Jurisprudentie

Gedetineerde woont voor verdragstoepassing in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2018

Een Nederlander zit voor drie jaar gevangen in Duitsland. Omdat belanghebbende geen woning ter beschikking heeft in Nederland en zijn gewoonlijk (fysiek) verblijf door de detentie in Duitsland is, is hij voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van Duitsland. De woonplaats voor de sociale zekerheid sluit niet aan bij de verdragsrechtelijke woonplaats.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 16 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:291

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie gaat zich buigen over gevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2018

Rechtbank Amsterdam vraagt het Hof van Justitie EU of de Brexit leidt tot een verval van het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten en vrijheden. Als het antwoord neen is, dienen dan voorwaarden of beperkingen gesteld te worden aan het behoud van de aan het EU-burgerschap te ontlenen rechten en vrijheden?

Bron: Rechtbank Amsterdam, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:605

Gepubliceerd in Nieuws

Revisierente afkoopsom lijfrente is niet in strijd met EVRM

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2018

De casus betreft een inwoner van Nederland. Ook veel emigranten of buitenlandse belastingplichtigen komen in aanraking met de revisierente bijv. bij de conserverende aanslag. De Hoge Raad heeft beslist dat de in rekening gebrachte revisierente bij de afkoop van een lijfrente niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bron: Hoge Raad, 9 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:167

Gepubliceerd in Nieuws

Bezwaar leidt tot lagere AOW-uitkering

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2018

Een inwoner van Marokko is het niet eens met de door de SVB gehanteerde korting op de AOW van 68%. Bij de behandeling van het bezwaar constateert de SVB dat de in het verleden vastgestelde feiten, zoals de vertrekdatum uit Nederland en de geboortedatum, fout waren. Gevolg is dat het AOW-pensioen nog verder verlaagd is door de SVB. Dat mag volgens de rechtbank.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 31 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3739

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU – Frauduleus verkregen A1 is niet bindend

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2018

Het orgaan van de lidstaat waar werknemers met een A1 verklaring werken, kan bij fraude de A1-verklaring negeren. Men moet dan de andere lidstaat hebben verzocht de verklaring in te trekken in het kader van een gerechtelijk onderzoek, wegens het frauduleus verkrijgen van de A1-verklaring.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 februari 2018, ECLI:EU:C:2017:850

Gepubliceerd in Nieuws

A1 is geldig tot autoriteit die A1 heeft afgegeven deze intrekt

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2018

Hongaarse werknemers zijn naar Oostenrijk gedetacheerd met een A1-verklaring om daar vlees uit te snijden en te verpakken. Door de A1-verklaring blijven de werknemers sociaal verzekerd in Hongarije. Volgens Oostenrijk en de administratieve Commissie van de EU zijn de werknemers echter in Oostenrijk verzekerd. De Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie is van mening dat de A1 geldig blijft totdat Hongarije overgegaan is tot intrekking.

Bron: Advocaat-Generaal van EU Hof van Justitie, 31 januari 2018, nr. C-527/16

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse ‘Gebrauchtwagen’ is voor BPM geen gebruikte personenauto

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2018

Een uit Duitsland ingevoerde auto met 303 kilometer op de teller en zonder gebruikssporen, moet voor de BPM aangemerkt worden als een nieuwe auto. De auto was eerder op een Duits kenteken gesteld ten name van een derde, waar belanghebbende de auto van gekocht heeft. In Duitsland werd de auto aangemerkt als een ‘Gebrauchtwagen’.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5856

 

Gepubliceerd in Nieuws

Gevolgen Duitse mini-job voor sociale zekerheid blijft onduidelijk

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2018

Een aantal inwoners van Nederland die in Duitsland een mini-job hebben (geringfügig Beschäftigte), zijn in Duitsland niet verzekerd voor hun ouderdomspensioen en komen niet in aanmerking voor Duitse kinderbijslag. In Nederland zijn ze ook niet verzekerd, omdat ze in Duitsland werken. De Hoge Raad stelt weer vragen aan het Hof van Justitie EU.

Bron: Hoge Raad, 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:126 en ECLI:NL:HR:2018:127

Gepubliceerd in Nieuws

Werkzaamheden wetenschapper in VS in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2018

Een inwoner van Nederland werkt als wetenschapper twee jaar aan een Amerikaanse universiteit. Voor de hooglerarenbepaling in het verdrag met de VS is het woonland niet relevant. De grammaticale lezing van het artikel leidt tot heffing in Nederland. Dat toepassing van het OESO-modelverdrag en andere verdragen tot een andere uitkomst kan leiden, maakt dit niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:93

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslagen Luxemburgs uitzendbureau vernietigd

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2018

Een in Luxemburg gevestigde onderneming stelt arbeidskrachten ter beschikking op binnenvaartschepen. De inspecteur vindt dat sprake is van ter beschikking stelling van arbeidskrachten en vindt dat de onderneming inhoudingsplichtige is. De inspecteur kan de juistheid van de naheffingsaanslagen niet onderbouwen. De naheffingsaanslagen worden daarom vernietigd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5846

Gepubliceerd in Nieuws