Migratierecht

Wat de electorale verschuivingen betekenen voor arbeidsmigratie

Tijn Emmer Door
12-01-2024

Auteur: mr. T.J. Emmer, Global Immigration Consultant bij Ernst & Young NL (Tijn.Emmer@nl.ey.com)

De Tweede Kamer Verkiezingen 2023 zijn tot een einde gekomen, met als resultaat grote electorale verschuivingen. Waar migratie gewoonlijk een groot thema is tijdens verkiezingen, lag er dit jaar niet alleen de focus op asiel, maar ook op arbeidsmigratie. Door de toenemende druk op de huizenmarkt, sociale voorzieningen en het milieu, hebben de meeste politieke partijen nadrukkelijk de wens om de instroom van migranten in te perken, waarvan arbeidsmigranten het grootste deel uitmaken. Welke mogelijkheden hebben politiek partijen om dit te bereiken en wat willen ze nog meer met arbeidsmigratie? Voorbij de politieke beloftes en retoriek, zetten we in dit artikel uiteen welke concrete plannen de partijen voordragen op het gebied van arbeidsmigratie en analyseren we de haalbaarheid van deze plannen.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Het verblijfsrecht van Nederlanders in België

Ruben Tans Door
05-12-2023

Auteur: R.L.N. (Ruben) Tans LL.M., werkzaam bij het GrensInfoPunt Maastricht en promovendus bij de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt

Het aantal Nederlanders dat in België verblijft bedroeg op 1 januari 2022 zo’n 163.141, volgens gegevens van het Europees Statistiekbureau Eurostat. Daarmee is België het land waar het hoogste aantal Nederlanders woont, Nederland zelf niet meegerekend uiteraard. Voor de meer dan 40.000 personen die jaarlijks emigreren vanuit Nederland is België ook de populairste bestemming. In 2022 staken zo’n 6.400 Nederlanders de grens over naar België. Het is dan ook geen verrassing dat Nederlanders de grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn in België, waar 1 op de 5 niet-Belgen een Nederlander is. Veel Nederlanders lijken het dus bijna vanzelfsprekend te vinden om in België te wonen, maar op basis van welke wet- en regelgeving kunnen zij in België verblijven? Dit artikel probeert meer duidelijkheid te brengen in deze soms complexe materie.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

De Europese Blauwe Kaart: implementatie van nieuwe criteria

Aldijana Dedic Geschreven door
28-10-2023

Auteur: Aldijana Dedic, Senior Consultant Global Immigration, EY People Advisory Services (aldijana.dedic@nl.ey.com)

Werknemers met een niet-EU nationaliteit kunnen in Nederland wonen en werken op basis van de EU Blue Card, die sinds 2009 van kracht is. Echter wordt er in de praktijk slechts op geringe schaal gebruik gemaakt van dit type vergunning. Veel meer in trek is de (nationale) kennismigrantenregeling, mede om de gunstigere salariscriteria. De Europese Commissie heeft in 2016 een voorstel ingediend tot herziening van de Blue Card, dat in 2021 na jarenlange onderhandelingen is aangenomen. De implementatie in nationaal recht dient plaats te vinden voor 18 november 2023. Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd hoogopgeleid talent naar de EU te trekken en te behouden en een gelijk speelveld te creëren.

Gepubliceerd in Vakblad 58, 2023

Werkautorisatie voor Britten na Brexit

Marjolein Krommenhoek Door
15-09-2023

Auteurs: Marjolein Krommenhoek en Bodine Wubben, beiden werkzaam bij Deloitte, afdeling Global Employer Services, als respectievelijk Senior Manager Corporate Immigration (mkrommenhoek@deloitte.nl) en Consultant Corporate Immigration (bwubben@deloitte.nl)

Vanaf 1 januari 2021 worden Britse onderdanen beschouwd als derdelanders. Zij kunnen Nederland nog wel inreizen zonder visum, maar mogen hier niet meer dan 90 dagen verblijven. Ze mogen hier niet meer werken zonder werkautorisatie, zoals een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA). In de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) zijn maatregelen opgenomen voor werken in Nederland waar Britse onderdanen een beroep op kunnen doen. In dit artikel gaan we in op drie categorieën uit de HSO en de mogelijkheden die ze bieden voor Britse onderdanen om in Nederland te werken. Dat betreft de categorieën “overplaatsing binnen een concern”, “beoefenaar van een vrij beroep” en “dienstverlener op contractbasis”. We benoemen in dit artikel ook de voor- en nadelen van een TWV of GVVA voor een overplaatsing binnen een concern op basis van de HSO, ten opzichte van de ICT Richtlijn.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Herziene Richtlijn EU Blauwe kaart: een nieuwe impuls voor het aantrekken van hooggeschoolde arbeidsmigranten?

Marjolein Krommenhoek Door
30-06-2023

Auteurs: Marjolein Krommenhoek en Sevil Akkaş, beide werkzaam bij Deloitte, afdeling Global Employer Services, als respectievelijk Senior Manager Corporate Immigration (mkrommenhoek@deloitte.nl) en Manager Corporate Immigration (seakkas@deloitte.nl)

In 2011 implementeerde Nederland de Richtlijn Europese blauwe kaart (2009/50/EG) en dat leverde ons de zogeheten gecombineerde verblijfs- en werkvergunning ‘EU blauwe kaart’ op. De richtlijn beoogde een geharmoniseerd toelatingsbeleid inclusief beperkte intracommunautaire mobiliteitsrechten voor vreemdelingen met een hooggekwalificeerde baan in de Europese Unie (hierna EU) met als doel om de EU aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide werknemers. Door de strikte voorwaarden van de EU blauwe kaart en de voordelige reeds bestaande nationale regelgeving is de EU blauwe kaart minder succesvol gebleken dan aanvankelijk verwacht door de Commissie.

