Rubriek: Jurisprudentie

Roemenen mochten in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2017

Voor de tewerkstelling van 33 Roemenen als lasser in Nederland in 2012 was geen tewerkstellingsvergunning vereist. Er was sprake van grensoverschrijdende dienstverrichting. De verplaatsing van de werknemers was ondergeschikt aan de feitelijke dienstverrichting in de vorm van laswerkzaamheden. De laswerkzaamheden stonden onder leiding en toezicht van de Slowaakse opdrachtnemer.

Bron: Raad van State, 26 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1149 

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid en werken buiten de EU - prejudiciële vragen gesteld

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2017

Een Letse zeevarende werkt voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s. De rechtbank stelt prejudiciele vragen aan de Hoge Raad. Is de Aldewereldleer (verzekerd in Nederland) achterhaald door de Europese Verordening 883/2004 (verzekerd in het woonland)?

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 april 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2454

 

Gepubliceerd in Nieuws

Betwiste A1-verklaring van SVB is (nog) bindend

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2017

Een inwoner van Nederland werkt aan boord van diverse binnenvaartschepen voor een Cypriotische onderneming. De door de SVB afgegeven, maar betwiste, A1-verklaring bindt de Belastingdienst en merkt belanghebbende terecht aan als verzekerde. De niet ingehouden loonheffing is niet verrekenbaar met de aanslag IB. Belanghebbende heeft met zijn werkgever afgesproken dat de belasting pas vergoed wordt na ontvangst van de aanslag.

Bron: Rechtbank Den Haag, 7 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2017:3695

 

Gepubliceerd in Nieuws

Portugal belast pensioen niet progressief, heffingsrecht komt dan toe aan Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2017

Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioenuitkering uit Nederland. Portugal belast het pensioen tegen 15%. Portugal belast het pensioen niet tegen het algemeen van toepassing zijnde tarief voor arbeidsinkomsten. Omdat het totaal van de uitkering hoger is dan 10.000 euro heeft Nederland dan het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017, ECLI:RBZWB:2017:1157

 

Gepubliceerd in Nieuws

AG - Sociale zekerheidpositie in combinatie met mini-job in Duitsland blijft onduidelijk

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2017

Een inwoner van Nederland heeft uitsluitend een mini-job in Duitsland. Volgens de VO 883/2004 is men in het werkland verzekerd. Bij een mini-job is men in Duitsland echter alleen verzekerd voor arbeidsongevallen. Moet woonland Nederland dan betrokkene in de verzekering houden voor alle andere onderdelen van de sociale zekerheid? AG Wattel stelt voor opnieuw vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: AG Hoge Raad, 16 maart 2017, ECLI:NL:PHR:2017:222

 

Gepubliceerd in Nieuws

Pseudo-eindheffing-excessieve vertrekvergoedingen is in strijd met EVRM bij transfersom voetballer

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2017

De pseudo-eindheffing-excessieve vertrekvergoedingen voldoet niet aan het proportionaliteitsbeginsel van het EVRM, als de pseudo-eindheffing wordt berekend over de transfersom van een voetballer, die naar het buitenland wordt getransfereerd. Volgens de rechtbank is het evident dat de transfersommen van voetballers niet tot de doelgroep van de eindheffing behoort.

Bron: Rechtbank Den Haag, 30 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3429

 

Gepubliceerd in Nieuws

Voorbelasting OB huisvesting buitenlandse arbeidskrachten is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2017

Een uitzendbureau stelt voor buitenlandse arbeidskrachten huisvesting ter beschikking. Op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968, is de voorbelasting voor de omzetbelasting niet aftrekbaar. Er is sprake van "het aan het personeel van de ondernemer verlenen van huisvesting”.

Bron: Rechtbank Gelderland, 28 februari 2017, ECLI:NL:RGBEL:2017:992

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Verlenging 10 jaarstermijn 30%-regeling naar 25 jaar is geoorloofd

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2017

De Hoge Raad heeft herhaald dat de verlenging met ingang van 1 januari 2012 van de 10-jaarstermijn naar 25 jaar, voor de kortingsregeling in de 30%-regeling, juridisch toegestaan is. De kortingsregeling in de 30%-regeling houdt in dat de maximale looptijd van 8 jaar van de 30%-regeling gekort kan worden met perioden van eerder verblijf of tewerkstelling, tenzij deze perioden langer dan 25 jaar geleden geëindigd zijn.

Bron: Hoge Raad, 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:542

Gepubliceerd in Nieuws

Ryanair-piloot is in dienstbetrekking werkzaam

Tamara Veldkamp Geschreven door
20-03-2017

Een piloot vliegt in vliegtuigen van Ryanair, maar is via Brookfield Aviation Int. ltd. bemiddeld. De rechtbank is van mening dat piloot in dienstbetrekking werkzaam is voor Brookfield. Hij kan de gemaakte arbeidskosten niet van zijn inkomen aftrekken.

Bron: Rechtbank Den Haag, 1 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14894

 

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Gemeente mag leges heffen voor uittreksel uit het bevolkingsregister

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2017

Veel expats en buitenlandse werknemers zijn verbaasd als ze bij het aanvragen van een BSN gevraagd worden leges te betalen. Het voor de eerste keer verstrekken van een BSN is gratis. Gaat het BSN verloren of is het niet meer bekend en men komt een nieuw BSN vraagen bijv. als men opnieuw komt werken in NL, dan geeft de gemeente het BSN opnieuw in de vorm van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De Hoge Raad staat toe dat er dan leges geheven worden.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:345

Gepubliceerd in Nieuws