Rubriek: Kamervragen

Visa en paspoorten voor de superrijken

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2018

Staatssecretaris Harbers antwoordt op Kamervragen over vooral Russische en Chinese superrijke migranten dat het aantal lidstaten met toelatingsregels voor buitenlandse investeerders toeneemt. Een aantal landen beperken de toelatingsregels ook. Lidstaten kunnen zelf bepalen welke regels ze stellen tot verkrijging van een (tweede) nationaliteit. Deze nieuwe EU-burgers kunnen zich dan vrij vestigen binnen de EU.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 29 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen 30%-regeling beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2018

De ruim 100 kamervragen over de door het Kabinet voorgestelde beperking van de looptijd van de 30%-regeling zijn beantwoord. Staatssecretaris Snel verstrekt veel informatie over het hoe en waarom van de beperking en houdt vast aan het ingenomen standpunt.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juli 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Veel vragen Tweede Kamer over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2018

Veel politieke partijen hebben veel vragen over het kabinetsstandpunt evaluatie 30%-regeling. In totaal gaat het om ruim 100 vragen. Ook wordt de staatssecretaris gevraagd te reageren op de commentaren van twintig organisaties en personen op de evaluatie. De antwoorden op de vragen komen later.

Bron: Tweede Kamer, Verslag van een schriftelijk overleg van 31 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

ABNAMRO mag 'buitenlanders' wegsturen

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2018

Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant willen behouden na een emigratie. Klanten die in het buitenland wonen brengen extra risico's en kosten mee en dan mag een bank bankrekeningen opzeggen. Geëxpatrieerde Nederlanders kunnen wel klant blijven bij ABNAMRO.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Altun-arrest en kwantitatief inzicht in aantallen A1-verklaringen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2018

De Minister van SZW is zich nog aan het beraden over de praktische gevolgen van het Altun-arrest van het Hof van Justitie. Dat arrest stelt dat in fraudegevallen de A1 opzij kan worden gezet. In 2016 verstrekte de SVB 98.687 A1-verklaringen en ontving er 130.472. De omvang van de fraude is niet bekend.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2018, 2018-0000102511

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdend werken en ondernemen is ingewikkelder

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2018

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt weer vragen over grenswerkers. In de antwoorden wordt ingegaan op de werkzaamheden van het team grensoverschrijdende werken en ondernemen. De top 10-vragen die het team krijgt zijn opgenomen. Dit team heeft een belangrijke taak bij de informatievoorziening voor grenswerkers.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Grenswerkers in de knel?

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2018

Naar aanleiding van kamervragen wordt ingegaan op knelpunten waar grensarbeiders en ondernemers in de grensstreek met Duitsland mee te maken krijgen. O.a. gaat het over het bestuurdersartikel, langlopende bouwprojecten en de woonlandverklaring. De complexiteit wordt onderkend. De overheid zet vooral in op een goede informatievoorziening.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling, nieuw verdrag met België en golfstatenbesluit

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2018

Staatssecretaris Snel beantwoordt een aantal vragen over o.a. de beperking van de looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gevallen, de stand van zaken onderhandelingen belastingverdrag met België en het besluit over de wijze van voorkoming van dubbele belasting als een inwoner van Nederland werkt in de Golfstaten. Veel nieuws bevatten de antwoorden niet.

Bron: Ministerie van Financiën, 25 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

In geschil zijnde boete inspectie SZW leidt tot minder omzet

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2018

Na een constatering van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, heeft een Rotterdams droogdok beroep aangetekend tegen de door de inspectie SZW opgelegde boete. Door de boete en de onduidelijke regels blijven opdrachtgevers weg.

Bron: Ministerie van SZW, 17 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Eindheffing voor getto-uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2018

De Duitse getto-uitkeringen zijn een in beginsel belaste periodieke uitkeringen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt voor deze uitkeringen een eindheffing ingevoerd. Belastingplichtigen hoeven de uitkeringen dan niet meer in de Nederlandse aangifte te vermelden.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws