Rubriek: Jurisprudentie

Toepassing Verdragsbijdrage is conform wet

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2019

Het CAK is bevoegd de verdragsbijdrage (art. 69 ZVW) voor de zorg vast te stellen. De SVB is gehouden de verdragsbijdrage in te houden op de uitkering in opdracht van het CAK. De SVB hoeft het bedrag van de inhouding niet te toetsen en te beoordelen of het toepasselijk sociaal minimum nog resteert.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 mei2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1685 

Gepubliceerd in Nieuws

Slowaakse uitlener moet Nederlandse pensioenpremies betalen

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2019

Een Slowaakse uitzendbureau stelt 600 Slowaken ter beschikking van 2012 – 2017 aan Nederlandse bedrijven. De Slowaakse onderneming is gehouden de verplichte pensioenpremies aan het betrokken Nederlandse Bedrijfstakpensioenfonds te betalen voor haar werknemers.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 22 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2295 

Gepubliceerd in Nieuws

Niet kwalificerend bij 89%

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2019

Van het wereldinkomen van een inwoner van Polen is 89% belast in Nederland. Daarmee is hij geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Zijn in Polen wonende echtgenote die geen inkomen geniet, heeft dan geen recht op uitbetaling van de heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:960

Gepubliceerd in Nieuws

Luxemburgse ziektewetuitkering is (toch niet) in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2019

Het Luxemburgse Krankengeld (ziektewetuitkering) dat een in Nederland wonende Rijnvarende ontvangt, is op grond van het belastingverdrag belast in Nederland. Omdat de inspecteur vertrouwen heeft opgewekt, moet toch een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden verleend.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3983

Gepubliceerd in Nieuws

Nabetaling Duitse Rentenversicherung is belast

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2019

De ontvangen ‘Rente wegens Erwerbungsunfähigheit’ van de Deutsche Rentenversicherung is in Nederland belastbaar inkomen in box 1 en onderdeel van het premie-inkomen. Dat geldt ook voor het deel dat een nabetaling is over voorgaande jaren.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:728

Gepubliceerd in Nieuws

Keuzerecht leidt niet tot aftrek Belgische woning

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2019

Er bestaat geen recht in Nederland op aftrek voor de Belgische eigen woning als fiscale voordelen in België gerealiseerd kunnen worden. De eigen woning mag alleen dan niet in de teller van de voorkomingsbreuk worden opgenomen als de Schumacker-exceptie van toepassing is.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 16 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:408 

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen over Rijnvarenden beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2019

Rijnvarenden hebben van de Belastingdienst grote persoonlijke naheffingen gekregen. Ze blijken ten onrechte als verzekerd in Luxemburg te zijn aangemerkt. De ten onrechte betaalde premies moet in Luxemburg worden teruggevraagd. Uitgelegd wordt hoe de Rijnvarendenovereenkomst werkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Geen kostenvergoeding door onjuiste aangifte

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2019

De inspecteur heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de objectvrijstelling voor in Curaçao genoten loon. Belanghebbende heeft geen recht op een kostenvergoeding voor het ingediende bezwaar. Het is voor risico van belanghebbende dat de aangifte(software) niet juist was.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:651 

Gepubliceerd in Nieuws

Verhuur aan arbeidsmigranten leidt tot heffing toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2019

Voor bewoners van stacaravans op een buitenplaats in Ommen is toeristenbelasting verschuldigd. Dit is niet het geval als de verhuurder aannemelijk kan maken dat forensenbelasting is verschuldigd, omdat betrokkenen niet hun hoofdverblijf in Ommen hebben. De verhuurder kan het bewijs niet leveren.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3853

Gepubliceerd in Nieuws

Onherroepelijk vaststaande A1 niet fiscaal aanvechtbaar

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2019

Een Rijnvarende heeft van de SVB een A1 ontvangen waarin staat dat hij werkt in meerdere lidstaten op binnenlandse schepen en in Nederland sociaal verzekerd is. De A1 staat onherroepelijk vast, vanwege een procedurefout van belanghebbende. Via een fiscale procedure kan dit niet hersteld worden.

Bron: Hoge Raad, 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:694

Gepubliceerd in Nieuws