Rubriek: Migratierecht

Veel wijzigingen in Vreemdelingencirculaire per 1 oktober 2017

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2017

Bij besluit is de vreemdelingencirculaire 2000 met ingang van 1 oktober 2017 op veel punten gewijzigd. Onder meer: de afgifte van de MVV en de inreis in Nederland, de beperking van de arbeidsmarktaantekening en de geldigheidsduur, risico op illegale immigratie bij eerder illegaal verblijf, start-ups en MVV, DGA kan zelfstandige zijn, verblijfsvergunning familieleden en in Nederland geboren kinderen.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 29 september 2017, Stcrt. 2017, 53847

Gepubliceerd in Nieuws

Aandachtspunten looncriterium kennismigranten- en ICT-vergunning

Natasha Laarabi Geschreven door
22-09-2017

Auteur: mw J.N. Laarabi, manager immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (natasha.laarabi@nl.ey.com)

Kennismigranten moeten voldoen aan een looncriterium om te kwalificeren voor een vergunning. Dit loon moet maandelijks worden uitbetaald. Werkgevers kunnen worstelen met de beoordeling van het salaris en of aan het criterium wordt voldaan. Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het looncriterium voor de kennismigranten- en ICT-vergunning.

Gepubliceerd in Vakblad 9, 2017

Gemeente mag rechten heffen bij afgifte ID-kaart

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2017

Het bedrag dat gemeente Maasgouw aan rechten heeft geheven van € 53,05 ter zake van de aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart is toegestaan. De wetgever heeft niet de eis gesteld dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag van het reisdocument rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2216

Gepubliceerd in Nieuws

Salarisnormen voor buitenlandse werknemers in Nederland (deel 2)

Nihat Kurt Geschreven door
30-06-2017

Auteurs: mr. N. Kurt en mr. D. Reins. Mr. N. Kurt is werkzaam bij Expat Management Group in Amsterdam (kurt@expatmanagementgroup.com) (Immigratie). Mr. D. Reins is werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com) (Fiscaal).

Dit artikel is het tweede deel van het tweeluik over de inhoud en verschillen van de salarisnormen voor immigratiedoeleinden en de 30%-regeling. Hierna wordt ingegaan op de salarisnorm voor de 30%-regeling. Het betreft hier een fiscale norm en reeds daarom al is sprake van een essentieel verschil met de looncriteria die voor immigratiedoeleinden gelden. Maar er zijn nog diverse andere wezenlijke verschillen die in dit artikel verder worden benadrukt. De voorwaarden van de 30%-regeling zelf komen niet aan de orde.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Protectionisme en immigratie: een reden tot zorgen?

Justus Walker Geschreven door
30-06-2017

Auteur: Justus Walker, werkzaam bij Boxx global expat solutions (justus@boxx-expat.com)

Het is een centraal thema in politieke verkiezingscampagnes wereldwijd: immigratie. Of het nu over veiligheid gaat of economie, een groot deel van de kiezers maakt zich zorgen en stemt vóór strengere immigratiewetgeving. Aan de vooravond van de Brexit onderhandelingen en bijna zes maanden na het aantreden van President Trump in de Verenigde Staten lijkt het thema immigratie niet meer weg te denken uit het dagelijkse nieuws. Welk beleid komt hieruit voort? En wat zijn de gevolgen voor organisaties die personeel uitzenden naar andere landen of buitenlands talent aantrekken? Dit artikel poogt een inkijk te geven in de wereldwijde immigratietrends en de mogelijke gevolgen voor internationale mobiliteit van werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Inwoners Oekraïne hebben geen visum meer nodig

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2017

Inwoners van de Oekraïe hebben sinds 11 juni 2017 geen visum meer nodig voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen in Nederland en het Schengen gebied. Ze moeten wel in het bezit zijn van een biometrisch paspoort.

Bron: IND, 12 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Ook opdrachtgever moet identiteit vreemdeling vaststellen

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2017

Minister Asscher heeft Kamervragen beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen. In veel gevallen heeft de opdrachtgever de verplichting de identiteit van vreemdelingen vast te stellen aan de hand van originele identiteitsdocumenten. Het begrip opdrachtgever is een heel ruim begrip en omvat ook particulieren. Het boetebeleid is niet mals, maar is terughoudend bij particulieren.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 6 juni 2017, nr. 2017-0000087743

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse nationaliteit kan niet altijd samen met een andere nationaliteit

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2017

Als iemand die de Nederlandse nationaliteit heeft een tweede of volgende nationaliteit wil aannemen of al heeft, dan bestaat het risico dat de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren gaat. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hierover een informatiebrochure gemaakt.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Salarisnormen voor buitenlandse werknemers in Nederland (deel 1)

Dennis Reins Geschreven door
29-05-2017

Auteurs: mr. N. Kurt en mr. D. Reins. Mr. N. Kurt is werkzaam bij Expat Management Group in Amsterdam (kurt@expatmanagementgroup.com) (Immigratie). Mr. D. Reins is werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com) (Fiscaal).

Zowel voor immigratiedoeleinden als voor de 30%-regeling wordt gebruik gemaakt van een salarisnorm. Het achterliggende idee is dat dit een passend criterium is om de doelstellingen van de betreffende regelingen te bereiken om hooggekwalificeerde en specifiek deskundige werknemers naar Nederland te halen. Bij de toepassing van de salarisnorm wordt verder onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, zo is de leeftijd van 30 jaar bijvoorbeeld belangrijk. Ondanks de bestaande gelijkenissen, is het loonbegrip dat wordt gebruikt voor de kennismigranten- c.q. ICT-regeling en de 30%-regeling op een aantal belangrijke onderdelen behoorlijk afwijkend. In dit tweeluik wordt nader ingegaan op de salarisnorm voor immigratiedoeleinden (kennismigrant- en ICT-regeling) enerzijds en de 30%-regeling anderzijds. In het eerste deel worden op beknopte wijze de salarisnormen behandeld voor niet-EU onderdanen die als kennismigrant of arbeidsmigrant bij een Nederlandse werkgever komen werken. In het volgende nummer staat de salarisnorm voor de 30%-regeling centraal en worden de verschillen met migratiewetgeving benadrukt.

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

Is eis halen inburgeringsexamen toegestaan volgens de gezinsherenigingsrichtlijn?

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2017

Mag Nederland van vreemdelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor verblijf als familie- of gezinslid eisen dat ze het inburgeringsexamen halen? Deze vraag legt de Raad van State in het kader van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn voor aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: Raad van State, 10 mei 2017, nr. 201600860/1/V2 en 201604637/1/V2

 

Gepubliceerd in Nieuws