Jurisprudentie

Ingehouden dividendbelasting deels te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2018

Een inwoner van Nederland heeft uit drie verdragslanden € 123.381 dividend ontvangen. Er is € 33.884 dividendbelasting ingehouden. De inspecteur accepteert 15%, zijnde € 18.507. Het Gerechtshof volgt de visie van de inspecteur. Het niet verrekenbare verdrag moet in de diverse verdragslanden worden teruggevraagd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3653

Gepubliceerd in Nieuws

NINBI-beschikking is rechtsgeldig

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2018

Een inwoner van België met een Nederlandse A0W-uitkering is van mening dat de beschikking ‘niet in Nederland belast inkomen’ (NINBI) niet rechtmatig is. De rechter is het niet met belanghebbende eens. De NINBI-beschikking is in casu nodig, zodat het Zorginstituut Nederland de verschuldigde zorgpremies (art. 69 ZVW) kan vaststellen.

Bron: Gerechtshof ‘s-HertogenboschECLI:NL:GHSHE:2018:3666 

Gepubliceerd in Nieuws

Engelse limited is in Nederland inhoudingsplichtig

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2018

Twee directors van een Engels Limited wonen in Nederland. De limited is in Nederland gevestigd, want de leidinggevende werkzaamheden worden vanuit Nederland verricht. De limited is dan inhoudingsplichtige in Nederland. Het loon is belast in Nederland, met toepassing van de 30%-regeling. De kostenvergoeding voor housing en living allowances zijn dan als loon aan te merken.

Bron: Rechtbank Den Haag, 11 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12021

Gepubliceerd in Nieuws

Overheidspensioen uit VK is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt in 2014 een overheidpensioen uit het Verenigd Koninkrijk van 9.998 euro. Het belastingverdrag uit 2008 wijst het heffingsrecht toe aan Nederland. Een beroep op de overgangsregeling baat niet, omdat de eerste betaling heeft plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het verdrag, ook al zag deze eerste betaling mede op een periode voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3916

Gepubliceerd in Nieuws

Boete voor in container werkende afrikaan

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2018

Voor de Wet arbeid vreemdelingen is voor het aannemen van feitelijk werkgeverschap voldoende dat arbeid wordt verricht ten dienste van een werkgever. Een tewerkstellingsvergunning is dan vereist. Of de werkgever wetenschap had of instemming verleend heeft, is niet relevant, evenals de omvang en duur van de werkzaamheden.

Bron: Raad van State, 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3523

Gepubliceerd in Nieuws

Voetballer in India blijft inwoner van Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2018

 

Belanghebbende voetbalde enkele maanden, gedurende één voetbalseizoen, in India. Hij verbleef aaneensluitend in een hotel in India. Zijn gezin woonde in Nederland. Hof Amsterdam is van mening dat hij inwoner van Nederland is gebleven. Zijn loon is belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3917

 

Gepubliceerd in Nieuws

Daadwerkelijk ingehouden dividendbelasting uit VS is verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt dividend uit een in de VS gevestigde ‘irrevocable non-descretionary trust’. Er wordt geen dividendbelasting ingehouden. De vraag is of desondanks 15% dividendbelasting verrekend kan worden. Hoewel de verdragstekst onduidelijk is, vindt de rechtbank dat alleen daadwerkelijk geheven bronbelasting kan worden verrekend.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:9189

Gepubliceerd in Nieuws

Huisvesting werknemer leidt niet tot aftrek OB

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2018

Uitzendbureau X heeft huisvesting ter beschikking gesteld aan buitenlandse uitzendkrachten. De voorbelasting die aan X in rekening is gebracht komt voor de omzetbelasting niet in aanmerking voor aftrek. Dit zou anders kunnen zijn als X genoodzaakt zou zijn geweest de huisvesting te verzorgen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9146

Gepubliceerd in Nieuws

Hoogte arbeidskorting afhankelijk van Nederlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2018

Een inwoner van Costa Rica heeft in 2015 in Nederland belast inkomen en in Costa Rica belast inkomen. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting neemt de rechtbank alleen het in Nederland belaste loon in aanmerking en niet het wereldinkomen, zoals de inspecteur stelt.

Bron: Rechtbank Gelderland, 18 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4009

Gepubliceerd in Nieuws

Aanwerven en direct detacheren, kan dat?

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2018

Een inwoner van Bulgarije wordt aangenomen en direct uitgezonden naar het VK. Voor de uitzending was hij niet verzekerd in Bulgarije. De detacheringsbepaling van VO 883/2004 is dan toch van toepassing, mits hij inwoner was van Bulgarije en niet voorafgaande verzekerd was in een andere lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:861

Gepubliceerd in Nieuws