Rubriek: Jurisprudentie

Mini-job in Duitsland beperkt het recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2019

Inwoners van Nederland met een mini-job in Duitsland zijn aldaar beperkt sociaal verzekerd. Nederland mag deze als niet verzekerd aanmerken. Nederland mag de AOW afhankelijk stellen van de verzekeringsplicht.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 september 2019, ECLI:EU:C:2019:767

Gepubliceerd in Nieuws

Oostenrijk moet compenserende toeslag betalen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

Het echtpaar Moser woont in Duitsland en heeft recht op een Duitse ouderschapsuitkering. Oostenrijk, waar mevrouw werkt, moet het verschil met de Oostenrijkse kinderverzorgingsuitkering volledig compenseren.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 september 2019, ECLI:EU:C:2019:75

Gepubliceerd in Nieuws

Geen onderworpenheid aangetoond door belanghebbende

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2019

Een in Nederland wonende werknemer bij een Cypriotische en Liechtensteinse onderneming heeft geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Er is geen belastingverdrag met die landen en belanghebbende bewijst niet aldaar aan de belastingheffing te zijn onderworpen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2310

Gepubliceerd in Nieuws

Omrekenkoers bij aanvulling gezinsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2019

Duitsland moet een aanvulling betalen op de Zwitserse kinderbijslag. De hoogte van de Duitse bijbetaling is afhankelijk van de omrekeningskoers. Daarbij moet worden uitgegaan van de koers op de dag dat het bevoegde orgaan de gezinsuitkering betaalt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 september 2019, ECLI:EU:C:2019:662

Gepubliceerd in Nieuws

Dubbele premieheffing blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2019

X was van 2007-2009 verzekerd in Nederland. De door Luxemburg afgegeven e-101 verklaring is niet rechtsgeldig voor een rijnvarende. De inspecteur hoeft geen compensatie te geven voor de Luxemburgse premies, die Luxemburg vanwege verjaringstermijnen niet heeft terugbetaald.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:6893

Gepubliceerd in Nieuws

Gibraltarese Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2019

Een naar recht van Gibraltar opgericht Limited is in Nederland gevestigd. De ultimate beneficial owner (UBO) woont namelijk in Nederland en verricht zijn leidinggevende taak in Nederland. Voor de jaren dat de inspecteur dit niet kan bewijzen is de Ltd niet in Nederland gevestigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4322

Gepubliceerd in Nieuws

Dubbele woonplaats - verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2019

X heeft sterke banden met Nederland en met Turkije. Hij verblijft in beide landen ongeveer 6 maanden. In Turkije bij zijn echtgenote in Nederland bij zijn (klein)kinderen. X heeft een duurzame band met Nederland en is als ingezetene verzekerd voor de Zvw en Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2021

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur moet niet genomen beslissing SVB volgen

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2019

Diverse malen zijn door de SVB A1-verklaringen afgegeven en ingetrokken. Over een maand neemt de SVB geen besluit. Daaruit leidt de belastingrechter af, dat de SVB betrokkene niet als verzekerde heeft willen aanmerken. De inspecteur kan dan niet meer anders beslissen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3139

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende is belastingplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2019

Een Rijnvarende woont in Nederland en heeft een Cypriotische werkgever. Hij heeft niet in Cyprus (geen verdragsland) gewerkt, zodat op grond van art. 38 AWR geen recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting. Ook bewijst hij niet dat België op grond van het belastingverdrag mag heffen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3138

Gepubliceerd in Nieuws

Hof verrekent de dubbel geheven SV-premies

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2019

Een in Nederland wonende rijnvarende is in Nederland sociaal verzekerd. Luxemburg heeft echter ook premies geheven. Als reactie op het naar elkaar wijzen van de diverse overheidsinstanties, verrekent het Gerechtshof de Luxemburgse premies met de Nederlandse premies.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3140 

Gepubliceerd in Nieuws