Rubriek: Migratierecht

Wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2017

Per 1 juli 2017 komt de regeling internationaal handelsverkeer, die een flexibele procedure bevat om buitenlandse arbeidskrachten in het kader van het internationale handelsverkeer tijdelijk naar Nederland te laten komen voor het uitoefenen van werkzaamheden die geen verdringing opleveren. Ook wordt onder meer het toegestaan dat kennismigranten, houders van een Europese blauwe kaart, en wetenschappelijk personeel naast hun werkzaamheden in loondienst ook als zelfstandige mogen werken.

Bron: Staatsblad 2017, nr. 134, 4 april 2017 wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 

 

Gepubliceerd in Nieuws

Blijven werken bij verlengingsaanvraag GVVA kan

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2017

Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing door de IND op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

Bron: Immigratie- en naturalisatie Dienst. 4 april 2017

Gepubliceerd in Nieuws

De rechten van ‘Buitenlandbritten’ in de EU na een Brexit

Alexander Hoogenboom Geschreven door
25-02-2017

Auteur: mr. dr. Alexander Hoogenboom, wetenschappelijk coördinator ITEM en onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht

De rechtspositie van personen met een Britse nationaliteit(1) staat voor grote onzekerheid. Op 23 juni 2016 heeft een kleine meerderheid bij referendum de wens uitgesproken dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie moet verlaten. Daarbij rijzen vragen wat dit betekent voor de Britten die momenteel in een ander EU land verblijven op basis van het EU recht. Hieronder zal met name ingegaan worden op de verblijfsrechtelijke aspecten, maar ook enkele andere zaken zullen worden aangestipt.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Voor terugkerende expat met mvv-plichtige partner bestaan maatwerkoplossingen

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2017

Terugkerende expats met een buitenlandse mvv-plichtige partner kunnen hun partner niet altijd mee terug nemen naar Nederland. Dit is vooral een probleem als de expat niet direct een nieuwe baan heeft in Nederland en niet voldoet aan het middelenvereiste voor gezinshereniging. Er bestaan mogelijkheden voor een maatwerkoplossing. Over deze maatwerkoplossing komt gerichtere voorlichting.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 23 februari 2017, nr. 2011911

Gepubliceerd in Nieuws

IND beantwoordt vragen over ICT-richtlijn

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2017

De immigratie-en naturalisatiedienst heeft frequently asked questions gepubliceerd over de Intra Company Transfers-richtlijn. Beantwoord worden vragen over wat een concern is, voorwaarden verblijfsvergunning, salariscriterium, gezinsleden, verdragen en de procedure.

Bron: Immigratie- en naturalisatiedienst, 16 februari 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wijzigingen bij afgifte paspoort

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2017

Bij de afgifte van een nieuw paspoort wordt vanaf 1 maart 2017 gecheckt of betrokkene is gesignaleerd. Hierdoor is de procedurebeschrijving voor de afgifte van een paspoort door gemeenten en ambassades gewijzigd. Verder is de weergave van het modelnummer op de id-kaart en het paspoort gewijzigd.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, 16 februari 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

OESO vindt dat Nederland de regelgeving voor buitenlandse kenniswerkers kan verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2017

De OESO heeft een rapport geschreven genaamd 'Recruiting Immigrants Workers: The Netherlands 2016'. In het rapport gaat de OESO in 236 blz. in op de Nederlandse migratieregels voor kenniswerkers. Er kan volgens de OESO het een en ander verbeterd worden en doet daartoe de nodige aanbevelingen.

Bron: OESO

Gepubliceerd in Nieuws

2017 – De wijzigingen en de nieuwe bedragen

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2016

Op deze laatste dag van het jaar nemen we de belangrijkste wijzigingen en bedragen voor het jaar 2017 op. Het zijn de fiscale en de sociale zekerheidsuitkeringsbedragen en wijzigingen 2017. Verder ook de bedragen die in 2017 van belang zijn voor verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen en het herziene afkoopbedrag voor kleine pensioenen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Gepubliceerd in Nieuws

'In control' met behulp van site inspectie SZW

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2016

De inspectie SZW heeft een duidelijke site/tool gemaakt die hulp biedt bij de toepassing van wet- en regelgeving voor eerlijk werk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wel en niet arbeidskrachten op de loonlijst. Uiteraard veel aandacht voor buitenlandse arbeidskrachten (personeel, ZZP, kennismigrant, SNA, aansprakelijkheid etc.)

Bron: zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Huisvesting arbeidsmigranten leidt tot heffing toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2016

Toeristenbelasting is verschuldigd als ruimte verhuurd wordt aan uitzendbureaus voor de huisvesting van in Nederland werkzame arbeidsmigranten, als niet enkel sprake is van 'kale' huur. Relevant is dat beheerders die de verhuurder heeft aangesteld, aanspreekpunt zijn voor de arbeidsmigranten, toezien op parkeergedrag en een register bijhouden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4902

 

Gepubliceerd in Nieuws