Rubriek: Migratierecht

Checklist voor expats in België

Carlo Douven Geschreven door
11 april 2018

De ING-bank in België heeft een checklist ontwikkeld, met praktische informatie en verwijzingen, die het verhuizen naar België en het leven in België vlotter wil laten verlopen. Formaliteiten, documenten, belastingen, gezondheid, pensioen etc. komen allemaal aan de orde.

Bron: ING België, 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

IND gaat in 2018 controleonderzoeken doen bij erkend referenten

Carlo Douven Geschreven door
28 januari 2018

De IND gaat in 2018 steekproefsgewijs controleonderzoeken doen bij erkend referenten naar de verplichtingen van Modern Migratiebeleid. Erkend referenten kunnen verblijfsvergunningen aanvragen op basis van eigen verklaringen. Omdat te kunnen (blijven) doen moeten referenten op een juiste en zorgvuldige wijze invulling geven aan hun verplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijstelling van tewerkstellingsvergunningsplicht vrij verkeer van diensten binnen de EU

Natasha Laarabi Geschreven door
08 december 2017

Auteurs: B. Çevik en J.N. Laarabi, resp. consultant immigratie en manager immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (natascha.laarabi@nl.ey.com)

Op 5 juli jl. heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State een uitspraak gedaan omtrent de boetes die zijn opgelegd aan een Nederlandse scheepswerf en aan een Roemeens bedrijf. De Afdeling heeft geoordeeld dat deze boetes onterecht zijn opgelegd, omdat niet is aangetoond dat de tewerkstellingsvergunningplicht van toepassing is. In dit artikel gaan we in op het belang van deze uitspraak.

Gepubliceerd in Vakblad 11, 2017

Looncriteria 2018 kennismigranten zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
08 december 2017

De nieuwe looncriteria voor de kennismigrantenregeling 2018 zijn: jonger dan 30 jaar - 3.229 (3.487,32 incl. vakantiegeld), 30 jaar en ouder – 4.404 (4.756,32 incl. vakantiegeld) en voor recent afgestudeerden – 2.314 (2.499,12 incl. vakantiegeld). Voor de Europese Blauwe kaart wordt het 5.160 (5.572,80 inc. vakantiegeld).

Bron: Staatscourant, jaargang 2017, nr. 68641

Gepubliceerd in Nieuws

Eindejaarstips en aandachtspunten voor de salarisprofessional

Carlo Douven Geschreven door
04 december 2017

Tips en aandachtspunten voor 2018: voldoe aan de Wet aanpak schijnconstructies; verzoek om toepassing IB-tarieven bij loonaangifte 30%-er; optimaliseer pensioenopbouw 30%-er; beoordeel salarisnorm 30%-er en kennismigrant; belast alleen de Nederlandse dagen en verwerk de buitenlandse sociale zekerheidspremies.

Bron: PWC

Gepubliceerd in Nieuws

Het toezicht op erkend referenten van de IND wordt versterkt

Carlo Douven Geschreven door
23 november 2017

De IND gaat het toezicht op erkend referenten aanscherpen. De volgende punten worden aangekondingd: er komt een team Toezicht bij de IND en een team voor uitvoering van het boetebeleid; de informatieuitwisseling wordt geïntensiveerd; het personeel wordt gerichter ingezet; de handhavingsresultaten worden gepubliceerd en de handhavingscommunicatie gaat toenemen.

Bron: IND, 21 november 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Verificatie-, bewaar- en zorgplicht werkgever in de praktijk

Carlo Douven Geschreven door
21 november 2017

Hoe controleer je de identiteit van werknemers? Wat houdt de verificatieplicht, bewaarplicht en de zorgplicht van de werkgever in? De inspectie SZW geeft praktische tips en verwijzingen hoe dit in de praktijk uit te voeren.

Bron: website inspectie SZW

Gepubliceerd in Nieuws

Veel wijzigingen in Vreemdelingencirculaire per 1 oktober 2017

Carlo Douven Geschreven door
13 oktober 2017

Bij besluit is de vreemdelingencirculaire 2000 met ingang van 1 oktober 2017 op veel punten gewijzigd. Onder meer: de afgifte van de MVV en de inreis in Nederland, de beperking van de arbeidsmarktaantekening en de geldigheidsduur, risico op illegale immigratie bij eerder illegaal verblijf, start-ups en MVV, DGA kan zelfstandige zijn, verblijfsvergunning familieleden en in Nederland geboren kinderen.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 29 september 2017, Stcrt. 2017, 53847

Gepubliceerd in Nieuws

Aandachtspunten looncriterium kennismigranten- en ICT-vergunning

Natasha Laarabi Geschreven door
22 september 2017

Auteur: mw J.N. Laarabi, manager immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (natasha.laarabi@nl.ey.com)

Kennismigranten moeten voldoen aan een looncriterium om te kwalificeren voor een vergunning. Dit loon moet maandelijks worden uitbetaald. Werkgevers kunnen worstelen met de beoordeling van het salaris en of aan het criterium wordt voldaan. Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het looncriterium voor de kennismigranten- en ICT-vergunning.

Gepubliceerd in Vakblad 9, 2017

Gemeente mag rechten heffen bij afgifte ID-kaart

Carlo Douven Geschreven door
27 juli 2017

Het bedrag dat gemeente Maasgouw aan rechten heeft geheven van € 53,05 ter zake van de aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart is toegestaan. De wetgever heeft niet de eis gesteld dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag van het reisdocument rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2216

Gepubliceerd in Nieuws