Gepubliceerd in Vakblad 56, 2023

Bedrijf gekocht of verkocht: acties en aandachtspunten ten aanzien van internationale medewerkers

Jill Frijns Geschreven door
29-10-2021

Auteur: Jill Frijns, werkzaam als Sr. Consultant Assignment Management bij Boxx Global Expat Solutions (Jill@boxx-expat.com)

Steeds meer internationale ondernemingen krijgen te maken met de situatie dat een gedeelte van het bedrijf verkocht wordt, dat er een nieuw bedrijf of een onderdeel van een ander bedrijf is aangekocht, dat medewerkers (intern) overgeplaatst worden of in dienst treden bij een andere B.V.. Indien dit zich voordoet, ontkomt een werkgever er niet aan om een analyse van de werknemerspopulatie te maken, om te bepalen welke acties nodig zijn. In dit artikel ligt de focus op de gevolgen van deze situaties voor internationale of internationaal actieve medewerkers in Nederland, zoals bijvoorbeeld expats, lokaal uit het buitenland geworven medewerkers of voor grensarbeiders.

Gepubliceerd in Vakblad 42, 2021

Inspectiebezoeken van de IND aan de (erkend) referent: wat zijn de verplichtingen van een referent en hoe bereid je je voor?

Juliana van Gulik Geschreven door
22-04-2021

Auteurs: Juliana van Gulik en Verônica Otero, werkzaam bij Boxx global expat solutions als respectievelijk Immigration Manager en Immigration Consultant (juliana@boxx-expat.com)

Een referent is een persoon of organisatie die er belang bij heeft dat een vreemdeling in Nederland komt wonen en/of wonen en werken. Een persoon kan bijvoorbeeld referent zijn voor een gezinslid en een organisatie voor de buitenlandse werknemers. Sommige bedrijven kiezen ervoor om door de IND erkend te worden als referent en voor enkele categorieën van werk is dit zelfs verplicht. Erkende referenten zijn organisaties die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als betrouwbare partners beschouwt. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee, zoals een snellere afhandeling van en minder bewijsstukken meesturen met de aanvraag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bezoekt regelmatig de (erkende) referenten om te controleren of zij voldoen aan de verplichtingen waar een (erkend) referent aan moet voldoen. Als de referent en/of vreemdeling zich niet aan de wettelijke verplichtingen houdt, kan de IND sancties (disciplinaire maatregelen) opleggen. In dit artikel wordt verder ingegaan op de wettelijke verplichtingen van de zakelijke (erkend) referent en de uitvoering daarvan, en specifiek in de praktijk om de bedrijven te helpen voorbereid te zijn in geval van een inspectie van de IND.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Kennismigranten: een update voor 2021

Sarah Omar Geschreven door
06-02-2021

Auteur: Sarah Omar, advocaat bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (omar@kroesadvocaten.nl)

Een behoorlijk aantal bedrijven in Nederland heeft kennismigranten in dienst. Elk jaar worden er ongeveer 20.000 aanvragen voor kennismigranten en andere hoogopgeleide vreemdelingen ingediend. Hiervan wordt 94% ingewilligd. De meeste kennismigranten komen uit India, de Verenigde Staten en China.(1) Door de huidige COVID-19 crisis verkeren veel bedrijven in zwaar weer. Bij deze bedrijven zijn het vaak de kennismigranten die als eerste moeten vertrekken. In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de versoepelde regeling voor een zoekjaar vergunning. Deze regeling biedt een ruimere mogelijkheid om kennismigranten tegen een lager salaris aan te trekken en in dienst te houden. Ook wordt stilgestaan bij de salarisnormen 2021 voor kennismigranten en wordt besproken wanneer welke norm van toepassing is. Vervolgens komt aan bod wat de gevolgen voor het verblijf van een kennismigrant zijn zodra het arbeidscontract zonder verlenging afloopt of direct wordt beëindigd. Tot slot wordt de mogelijkheid besproken om een verblijfsvergunning als kennismigrant aan te vragen na eerder verblijf op grond van een ICT-vergunning.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor verblijfsvergunningen en werkloosheid

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2020

Het EMN en de OESO hebben informatiecampagnes opgezet over de gevolgen van Covid-19 betreffende migratie. De eerste informatie gaat over het beheer van verblijfsvergunningen en werkloosheid onder migranten binnen de EU, Noorwegen en het VK.

Bron: Europees Migratie Netwerk en OESO, 30 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor grensarbeiders en gedetacheerde werknemers

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2020

De Europese Commissie geeft richtlijnen over het vrij verkeer van werknemers, arbeidsrechtelijke gevolgen, werkloosheid en recht op uitkeringen, sociale zekerheid en thuiswerken t.g.v. Covid-19. Ook zijn een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden opgenomen.

Bron: Europese Commissie, 30 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws