Rubriek: Jurisprudentie

ABP-pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2019

A en B, gehuwd, wonen in Aruba en ontvangen een ABP-pensioen, een AOW-uitkering en een Arubaanse AOV. Aruba mag het gezamenlijk wereldinkomen belasten. Op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk is het ABP-pensioen belast in Nederland.

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 27 mei 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:287

Gepubliceerd in Nieuws

Compensatievergoeding voor 30%-regeling is belast

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2019

Een voetballer ontvangt in verband met de afwijzing van de toepassing van de 30%-regeling een compensatievergoeding van zijn werkgever. De vergoeding is belast in het jaar waarin de inspecteur de toepassing van de 30%-regeling afwijst en niet pas in het jaar van de feitelijke uitbetaling.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:533

Gepubliceerd in Nieuws

Liquidatie-uitkering inwoner België is terecht belast

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2019

Een inwoner van België ontvangt een liquidatie-uitkering van zijn BV. De inspecteur belast deze uitkering als inkomen uit AB en past een (verdrags)tarief toe van 15%. Dat bij vervreemding van de aandelen geen Nederlandse heffing mogelijk is, maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1019

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingrechter is gebonden aan A1-verklaring

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2019

De Nederlandse belastingrechter is aan de A1- en/of E101-verklaring gebonden, ook al staat die nog niet onherroepelijk vast. In casu was de E101-verklaring afgegeven omdat belanghebbende meer dan 25% van zijn werktijd in zijn woonland heeft gewerkt. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:942

Gepubliceerd in Nieuws

Landenkring KBB is niet in strijd met rechten van de mens

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2019

De invoering van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 voor een belastingplichtige die niet woont binnen de landenkring is geen schending van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof in deze.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:916

Gepubliceerd in Nieuws

Sinds mei 2010 niet meer verzekerd in twee landen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2019

 

Het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 is niet voor situaties waarbij iemand voor 1 mei 2010 verzekerd was in twee landen. Dit deed zich onder meer voor bij in België wonende DGA’s met een BV in Nederland.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:470

 

Gepubliceerd in Nieuws

Geen eigen woning uitgezonden diplomaat

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2019

Een diplomaat is naar verschillende landen uitgezonden geweest. Hij bezit een woning in Nederland. Voor de diplomaat is geen sprake van een eigen woning, omdat de woning voor hem nooit het hoofdverblijf is geweest. Dat zijn ex-echtgenote wel in de woning woont, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:265

Gepubliceerd in Nieuws

Geen bewijs voor woonplaats buiten Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2019

X levert onvoldoende bewijs dat hij inwoner was van een ander land dan Nederland. Hij heeft een sociale binding met Nederland nu een kind van X met zijn moeder verblijft in een woning in Nederland van X. Verder voetbalde hij in Nederland, stond hij een deel van het jaar ingeschreven etc.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:5008 

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurder Limited is aansprakelijk voor loonheffingen

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2019

Een bestuurder van een naar het Engels recht opgerichte Limited is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen loonheffingen, vergrijpboete, heffings- en belastingrente van de Limited. De bestuurder heeft verwijtbaar gehandeld door geen geldige melding betalingsonmacht te doen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4862 

Gepubliceerd in Nieuws

Uitkering oorlogsveteraan is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2019

Een Amerikaanse publiekrechtelijke periodieke uitkering aan een oorlogsveteraan van de Golfoorlog is in Nederland onderdeel van het premie-inkomen. Belanghebbende heeft wel recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van het belastingverdrag met de VS..

Bron: Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1185

Gepubliceerd in Nieuws