Rubriek: Jurisprudentie

Niet sociaal verzekerd in Nederland, dan geen recht op premiedeel heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2017

Een medewerkster van Europol, die in Nederland woont, is vanwege haar werkzaamheden bij deze internationale organisatie niet in Nederland sociaal verzekerd. Zij heeft dan geen recht op de premiedelen van de heffingskorting. Niet in geschil was, dat ze wel op de belastingdelen van de heffingskorting recht heeft.

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2607.

 

Gepubliceerd in Nieuws

AG vindt dat fysieke aanwezigheid beslissend is bij dagen tellen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2017

Advocaat-Generaal Niessen adviseert de Hoge Raad niet de visie van het Gerechtshof en de rechtbank te volgen. Als iemand in Nederland fysiek aanwezig is tellen ook voor een grensarbeider in beginsel alle dagen inclusief die vanwege privé-verblijf mee, om te bepalen of aan het 183-dagen-criterium van het arbeidsartikel in het belastingverdrag is voldaan. De AG is verder van mening dat de fictief loon-regeling ook van toepassing is als sprake is van een DGA bij een Belgische BvbA.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 11 mei 2017, ECLI:NL:PHR:2017:374

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag BPM voor geïmporteerde auto is geen discriminatie

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2017

Het opleggen van de naheffingsaanslag BPM aan de koper van een geïmporteerde auto is geen discriminatie in de zin van het Verdrag van de werking van de EU.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1416

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken en werken in twee landen

Heike Xhonneux Geschreven door
29-05-2017

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux Juristen

Bij het Hof van Justitie van de Europese Unie is een zaak aanhangig die door de Hoge Raad in Nederland is voorgelegd. Het betreft de artikelen 13 en 14 van Vo 1408/71. De vraag ligt voor of iemand die in de ene lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, en daarnaast deels vanuit huis werkt, moet worden beschouwd als iemand die op het grondgebied van twee lidstaten werkzaamheden in loondienst uitoefent.

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

België kan AOW alleen belasten voor zover er arbeid is geweest

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2017

 

België kan de AOW-uitkeringen alleen belasten voor zover deze zijn opgebouwd tijdens een beroepswerkzaamheid in Nederland en zodoende aan de financiering van de AOW heeft bijgedragen. Ook AOW opgebouwd met vrijwillige premiebetalingen dient buiten beschouwing te blijven.

Bron: Hof van Cassatie, 5 mei 2017, F.15.0119.N

 

Gepubliceerd in Nieuws

Is eis halen inburgeringsexamen toegestaan volgens de gezinsherenigingsrichtlijn?

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2017

Mag Nederland van vreemdelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor verblijf als familie- of gezinslid eisen dat ze het inburgeringsexamen halen? Deze vraag legt de Raad van State in het kader van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn voor aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: Raad van State, 10 mei 2017, nr. 201600860/1/V2 en 201604637/1/V2

 

Gepubliceerd in Nieuws

BPM ook verschuldigd bij tijdelijke huur buitenlandse auto

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2017

 

Ook in een geval van een tijdelijke huurovereenkomst is de heffing van BPM toegestaan. Voorwaarde is dat bij de berekening van de BPM rekening wordt gehouden met de duur van de huurovereenkomst.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1074

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland op plaats 4 opstarten procedures EU Hof van Justitie

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2017

 

Het jaarverslag van het Europese Hof van Justitie is uitgekomen. Het verslag bevat een compact overzicht over 2016 van de belangrijkste werkzaamheden en beslissingen. De meeste procedures  worden vanuit Duitsland opgestart. Nederland staat op 4.

Bron: Europese Hof van justitie, 18 mei 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

HR: Omdat de ontslagvergoeding niet is doorbelast, zijn stamrechttermijnen belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2017

 

Stamrechtuitkeringen ontvangen ter zake van een ontslagvergoeding na een internationale carrière, vallen binnen het bereik van belastingverdragen. Nu de ontslagvergoeding van de Nederlandse werkgever niet is doorbelast naar de VS, komt het heffingsrecht toe aan Nederland (woonland).

Bron: Hoge Raad, 19 mei 2017, nr. 16/02648

 

Gepubliceerd in Nieuws

HR: Gouden handdruk-stamrecht is voor verdragstoepassing geen lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2017

Een gouden handdruk-stamrecht is voor de toepassing van het belastingverdrag met de VS geen lijfrente tegen een ‘voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde’. Beoordeeld moet worden of de stamrechtermijnen een beloning soortgelijk aan pensioen zijn of dat het artikel voor niet zelfstandige arbeid van toepassing is. Als het arbeidsartikel van belang is, moet beoordeeld worden of de ontslagvergoeding doorbelast is naar de VS.

Bron: Hoge Raad, 19 mei 2017, nr. 16/02463 

Gepubliceerd in Nieuws