Jurisprudentie

Aanwerven en direct detacheren, kan dat?

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2018

Een inwoner van Bulgarije wordt aangenomen en direct uitgezonden naar het VK. Voor de uitzending was hij niet verzekerd in Bulgarije. De detacheringsbepaling van VO 883/2004 is dan toch van toepassing, mits hij inwoner was van Bulgarije en niet voorafgaande verzekerd was in een andere lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:861

Gepubliceerd in Nieuws

Ziektewet-uitkering inwoner Spanje leidt tot heffingen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2018

De Hoge Raad bevestigt de visie van het Gerechtshof. De ziektewetuitkering die een inwoner van Spanje uit Nederland ontvangt is in Nederland belast. Ook is belanghebbende sociaal verzekerd in Nederland. Een ziektewetuitkering is voor beide regelingen gelijk te stellen aan inkomsten uit loondienst.

Bron: Hoge Raad, 8 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Artikel 15 OESO niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2018

Een inwoner van België werkt voor een Luxemburgse werkgever ook in derde landen. Op grond van de Belgische belastingverdragen wordt de heffing over de werkdagen in de derde landen toegewezen aan woonland België. Een dergelijke verdragsbepaling is niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:856 

Gepubliceerd in Nieuws

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2018

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding mag ook geheven worden van een voetbalclub, die een vertrekkende voetballer bijna 1 miljoen van de ontvangen transfersom betaalt. De pseudo-eindheffing is niet in strijd met artikel 1 van het Eerste protocol van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Bron: Hoge Raad, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1150

Gepubliceerd in Nieuws

NiNbi terecht vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2018

Een inwoner van België heeft geen recht op een Belgisch ondersteuningsbudget, omdat hij sociaal verzekerd is in Nederland. Het vastgestelde wereldinkomen heeft daar niet mee te maken. Het Niet in Nederland belastbare inkomen (NiNbi) is terecht vastgesteld inclusief het voordeel uit sparen en beleggen. De Belastingdienst mag het NiNbi doorgeven aan het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2860

Gepubliceerd in Nieuws

Ontslag door SHELL Nederland?

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

Een expat van SHELL werkt in meerdere landen. Gedurende zijn tijdelijke buitenlandse werkzaamheden heeft hij een lokaal contract en wordt zijn Nederlandse contract beëindigd. Bij ontslag wordt het lokale contract beëindigd en niet zijn Nederlandse contract met SHELL.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2551

Gepubliceerd in Nieuws

Ook niet onherroepelijke A1-verklaring moet gevolgd worden

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2018

De belastingrechter en de inspecteur moeten een door de bevoegde sociale zekerheidsinstantie afgegeven A1-verklaring volgen. Dat geldt ook als de verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat. Wel kan de belastingrechter een procedure aanhouden totdat de A1-verklaring wel onherroepelijk vaststaat.

Bron: Hoge Raad, 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1725

Gepubliceerd in Nieuws

Over buitenlandse pensioenen is ZVW-premie verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2018

Een arbeidsongeschikte inwoner van Nederland is sociaal verzekerd in Nederland. Zijn Duitse Renteversicherungsuitkering en zijn pensioen van de Belgische Rijksdienst voor pensioenen zijn onderdeel van het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2929

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijslast verdragstoepassing rust op belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2018

Belanghebbende woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever. Zij is van mening dat een deel van het loon in België belast is. De bewijslast rust op haar nu zij zich beroept op een vermindering van de volgens de Nederlandse wet toegestane heffing op grond van een verdrag. Nu dat niet lukt, is het loon terecht volledig in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ‘’s-Hertogenbosch, 15 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2635

Gepubliceerd in Nieuws

Werken bij internationale organisatie beperkt premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2018

Een gepensioneerde ambtenaar van de EU die in Nederland woont en gaat werken, is in Nederland niet verzekerd voor de AWBZ. Een medewerker van Eurojust die in Nederland werkt en werkt als reservist voor het Ministerie van Defensie, is niet sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1793 en 1792

Gepubliceerd in Nieuws