Jurisprudentie

Staatssecretaris trekt beroep in cassatie zaak X in

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2018

De staatssecretaris heeft het beroep in cassatie ingetrokken in de zaak X die gaat over de pro-rata-aftrek van fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. De staatssecretaris is het echter niet eens met Gerechtshof Den Haag. Verder kondigt de staatssecretaris een wetswijziging aan, vooraf gegaan door een besluit, naar aanleiding van deze zaak.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, nr. 2018-0000029258 

Gepubliceerd in Nieuws

Fraude met vergoedingen leidt tot aansprakelijkheid DGA

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2018

Bij een uitzendbureau wordt op grote schaal gefraudeerd met aan Polen verstrekte reis- en lunchkostenvergoedingen. Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur door de DGA van het uitzendbureau. De DGA is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen.  

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1165

Gepubliceerd in Nieuws

Periodes van werken in niet-verdragslanden samen tellen

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2018

Voor de beoordeling of iemand in een niet-verdragsland onderworpen is aan de belastingheffing, moet voor de driemaandsperiode rekening worden gehouden met aaneengesloten werken in een of meerdere niet-verdragslanden. Een gebruikelijke onderbreking voor verlof, cursus of ziekte telt mee voor de bepaling van de aaneengesloten periode.

Bron: Hoge Raad, 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:254

Gepubliceerd in Nieuws

Inlenersaansprakelijkheid slaat toe

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2018

Een inlener van Poolse uitzendkrachten is aansprakelijk voor de aan het uitzendbureau opgelegde naheffingsaanslagen. De inlener lukt het niet de hoogte van de naheffingsaanslagen te weerleggen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:489

Gepubliceerd in Nieuws

Verlengde navorderingstermijn is ook van toepassing voor in Nederland gegenereerde inkomsten

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2018

Voor de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar moet sprake zijn van ‘in het buitenland opgekomen’ inkomsten. Daar moeten ook onder worden begrepen inkomsten die in Nederland zijn gegenereerd en rechtstreeks door de Nederlandse afnemer naar een buitenlandse bankrekening worden overgemaakt, waardoor deze inkomsten aan het zicht van de Nederlandse fiscus zijn onttrokken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7178 

Gepubliceerd in Nieuws

Gedetineerde woont voor verdragstoepassing in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2018

Een Nederlander zit voor drie jaar gevangen in Duitsland. Omdat belanghebbende geen woning ter beschikking heeft in Nederland en zijn gewoonlijk (fysiek) verblijf door de detentie in Duitsland is, is hij voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van Duitsland. De woonplaats voor de sociale zekerheid sluit niet aan bij de verdragsrechtelijke woonplaats.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 16 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:291

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie gaat zich buigen over gevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2018

Rechtbank Amsterdam vraagt het Hof van Justitie EU of de Brexit leidt tot een verval van het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten en vrijheden. Als het antwoord neen is, dienen dan voorwaarden of beperkingen gesteld te worden aan het behoud van de aan het EU-burgerschap te ontlenen rechten en vrijheden?

Bron: Rechtbank Amsterdam, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:605

Gepubliceerd in Nieuws

Revisierente afkoopsom lijfrente is niet in strijd met EVRM

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2018

De casus betreft een inwoner van Nederland. Ook veel emigranten of buitenlandse belastingplichtigen komen in aanraking met de revisierente bijv. bij de conserverende aanslag. De Hoge Raad heeft beslist dat de in rekening gebrachte revisierente bij de afkoop van een lijfrente niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bron: Hoge Raad, 9 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:167

Gepubliceerd in Nieuws

Bezwaar leidt tot lagere AOW-uitkering

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2018

Een inwoner van Marokko is het niet eens met de door de SVB gehanteerde korting op de AOW van 68%. Bij de behandeling van het bezwaar constateert de SVB dat de in het verleden vastgestelde feiten, zoals de vertrekdatum uit Nederland en de geboortedatum, fout waren. Gevolg is dat het AOW-pensioen nog verder verlaagd is door de SVB. Dat mag volgens de rechtbank.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 31 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3739

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU – Frauduleus verkregen A1 is niet bindend

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2018

Het orgaan van de lidstaat waar werknemers met een A1 verklaring werken, kan bij fraude de A1-verklaring negeren. Men moet dan de andere lidstaat hebben verzocht de verklaring in te trekken in het kader van een gerechtelijk onderzoek, wegens het frauduleus verkrijgen van de A1-verklaring.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 februari 2018, ECLI:EU:C:2017:850

Gepubliceerd in Nieuws