Rubriek: Kamervragen

In geschil zijnde boete inspectie SZW leidt tot minder omzet

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2018

Na een constatering van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, heeft een Rotterdams droogdok beroep aangetekend tegen de door de inspectie SZW opgelegde boete. Door de boete en de onduidelijke regels blijven opdrachtgevers weg.

Bron: Ministerie van SZW, 17 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Eindheffing voor getto-uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2018

De Duitse getto-uitkeringen zijn een in beginsel belaste periodieke uitkeringen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt voor deze uitkeringen een eindheffing ingevoerd. Belastingplichtigen hoeven de uitkeringen dan niet meer in de Nederlandse aangifte te vermelden.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland komt Europese pensioenafspraken na.

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2018

Minister Koolmees laat weten dat Nederland zal blijven voldoen aan de EU-rechtelijke pensioenafspraken. Verder gaat hij in op betalingsproblemen van Griekse 1e pijler-pensioenen aan inwoners van Nederland en meldt hij dat Nederland geen drempelperiodes kent bij de toekenning van pensioen.

Bron: Ministerie van SZW, 18 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese arbeidsautoriteit krijgt beperkte rol

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2018

De Europese Commissie heeft voorgesteld een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) in het leven te roepen. De ELA moet de samenwerking tussen de lidstaten verbeteren en informatievoorziening bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit gaan verzorgen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop PEB in buitenland kan verschillend uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2018

Staatssecretaris Snel nuanceert het krantenbericht dat de grensoverschrijdende afkoop pensioen eigen beheer een dure grap is. De uiteindelijke heffing is afhankelijk van veel omstandigheden en kan per situatie sterk verschillen. Bijv. de heffing in het woonland, de conserverende aanslag, het belastingverdrag etc. beïnvloedt de uitkomst.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Grenswerker moet zich verdiepen in stelsel werkland

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2018

Staatssecretaris Knops vindt dat de (potentiële) grenswerker zich zal moeten verdiepen in de stelsels van het potentiële werkland om te bepalen wat de verplichtingen, rechten en (financiële) gevolgen zijn van werken over de grens. De overheden moeten vooral bijdragen aan een optimale voorlichting, zodat de (potentiële) grenswerker niet voor verrassingen komt te staan.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 23 april 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit over vrijstellingsmethode Golfstaten toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2018

Staatssecretaris Snel licht de achtergrond van het besluit van 7 september 2017 toe. In dat besluit werd goedgekeurd dat in afwijking van een aantal belastingverdragen met de Golfstaten de vrijstellingsmethode toch toegepast kan worden door inwoners van Nederland voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking. Dat besluit leidde in september 2017 tot de nodige ophef en Kamervragen.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 april 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Lerarenartikel in nieuw verdrag met België wordt mogelijk anders

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2018

Staatssecretaris Snel heeft vragen beantwoord over een financieel nadeel voor docenten die in België wonen en in Nederland werken. Uitgelegd wordt dat het nadeel ontstaat door de sociale zekerheid, verschillen in wetgeving, persoonlijke omstandigheden etc. Nederland heeft het (hoog)lerarenartikel aan de orde gesteld bij de lopende verdragsonderhandelingen met België.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 april 2018

Gepubliceerd in Nieuws