Jurisprudentie

21,87% werken in Nederland leidt niet tot verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2019

Een inwoner van Nederland die in meer lidstaten werkt, is in Nederland sociaal verzekerd als hij in Nederland substantieel gewerkt heeft. Belanghebbende werkte 21,87% in Nederland. Ook de andere feiten leiden niet tot de conclusie dat substantieel in Nederland gewerkt is.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 18 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1582

Gepubliceerd in Nieuws

Aanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2019

X staat ingeschreven in het BRP sinds juni 2014 en rijdt met een auto met Frans kenteken op naam van zijn partner. De naheffingsaanslag MRB wordt deels verminderd omdat X pas vanaf januari 2016 een rijbewijs bezit. De boete van 100% is terecht.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:11355

Gepubliceerd in Nieuws

Geen verschoonbare termijnoverschrijding door verblijf buitenland

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2019

Het beroep van belanghebbende is niet-ontvankelijk. Belanghebbende verbleef met haar familie in het buitenland in verband met ziekte en overlijden van haar zus. Ze had een fiscaal belangenbehartiger aan moeten stellen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 5 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:660

Gepubliceerd in Nieuws

Woonlandfactor bij zorgtoeslag is toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2019

De toepassing van de woonlandfactor voor de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag is niet discriminatoir. Een gepensioneerde inwoner van België wordt niet ongelijk behandeld met een inwoner van Nederland omdat de Belgische zorgkosten lager zijn.

Bron: Raad van State, 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1346

 

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid toe rekenen aan werkland

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2019

Een nabestaandenpensioen is volledig belast in Nederland. De premie zijn betaald toen de erflater in Nederland woonde en werkte. De verdere opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid vond plaats nadat de echtgenoten geëmigreerd waren. Dit beïnvloedt niet het Nederlandse heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:540

Gepubliceerd in Nieuws

Begeleiding bouw schip leidt niet tot VI

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2019

De A-G vindt dat de begeleiding bij de bouw en oplevering van een boorschip door een Koreaans bedrijf niet leidt tot een vaste inrichting in Korea. Belanghebbende kan niet bewijzen, dat de ter beschikking gestelde kantoorruimte tot een VI leidt.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:308

Gepubliceerd in Nieuws

VO 883/2004 voorziet niet in absolute 25%-maatstaf

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2019

Bij werken in twee of meer landen moet de SVB aan de hand van de feiten beoordelen of men meer dan 25% werkzaam was in het woonland. Een bandbreedte is aanvaardbaar, maar bij aantoonbaar minder dan 20% is men niet substantieel werkzaam in het woonland, behoudens bijzondere omstandigheden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:852

Gepubliceerd in Nieuws

HR – Premiedeel heffingskorting tijdsevenredig

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2019

De Hoge Raad volgt het arrest van het Hof van Justitie EU van 23 januari 2019 inzake de Poolse mevrouw Zyla. Zij is in 2013 5 maanden sociaal verzekerd geweest in Nederland. Zijla heeft alleen voor deze 5 maanden recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Bron: Hoge Raad, 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:588

Gepubliceerd in Nieuws

HR – Rijden in Nederland met Poolse auto

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2019

Een Pool staat ingeschreven in Nederland. Hij rijdt in Nederland met een in Polen geregistreerde auto. Hij heeft een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen over bijna 4,5 jaar. De Hoge Raad beantwoordt vragen over het verblijfsvermoeden en de berekeningsvoorschriften.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:483

Gepubliceerd in Nieuws

Uitgeleende voetballer belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2019

Een Belgische voetbalclub heeft drie spelers uitgeleend aan een Nederlandse voetbalclub. In verband met het uitlenen krijgen ze een verlaagd tekengeld, dat per kwartaal wordt uitbetaald. Deze periodieke betalingen zijn in Nederland belast loon. Omdat middels een eindheffing is afgerekend, is de 30%-regeling niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1339

Gepubliceerd in Nieuws