Rubriek: Kamervragen

Vragen over controle FOD op telewerken van grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

In het Belgische parlement zijn vragen beantwoord over de controle bij grensarbeiders op telewerken. Er is geen sprake van een landelijke actie. Lokale inspecteurs kunnen wel onderzoeken doen en bewijs vragen.

Bron: Belgische Cie. voor Financiën en begroting, 8 maart 2023, CRIV 55 COM 1022

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland voert met 14 landen verdragsonderhandelingen

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2023

Nederland voert in 2023 met 14 landen onderhandelingen over belastingverdragen, waaronder, België, Marokko, Portugal, Suriname en Sint Maarten. Met Duitsland en België wordt ook gesproken over een thuiswerkregeling voor grensarbeiders.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 februari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Soepelere arbeidsmarkttoets Aziatische horeca vervalt

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2022

De soepelere arbeidsmarkttoets die gold tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2022 voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector wordt per 1 januari 2022 voor nieuwe aanvragen beëindigd.

Bron: Ministerie van SZW, 18 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken heeft mogelijk tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2022

Nederland heeft voorgesteld om de transitieperiode voor de toepassing van de corona-regels voor de sociale zekerheid bij thuiswerken verder te verlengen van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Op 15 november vindt in EU-verband besluitvorming plaats.

Bron: Minister van SZW, 3 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen bij grenswerkers met een aanmerkelijk belang

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2022

Op Kamervragen wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel excessief lenen voor niet in Nederland wonende personen met een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. Het belastingverdrag en de conserverende aanslag worden besproken.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale gevolgen wetsvoorstel aandelenoptierechten toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2022

In de memorie van antwoord van het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten worden de verdragsrechtelijke gevolgen toegelicht van de nieuw voorgestelde heffingsmethodiek bij aandelenopties.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Bankkosten kunnen hoogte uitkering in buitenland verminderen

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2022

Van een aantal Turkse banken is bekend dat zij bij het overmaken van uitkeringen van het UWV naar Turkse bankrekeningen transactiekosten in rekening brengen. Met andere landen kan zich dit ook voordoen, zo wordt toegelicht In een brief aan de Kamer.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen over voorgestelde beperking 30%-regeling beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2022

In de antwoorden op kamervragen over de voorgestelde wijziging 30%-regeling wordt onder meer ingegaan op het overgangsrecht, wijziging werkgever en de berekening van de aftopping.

Bron: Ministerie van Financiën, Nota naar aanleiding van het verslag, 12 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Actuele problemen Oekraïense ontheemden in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2022

In de antwoorden op de Kamervragen over de Oekraiense ontheemden wordt ingegaan op verblijfsrechtelijke aspecten zoals de problematiek rondom de verblijfsstickers, Oekraiense documenten en de opvang op langere termijn.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 13 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Voortgang en vervolgstappen thuiswerkende grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2022

Het kabinet zoekt naar oplossingen voor thuiswerkende grensambtenaren. In een brief aan de Kamer worden de vervolgstappen naar mogelijke structurele oplossingen voor de sociale zekerheid en de belastingheffing beschreven.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws