Rubriek: Jurisprudentie

Revisierente verschuldigd over volledige lijfrenteafkoopsom

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2017

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat bij een afkoop van een lijfrente ook revisierente berekend moet worden over het rendement in de lijfrentepolis. Belanghebbende was van mening dat de revisierente alleen gerekend mag worden over de in het verleden afgetrokken premies.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1064

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag pensioen niet in strijd met belastingverdrag Zweden

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2017

Een conserverende aanslag betreffende pensioenen opgelegd bij een emigratie naar Zweden is niet in strijd met het belastingverdrag met Zweden. In het belastingverdrag met Zweden is een bepaling opgenomen die bij bijv. afkoop de heffing aan Nederland kan toewijzen. Dit rechtvaardigt het opleggen van een conserverende aanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2016

 

Gepubliceerd in Nieuws

Poolse die tijdens verlof in Nederland werkt is in woonland Polen sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2017

Een inwoonster van Polen woont en werkt in Polen. Ze neemt daar betaald verlof en verricht seizoenswerk in Nederland. Er is volgens de rechtbank sprake van het verrichten van werkzaamheden in twee of meer landen. Ze is dan verzekerd in het woonland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:207

 

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ - Verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing op Zwitserse effectenrekening

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2017

Het openen van een effectenrekening bij een bank, valt onder het vrij verkeer van kapitaal. In 2009 is al beslist dat de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar EU-rechtelijk toegestaan is, mits een redelijke voortvarendheid wordt toegepast bij het opleggen van de navorderingsaanslag. De standstillbepaling maakt mogelijk dat bij een Zwitserse bankrekening de verlengde navorderingstermijn gehanteerd kan worden, zonder de voortvarendheidseis.

Bron: Hof van Justitie, 15 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:119 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse vrouw van Duitse diplomaat is niet verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2017

Een Nederlands echtgenote komt vanuit Duitsland naar Nederland, omdat haar Duitse man in Nederland komt werken als diplomatiek vertegenwoordiger van Duitsland. De Nederlandse echtgenote is in de periode van verblijf in Nederland niet verzekerd voor de AOW op basis van het Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden 1989. Er is geen sprake van discriminatie of strijd met de sociale zekerheidsverorderning VO 1408/71.

Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:184

 

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie EU - Aftrek Spaanse eigen woning evenredig toerekenen bij inkomen uit meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2017

Een inwoner van Spanje heeft nooit belast inkomen gehad in Spanje. Nederland moet hem 60% van zijn fiscale voordeel voor de eigen woning verlenen, nu 60% van zijn wereldinkomen in Nederland belast is. Zwitserland moet 40% van de Zwitserse fiscale voordelen verlenen, omdat 40% van het inkomen in Zwitserland belast is.

Bron: Hof van Justitie, 9 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:102

Gepubliceerd in Nieuws

Sporter krijgt voorkoming voor trainingen met sportclub in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2017

Een sporter werkt voor een sportclub en geniet ook inkomsten van de sportbond omdat hij in het nationale team meespeelt. Hij traint in het buitenland met de sportclub. Hij krijgt alleen een voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten die hij ontvangt van de sportclub en niet voor zijn inkomsten van de sportbond.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6797

 

Gepubliceerd in Nieuws

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2017

De reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is volgens Rechtbank Den Haag in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël. Eerder hebben we melding gemaakt van deze uitspraak, maar nu is de uitspraak gepubliceerd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251

 

Gepubliceerd in Nieuws

Uitkering uit ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2017

Een uitkering uit een ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente, maakt dat op basis van het pensioenartikel en de daarin opgenomen lijfrente-definitie in het verdrag met de Verenigde Staten, woonland Nederland het heffingsrecht heeft. Dat de dienstbetrekking nagenoeg uitsluitend buiten Nederland is vervuld, maakt dat niet anders.

Bron: Conclusie A-G NIessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:26

 

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom ontslagstamrecht Shell-expat belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2017

Een SHELL-medewerker werkte in de VS en kreeg daar zijn ontslag aangezegd. Hij keerde terug naar Nederland en ging in Nederland met garden leave. SHELL Nederland kende hem een stamrecht toe. Het stamrecht werd ingebracht in een Nederlandse stamrecht-BV en is afgekocht in 2014. De afkoopsom is belast in Nederland.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:25

Gepubliceerd in Nieuws