Rubriek: Jurisprudentie

Belgisch rustpensioen hoort tot Nederlands wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2017

Het Belgische rustpensioen is bij een inwoner van Nederland onderdeel van het belastbaar inkomen en het premie-inkomen. Het pensioen is volledig belast bij de rechthebbende en niet deels aan zijn echtgenote toe te rekenen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6114

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur legt conserverende aanslag in verkeerde jaar op

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2017

Belanghebbende woonde, gezien de feiten en omstandigheden, in 2010 al enige jaren in Thailand. De over het jaar 2010 opgelegde conserverende aanslag is daarmee niet opgelegd in verband met het ophouden binnenlandse belastingplichtige zijn en moet worden vernietigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3697

Gepubliceerd in Nieuws

Raad van State ontleedt: inlening of dienstverrrichting?

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2017

 

De Raad van State gaat in een uitspraak uitgebreid in op de vraag of de Roemeense werknemers in 2013 onder toezicht en leiding van een Nederlandse onderneming, werkzaam zijn geweest. De feiten en omstandigheden wegend, vindt de Raad van State dat sprake is van dienstverrichting en niet van inlening van arbeidskrachten. Een tewerkstellingsvergunning was dus niet vereist.

Bron: Raad van State, 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1818 en 1819

 

Gepubliceerd in Nieuws

Uit Duitsland geïmporteerde auto geldt als nieuw

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2017

Een auto die in 2015 is gefabriceerd en in 2016 in Duitsland nieuw is gekocht en waarmee ruim 3000 kilometer is gereden en schade heeft, is voor de registratie in het Nederlandse kentekenregister voor de BPM aan te merken als een nieuwe auto waarop het tarief van 2016 van toepassing is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1940

Gepubliceerd in Nieuws

Gemeente mag rechten heffen bij afgifte ID-kaart

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2017

Het bedrag dat gemeente Maasgouw aan rechten heeft geheven van € 53,05 ter zake van de aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart is toegestaan. De wetgever heeft niet de eis gesteld dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag van het reisdocument rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2216

Gepubliceerd in Nieuws

Prevalerend recht maakt dat gezinsleden niet voor zorg verzekerd zijn

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2017

In Nederland wonend gezin van in Zwitserland verzekerde werknemer is niet verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Ze hebben een prevalerend recht in Zwitserland. Dat inschrijving bij CZ met een Zwitsers E-106-formulier achterwege is gebleven, maakt dat niet anders.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 23 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2413 

Gepubliceerd in Nieuws

Engelse director is aansprakelijk voor OB en LH-schuld

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2017

De ‘director’ van een Engelse Limited is persoonlijk aansprakelijk voor de OB en LH-schulden van een Nederlandse CV. De Engelse Limited was de beherend vennoot en dus formeel bestuurder van de Nederlandse CV. Belanghebbende had het toezicht op de gedane aangiften en was verantwoordelijk voor de betaling.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2268

Gepubliceerd in Nieuws

Moment sluiten arbeidsovereenkomst relevant voor recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2017

Een werknemer woont binnen 150 km van de Nederlandse grens. Vanaf 1 januari 2012 bestaat dan geen recht meer op de 30%-regeling. De werknemer is in januari 2012 in dienst getreden, terwijl de arbeidsovereenkomst in december 2011 is gesloten. Volgens de rechtbank bestaat dan recht op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2017:7089

Gepubliceerd in Nieuws

Physical-presence-test geldt ook voor grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2017

Voor de toepassing van de 183-dagen-regeling zijn niet alleen de werkdagen bepalend, maar alle dagen van verblijf in het werkland, die enig verband houden met de werkzaamheden. Het commentaar bij art. 15 van het OESO-modelverdrag is daarbij leidend.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1326

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag pensioen en lijfrente is (deels) ongeldig

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2017

Een conserverende aanslag ter zake van pensioen is in strijd met het belastingverdrag voor zover de pensioenopbouw heeft plaatsgevonden voor 16 juli 2009. Voor lijfrenten geldt hetzelfde voor zover de premies zijn betaald na 31 december 2000 en voor 16 juli 2009.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NLHR:2017:1324

Gepubliceerd in Nieuws