Rubriek: Loonbelasting

Vanaf 2023 mag anoniementarief worden hersteld

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2022

Vanaf 2023 mag de inhoudingsplichtige binnen hetzelfde kalenderjaar met correctieberichten de eerdere toepassing van het anoniementarief herstellen, mits de werknemer de vereiste gegevens alsnog heeft verstrekt.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023,14 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2022

De Belastingdienst heeft de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In de nieuwsbrief zijn de wijzigingen per 1 januari 2023 opgenomen, zoals de wijzigingen bij de 30%-regeling en de extraterritoriale kosten.

Bron: Belastingdienst, 15 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Aanspraak verzekering dienstreis is gericht vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2022

De aanspraak op een uitkering uit een reisverzekering valt onder de gerichte vrijstelling voor dienstreizen. De overlijdensuitkering voor de echtgenote nadat de echtgenoot is overleden tijdens een dienstreis, is dan onbelast.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3319

Gepubliceerd in Nieuws

Geen BSN leidt niet altijd tot toepassing anoniementarief

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2022

Als een nieuwe werknemer geen BSN heeft moet bij de inhouding van de loonheffingen het anoniementarief worden toegepast. Als de vertraagde afgifte van het BSN buiten de schuld van de werknemer/werkgever ligt is het anoniementarief op verzoek niet van toepassing.

Bron: Belastingdienst, 8 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Kennisdocument inkomstenverhouding (versie mei 2022) is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
13-05-2022

Het besluit inkomstenverhouding (IKV) treedt in werking op 1 januari 2024. In de aangifte loonbelasting verandert voor een aantal situaties de wijze van aangeven. Het kennisdocument IKV is geactualiseerd en bevat in hoofdstuk 8 internationale vragen en antwoorden.

Bron: Ministerie van SZW, mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse ondernemers zijn in dienstbetrekking werkzaam

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2022

A verkoopt en plaatst tuinhuisjes, overkappingen etc. Het plaatsen besteedt A uit aan vier buitenlandse timmerlieden, die in het buitenlands als ondernemer staan geregistreerd. Gezien de instructiebevoegdheid van A is sprake van een dienstbetrekking en is A inhoudingsplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1794

Gepubliceerd in Nieuws

Extraterritoriale kostenvergoeding lager na aanpassing loon

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2022

Een uitzendbureau heeft zijn werknemers extraterritoriale kosten vrij vergoed door een uitruil met loon (cafetariasysteem). Na een correctie van het loon om te voldoen aan de Wet minimumloon, heeft de inspecteur de extraterritoriale kosten terecht verlaagd.

Bron: Hoge Raad, 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:483

Gepubliceerd in Nieuws

Kennisdocument inkomstenverhouding is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2022

In het besluit is opgenomen hoe de inkomstenverhouding (IKV) in de loonbelasting moet worden verwerkt. Hoofdstuk 8 gaat over hoe de IKV verwerkt moet worden bij in het buitenland wonende werknemers, buitenlandse werkgevers en salary splits.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer zonder BSN? Gebruik uniek personeelsnummer

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2022

Als een werknemer in dienst is genomen, die geen BSN heeft, moet deze met een uniek personeelsnummer worden opgenomen in de aangifte loonheffingen. met toepassing van het anoniementarief. Het gebruik van een uniek nummer voorkomt fouten.

Bron: Forum Fiscaal dienstverleners, 4 februari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Handreiking anoniementarief bij ontbreken woonadres.

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2022

Als het woonadres van de werknemer niet bekend is moet het anoniementarief toegepast worden. In de Handreiking legt de Belastingdienst uit wat de werkgever moet doen om het woonadres van de werknemer te kunnen vaststellen.

Bron: Belastingdienst, Fiscaal Forum Dienstverleners, 25 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws