Rubriek: Landenreeks

Landenreeks: Hong Kong

Dennis Reins Geschreven door
11-12-2019

Auteur: Mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Dit artikel behandelt de individuele inkomstenbelasting in Hong Kong. Vanwege de bijzondere relatie met China en het Engelse verleden van Hong Kong, is deze Speciale bestuurlijke regio van China een bijzondere jurisdictie. De regelgeving is er in het algemeen toegankelijker en minder belemmerend, waardoor veel internationale bedrijven die in Azië handel drijven of daar anderszins bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, met een of meerdere entiteiten in Hong Kong gevestigd zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Landenreeks: Zwitserland

Frank Schut Geschreven door
01-11-2019

Auteur: Frank Schut, werkzaam bij Schut & Partners Tax Advisors te Wollerau, Zwitserland (frank.schut@sp-taxadvisors.com)

Zwitserland staat steevast in de top 3 landen van de wereld waar het gaat om kwaliteit van wonen en werken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de uitstekende arbeidsvoorwaarden, de open economie, de kwaliteit van scholen en universiteiten, de aantrekkelijke natuur en het grote aanbod van sport en cultuur. Vanwege de economische en politieke stabiliteit hebben daarnaast vele ondernemingen die actief zijn op de wereldmarkt zich gevestigd in Zwitserland. Niet voor niets trekken er jaarlijks vele expats naar Zwitserland. Om die reden is Zwitserland opgenomen in deze serie. Onderstaand ga ik in op een aantal belangrijke aspecten die zien op het wonen en werken in Zwitserland.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019

Landenreeks: Frankrijk

Birgit Killens Geschreven door
29-05-2019

Auteurs: Birgit Killens en Katja van Leeuwen, respectievelijk werkzaam bij Interfisc België NV te Kontich als manager international desk en bij Interfisc Holding BV te Voorburg als marketing & communication manager (www.interfisc.com)

Dit artikel maakt u wegwijs in enkele belangrijke aspecten van personeelszaken in Frankrijk. Frankrijk is een belangrijke afzetmarkt voor Nederland. In tegenstelling tot de soms negatieve houding van Nederlandse vakantiegangers over de Fransen (“Frankrijk is een mooi land, het is jammer dat er Fransen wonen”), laten de statistieken heel andere resultaten zien. Zowel wanneer het gaat om Frankrijk als vakantieland (al jaren op nr. 1 in de top 10 van vakantiebestemmingen), als om Frankrijk als exportland. Zo staat Nederland op de vierde plaats in de rangorde van buitenlandse investeerders in Frankrijk, aldus Business France. Frankrijk staat tevens op nr. 4 in de “Top 20 uitvoerlanden” (Bron: Factsheet Internationale Handel 2018 van het CBS). Ongeacht op welke manier u zaken doet: met of zonder vestiging, met eigen Nederlandse medewerkers of lokale mensen, vaststaat dat het om succesvol te zijn belangrijk is om rekening te houden met de lokale cultuur en gebruiken. Een oplossing om verschillen te overbruggen is door samen te werken met Franse medewerkers ter plaatse. Zij kennen de cultuur en gebruiken als geen ander en spreken de taal van uw klanten in Frankrijk. Door Franse medewerkers aan te stellen, legt u de uitdaging om verschillen te overbruggen niet bij de klant neer, maar juist bij uw eigen bedrijf. Een voorwaarde is wel dat u zich verdiept in de verschillen, zodat u de samenwerking met uw medewerkers in Frankrijk, en daarmee ook de uiteindelijke resultaten, tot een succes kunt maken.

Gepubliceerd in Vakblad 23, 2019

Landenreeks: India

Dennis Reins Geschreven door
08-03-2019

Auteurs: Mr. D. Reins en Neha Mohan LLM, beiden werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam

Dit artikel gaat in op belangrijke aspecten van de individuele inkomstenbelasting in India. Wij menen dat India een belangrijk land is om in deze serie op te nemen, zeker gezien de toename van grensoverschrijdende arbeid de afgelopen jaren van en naar India.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Landenreeks: Verenigde Staten

Dennis Reins Geschreven door
31-01-2019

Auteur: mr. D. Reins, partner bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Dit is het eerste artikel in een reeks van artikelen waarin we beknopt ingaan op een aantal essentialia betreffende de nationale wetgeving voor met name de inkomstenbelasting en sociale zekerheid. De bedoeling van deze landenreeks is om lezers bewust te maken van uiteenlopende uitgangspunten en concepten die verschillende landen hanteren in hun nationale wetgeving. Daarbij hebben we naar landen gekeken waarmee veel grensoverschrijdende arbeid plaatsvindt. Het voert natuurlijk te ver om op het voornoemde te uitgebreid in te gaan, we belichten vooral belangrijke uitgangspunten van inwonerschap, basisprincipes van het fiscale inkomstenbelastingstelsel en belastingheffing over arbeidsinkomen, vermogen en onroerend goed. Kortom, onderwerpen waar je gauw tegenaan loopt wanneer iemand gaat werken en/of wonen in een ander land. Daarbij kijken we ook naar de wisselwerking van de buitenlandse wet- en regelgeving met de Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede de uitwerking van de betreffende nationale regelingen met inachtneming van belastingverdragen. Hoewel de fiscaliteit de meeste aandacht krijgt, zal ook kort worden ingegaan op de sociale zekerheid op nationaal alsmede op verdragsniveau.

In deze bijdrage staan de Verenigde Staten (VS) centraal. Omdat de VS voor Nederland een zeer belangrijk land is en de betreffende fiscaliteit nogal complex, is dit een lijvigere bijdrage geworden dan wat men normaal mag verwachten in deze landenreeks.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019