Jurisprudentie

Arbeids- en bestuurdersartikel van toepassing bij in Italië wonende DGA

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2023

 

Y woont in Italië en is directeur-groot-aandeelhouden van een Nederlandse BV. Op zijn beloning is het arbeids- en het bestuurdersartikel van toepassing. Aan de bestuursactiviteiten wordt € 3000 toegerekend. Y is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2036

Gepubliceerd in Nieuws

Werken aan platforms en pijpen leggen is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2023

X werkt op een schip dat werkt aan grote platforms en pijpen legt. Het vervoer van goederen en personen is zo bijkomstig van aard dat geen sprake is van internationaal vervoer in de zin van het arbeidsartikel van een belastingverdrag.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1292

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad - Werkgever moet werknemers informeren over verdragswijziging

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2023

Een werkgever (in casu KLM) is uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden werknemers (in casu piloten) in kennis te stellen van een relevante wijziging van regelgeving zoals een belastingverdrag.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1276

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België krijgt geen aftrek eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2023

Een inwoner van België verdient in Nederland 89,3% van zijn inkomen. De 10,7% ziet op een nabetaling van eerdere Belgische werkgever. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en betaalt in België € 8,50 belasting. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5332

Gepubliceerd in Nieuws

In Duitsland gestationeerde piloot heeft recht op aftrek

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2023

Een in Nederland wonende piloot werkt via een zelfstandigheidsconstructie voor Ryanair. Hij mag rekening houden met de gerichte vrijstellingen en aftrek van de vrije ruimte in de IB. Zijn vergoeding is deels ter heffing aan Duitsland.

Bron: Rechtbank Gelderland, 22 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4764

Gepubliceerd in Nieuws

Algemene heffingskorting in migratiejaar

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2023

In een migratiejaar moet voor het belastingdeel van de algemene heffingskorting uitgegaan worden van het belastbare inkomen in de binnenlandse periode. Voor het premiedeel is het wereldinkomen relevant. Het standpunt werkt terug tot 7 juni 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 september 2023

 

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever stopt na 5 jaar met 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2023

Ten gevolge van de wetswijziging ingaande 2019 past een werkgever bij werknemer A in plaats van na 8 jaar na 5 jaar de 30%-regeling niet meer toe. A heeft geen recht meer op de 30%-vergoeding omdat deze niet is aangewezen door de werkgever. De verkorting van de looptijd is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5812

Gepubliceerd in Nieuws

Wereldinkomen is relevant voor premiedeel algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

Een inwoner van Indonesië emigreert in 2016 naar Nederland. Hij is in de binnenlandse periode in Nederland sociaal verzekerd. Op basis van het wereldinkomen moet het premiedeel van de algemene heffingskorting worden berekend.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 7 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1871

Gepubliceerd in Nieuws

ABP-pensioen leidt tot conserverende aanslag bij emigratie

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

T emigreert naar Frankrijk en heeft een pensioen opgebouwd bij het ABP. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag voor de volledige waarde is terecht. De heffing over het publiekrechtelijk pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1377

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot kan gebruik maken van gerichte vrijstellingen

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2023

Een piloot woont in Nederland, vliegt voor een Maltese maatschappij en is gestationeerd in het VK. Op grond van het verdrag met het VK is zijn loon belast in Nederland. De ‘Per Diem’ en ‘Cash Expenses’ zijn gericht vrijgesteld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 23 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:8644

Gepubliceerd in Nieuws