Rubriek: Migratierecht

Is uw bedrijf klaar voor een controle door de IND?

Edith de Bourgraaf Door
28-05-2018

Auteur: drs E. de Bourgraaf, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (edith.de.bourgraaf@nl.ey.com)

In juni 2013 is het Modern Migratiebeleid (MoMi) ingevoerd. Het uitgangspunt van MoMi is dat vreemdelingen die Nederland nodig heeft snel en eenvoudig toegelaten worden. Werkgevers kunnen zich in dit verband laten registeren als erkend referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De erkend referent heeft toegang tot een versnelde toelatingsprocedure. Daarbij worden de administratieve lasten voor werkgevers zo beperkt mogelijk gehouden. In ruil daarvoor heeft de erkend referent plichten naar de IND. Uit een recent onderzoek is gebleken dat het toezicht op erkend referenten niet voldoende effectief is. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verbetermaatregelen te nemen ten aanzien van de effectiviteit van het toezicht.

In dit artikel informeer ik u over de plichten van een erkend referent, de sancties bij niet naleving van de plichten en de aandachtspunten om u als werkgever voor te bereiden op een controle

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Bank mag bankrekening inwoner niet EU-land opzeggen

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2018

Een bank mag een betaalrekening opzeggen als iemand buiten de EU is gaan wonen of woont. De betrokken gepensioneerden moeten zelf een alternatief regelen om hun aow en pensioen direct naar het buitenland te laten overmaken.

Bron: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 4 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland implementeert richtlijn (EU) 2016/801

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2018

Bij besluit implementeert Nederland richtlijn (EU) 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten. De richtlijn treedt in werking op de uiterste implementatiedatum van de richtlijn zijnde 23 mei 2018.

Bron: Besluit Minister van V en J, 8 april 2018, Stcrt. 2018, nr. 107

Gepubliceerd in Nieuws

Checklist voor expats in België

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2018

De ING-bank in België heeft een checklist ontwikkeld, met praktische informatie en verwijzingen, die het verhuizen naar België en het leven in België vlotter wil laten verlopen. Formaliteiten, documenten, belastingen, gezondheid, pensioen etc. komen allemaal aan de orde.

Bron: ING België, 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

IND gaat in 2018 controleonderzoeken doen bij erkend referenten

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2018

De IND gaat in 2018 steekproefsgewijs controleonderzoeken doen bij erkend referenten naar de verplichtingen van Modern Migratiebeleid. Erkend referenten kunnen verblijfsvergunningen aanvragen op basis van eigen verklaringen. Omdat te kunnen (blijven) doen moeten referenten op een juiste en zorgvuldige wijze invulling geven aan hun verplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijstelling van tewerkstellingsvergunningsplicht vrij verkeer van diensten binnen de EU

Natasha Laarabi Geschreven door
08-12-2017

Auteurs: B. Çevik en J.N. Laarabi, resp. consultant immigratie en manager immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (natascha.laarabi@nl.ey.com)

Op 5 juli jl. heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State een uitspraak gedaan omtrent de boetes die zijn opgelegd aan een Nederlandse scheepswerf en aan een Roemeens bedrijf. De Afdeling heeft geoordeeld dat deze boetes onterecht zijn opgelegd, omdat niet is aangetoond dat de tewerkstellingsvergunningplicht van toepassing is. In dit artikel gaan we in op het belang van deze uitspraak.

Gepubliceerd in Vakblad 11, 2017

Looncriteria 2018 kennismigranten zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2017

De nieuwe looncriteria voor de kennismigrantenregeling 2018 zijn: jonger dan 30 jaar - 3.229 (3.487,32 incl. vakantiegeld), 30 jaar en ouder – 4.404 (4.756,32 incl. vakantiegeld) en voor recent afgestudeerden – 2.314 (2.499,12 incl. vakantiegeld). Voor de Europese Blauwe kaart wordt het 5.160 (5.572,80 inc. vakantiegeld).

Bron: Staatscourant, jaargang 2017, nr. 68641

Gepubliceerd in Nieuws

Eindejaarstips en aandachtspunten voor de salarisprofessional

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2017

Tips en aandachtspunten voor 2018: voldoe aan de Wet aanpak schijnconstructies; verzoek om toepassing IB-tarieven bij loonaangifte 30%-er; optimaliseer pensioenopbouw 30%-er; beoordeel salarisnorm 30%-er en kennismigrant; belast alleen de Nederlandse dagen en verwerk de buitenlandse sociale zekerheidspremies.

Bron: PWC

Gepubliceerd in Nieuws

Het toezicht op erkend referenten van de IND wordt versterkt

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2017

De IND gaat het toezicht op erkend referenten aanscherpen. De volgende punten worden aangekondingd: er komt een team Toezicht bij de IND en een team voor uitvoering van het boetebeleid; de informatieuitwisseling wordt geïntensiveerd; het personeel wordt gerichter ingezet; de handhavingsresultaten worden gepubliceerd en de handhavingscommunicatie gaat toenemen.

Bron: IND, 21 november 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Verificatie-, bewaar- en zorgplicht werkgever in de praktijk

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2017

Hoe controleer je de identiteit van werknemers? Wat houdt de verificatieplicht, bewaarplicht en de zorgplicht van de werkgever in? De inspectie SZW geeft praktische tips en verwijzingen hoe dit in de praktijk uit te voeren.

Bron: website inspectie SZW

Gepubliceerd in Nieuws