Rubriek: Jurisprudentie

De betekenis van werkzaamheden ‘plegen’ te verrichten in de Verordening

Justien Hendriks Geschreven door
22-09-2017

Auteur: J.J. Hendriks, werkzaam bij Deloitte Global Employer Services (www.deloitte.nl)

In de praktijk wordt met veel belangstelling uitgekeken naar de arresten van het Europees Hof van Justitie in twee Nederlandse zaken waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen heeft gesteld. De gestelde vragen gaan over de locatie waar een werknemer zijn werkzaamheden ‘pleegt’ te verrichten zoals bedoeld in de conflictregels van EU-Verordening 1408/71. Inmiddels heeft de Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie zijn conclusies gepubliceerd. Hieronder geef ik uitleg over beide zaken en behandel ik de bijbehorende conclusies.

Gepubliceerd in Vakblad 9, 2017

Hof van Justitie veroordeelt opnieuw Belgisch spaarboekje

Andy Cools Geschreven door
22-09-2017

Auteur: Mr. Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht van de Belastingdienst (andy_cools@hotmail.com). Het standpunt van de auteur is strikt persoonlijk.

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie de regelgeving m.b.t. het Belgisch gereglementeerd spaarboekje opnieuw onder de loep genomen. Het vereiste dat het buitenlands spaarboekje aan analoge voorwaarden moet voldoen als het Belgisch gereglementeerd spaarboekje, komt steeds verder onder vuur te liggen (HvJ 8 juni 2017, C - 580/15).

Gepubliceerd in Vakblad 9, 2017

Optie belast op moment uitoefening – geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2017

Een aandelenoptierecht is belast op het moment van uitoefening van het recht. Omdat de werknemer toen niet meer in Nederland woonde en werkzaam was, kan geen gebruik meer worden gemaakt van de 30%-regeling over dit loonbestanddeel.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2419

 

Gepubliceerd in Nieuws

Gemeente mag leges heffen voor afgifte ID

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2017

Ook de Hoge Raad is van mening dat de gemeente voor de afgifte van een Nederlandse identiteitskaart leges mag heffen.

Bron: Hoge Raad, 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2382

Gepubliceerd in Nieuws

Ook voor Ryanair is rechter gewoonlijke werkplaats bevoegd

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2017

Twee vliegende personeelsleden van Ryanair waren het niet eens met hun voorwaarden voor de uitvoering en beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. Als bevoegde rechter moet optreden de rechter in het land waar de werknemers gewoonlijk werken. Dat is niet per definitie het land dat de thuisbasis is voor het vliegend personeel.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 september 2017, ECLI:EU:C:2016/688 en 689

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische pensioenregeling is na 5 jaar onzuiver

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2017

Na 5 jaar is de aanwijzing van de Belgische pensioenregeling verlopen. De Belgische regeling is vanaf dat moment onzuiver, o.a. vanwege de afkoopmogelijkheid. Het werkgeversaandeel van de pensioenpremie is vanaf dan belast loon

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4440

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdens onbetaald verlof blijft skilerares verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2017

Een skilerares die in de wintermaanden drie maanden in Oostenrijk skiles geeft en gedurende die periode onbetaald verlof heeft opgenomen bij haar Nederlandse werkgever, werkt voor de sociale zekerheidsverordening 1408/71 in twee landen. Ze blijft dan verzekerd in woonland Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:673

Gepubliceerd in Nieuws

Geringe werkzaamheden thuis beïnvloeden verzekeringsplicht niet

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2017

 

Een werknemer verricht, zonder vooroverleg met zijn Nederlandse werkgever, een klein deel (6,5%) van zijn werkzaamheden thuis In België. Voor de toepassing van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 wordt hij dan niet geacht zijn werkzaamheden in loondienst in twee lidstaten te verrichten. Betrokkene blijft verzekerd in het Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:674

 

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag BPM geleende Duitse auto blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2017

 

Een inwoner van Nederland leent een auto van een inwoner van Duitsland en wordt binnen 14 dagen twee maal gesignaleerd. Het vermoeden dat de auto feitelijk ter beschikking staat en duurzaam gebruikt wordt op de Nederlandse weg, wordt niet ontzenuwd. De nageheven BPM en de boete zijn terecht.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4502

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtbank torpedeert schijnconstructie met Bulgaarse uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2017

Een Nederlandse onderneming die personeel bemiddelt heeft in Bulgarije arbeidskrachten geworven en in dienst genomen. Vanaf 2009 werkte een deel van de Bulgaren voor een Bulgaarse vennootschap, die opdrachten uitvoerde via aanneming van werk. De rechtbank is van mening dat sprake is van een schijnconstructie. De Bulgaren bleven feitelijk in dienst van de Nederlandse onderneming.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4881

Gepubliceerd in Nieuws