er kan dan geen beroep meer worden gedaan op de kennismigrantenregeling voor deze groep werknemers die binnen concernverband worden uitgezonden.

Bron: www.ind.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Informatie in 14 talen voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2016

De Inspectie SZW heeft op haar website in 14 talen vernieuwde informatie opgenomen voor personen die vanuit een EU-lidstaat, EER of Zwitserland komen werken in Nederland. De informatie geeft een korte beschrijving van alle acties die nodig zijn na aankomst in Nederland. Het gaat onder meer over inschrijving, aanvraag BSN en rechten en verplichtingen van werknemers en zelfstandigen en diploma’s.

Bron: http://ow.ly/uxrP304LVyp

Gepubliceerd in Nieuws