Rubriek: Jurisprudentie

Bronbelasting op royalty’s uit Uruguay kan niet worden verrekend

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2021

Dat Uruguay sinds 1 januari 2001 niet meer als ontwikkelingsland wordt aangemerkt voor de toepassing van de verrekeningsmethode in het besluit ter voorkoming van dubbele belasting Is niet in strijd met (on)geschreven rechtsregels en het EU-recht.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 6 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:5

Gepubliceerd in Nieuws

Lumpsum naar Europol gedetacheerd politieman is belast loon

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2021

Een naar Europol gedetacheerde politie-ambtenaar krijgt een lumpsum toegekend vanwege blijvende gedeeltelijke invaliditeit. De lumpsum valt niet onder de interne heffing van Europol, maar is een belaste uitkering uit de vroegere dienstbetrekking bij de politie.

Bron: Rechtbank Den Haag, 10 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12998

Gepubliceerd in Nieuws

Prejudiciële vragen over onderbreken detachering

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2021

Waar is een gedetacheerde werknemer verzekerd in de tussenliggende periodes dat hij niet werkt, als zijn dienstbetrekking eindigt zodra de uitzending eindigt en de uitzending later weer wordt hervat? Het Hof van Justitie EU gaat antwoord geven.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3216

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: ET-kosten zijn geen loon voor NOW

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2021

De grondslag voor de berekening van tegemoetkoming in de Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is het SV-loon. De extraterritoriale kosten zijn daar geen onderdeel van.

Bron: Rechtbank Limburg, 16 december 2020ECLI:NL:RBLIM:2020:9970

Gepubliceerd in Nieuws

Detacheringsrichtlijn ook van toepassing bij wegvervoer

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2021

Voor de toepassing van detacheringsrichtlijn voor internationale chauffeurs moet een voldoende nauwe feitelijk te beoordelen band bestaan met het werkland.

Bron: Hof van Justitie EU, 1 december 2020, ECLI:EU:C:2020:976

Gepubliceerd in Nieuws

Door gering inkomen woonland moet Nederland faciliteiten verlenen

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2020

Het effectief in België belast inkomen is lager dan de belastingvrije som en de woonbonus. Omdat België dan geen fiscale faciliteiten kan verlenen door het gering inkomen, moet Nederland dat doen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 november 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:5786

Gepubliceerd in Nieuws

FATCA - Bank mag bankrekening Amerikaan opzeggen

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2020

In een kort geding beslist de rechtbank dat de volksbank bankrekeningen van ‘accidental americans’ mag beëindigen als de klant weigert een Amerikaans ID-nummer te verstrekken aan de bank.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 23 december 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5647

Gepubliceerd in Nieuws

België past belastingwet niet tijdig aan = ruim 2 miljoen boete

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2020

België belast de huurinkomsten van inwoners op basis van de kadastrale waarde en van niet-inwoners op basis van de reële waarde. Dit is in strijd met het EU-recht, zoals al beslist is in 2018.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 november 2020, ECLI:EU:C:2020:915

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur en belastingrechter bepalen premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2020

Belanghebbende is als Rijnvarende verzekerd in Nederland. De inspecteur moet dan premies volksverzekeringen heffen. Het is niet uitsluitend aan de SVB en bestuursrechtelijke kolom om de premieplicht te bepalen.

Bron: Hoge Raad, 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2091

Gepubliceerd in Nieuws

Met terugwerkende kracht afgegeven A1-verklaring is juist

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2020

De SVB heeft terecht bepaald dat een Rijnvarende in Nederland sociaal verzekerd is. De SVB mag als bevoegde autoriteit de A1 ambtshalve afgeven en daaraan terugwerkende kracht verlenen.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3072

Gepubliceerd in Nieuws