Rubriek: Jurisprudentie

Wijze bruteren netto-ontslagvergoeding is onvoldoende onderbouwd

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2022

In het kader van een vaststellingsovereenkomst zegt een Zwitserse werkgever een te bruteren netto-ontslagvergoeding toe. De werkgever kan de rechter er niet van overtuigen dat de brutering juist is geschied.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 17 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1467

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende ambtenaar is belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2022

Een Nederlandse vrouw, werkzaam bij de Belastingdienst, is om privé-redenen naar Duitsland geëmigreerd. 22% van haar werktijd werkt ze in Duitsland. Op grond van de letterlijke tekst van het overheidsartikel is 22% van het loon niet in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3675

Gepubliceerd in Nieuws

Opvoeden kinderen in andere lidstaat kan meetellen voor pensioen

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2022

Een inwoner van Oostenrijk blijft pensioen opbouwen gedurende de periode kinderopvoeding. Dit geldt ook als de kinderopvoeding in een andere lidstaat plaatsvond en betrokkene voor en na de verhuizing voor de kinderopvoeding uitsluitend in Oostenrijk sociaal verzekerd was.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 juli 2022, ECLI:EU:C:2022:525

Gepubliceerd in Nieuws

Compensatie voor hogere belasting is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2022

A stelt personeel ter beschikking in Nederland. A geeft werkgevers die in Nederland meer belasting verschuldigd zijn dan in Duitsland door het werken in Nederland een compensatie. Deze compensatie ziet op Nederlandse werkzaamheden en is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3534

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling niet van toepassing op nabetaalde bonus

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2022

Op de na de beëindiging van de dienstbetrekking ontvangen bonus is de 30%-regeling niet van toepassing. De werkgever heeft de 30%-regeling op de bonus niet als gerichte vrijstelling aangewezen.

Bron: Hoge Raad, 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1100

Gepubliceerd in Nieuws

Ook bij een lopend beroep tegen de A1 moet de belastingrechter die volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2022

A heeft een beroep lopen bij de Centrale Raad van Beroep tegen de door de SVB afgegeven A1-verklaring. De inspecteur en de belastingrechter moeten de A1-verklaring volgen tot deze formeel is ingetrokken.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1895

Gepubliceerd in Nieuws

Door BV betaalde bronheffing is niet verrekenbaar bij artiest

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2022

Een in Nederland wonende cello-speler geeft middels een BV optredens. De bij de BV ingehouden bronheffing in verband met buitenlandse optredens is niet te verrekenen bij de cello-speler in privé.

Bron: Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1048

Gepubliceerd in Nieuws

Tekengelden voetballer zijn in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2022

Van een in Nederland vervulde dienstbetrekking is ook sprake als uit de arbeidsovereenkomst volgt dat de arbeid in Nederland zal worden verricht. Ook als het tekengeld uitbetaald is vóór de werkzaamheden aanvangen.

Bron: Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1041

Gepubliceerd in Nieuws

Bezwaarschrift in het Duits kan ontvankelijk zijn

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2022

Als een inspecteur een bezwaarschrift in het Duits ontvangt, kan hij het bezwaar niet op basis hiervan niet-ontvankelijk verklaren. De inspecteur kan een vertaling vragen, maar moet motiveren waarom de vertaling noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar.

Bron: Hoge Raad, 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:943

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad legt remittance bepaling belastingverdrag met Malta uit

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2022

Een Nederlandse BV is feitelijk gevestigd in Malta en daar verdragsinwoner. De in Zwitserland wonende aandeelhouder betaalt rente aan de BV. De rente wordt niet naar Malta overgemaakt, zodat Malta niet heft door de Maltese remittance-bepaling. Nederland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Hoge Raad, 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:974

Gepubliceerd in Nieuws