Jurisprudentie

Keuzerecht leidt niet tot aftrek Belgische woning

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2019

Er bestaat geen recht in Nederland op aftrek voor de Belgische eigen woning als fiscale voordelen in België gerealiseerd kunnen worden. De eigen woning mag alleen dan niet in de teller van de voorkomingsbreuk worden opgenomen als de Schumacker-exceptie van toepassing is.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 16 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:408 

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen over Rijnvarenden beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2019

Rijnvarenden hebben van de Belastingdienst grote persoonlijke naheffingen gekregen. Ze blijken ten onrechte als verzekerd in Luxemburg te zijn aangemerkt. De ten onrechte betaalde premies moet in Luxemburg worden teruggevraagd. Uitgelegd wordt hoe de Rijnvarendenovereenkomst werkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Geen kostenvergoeding door onjuiste aangifte

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2019

De inspecteur heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de objectvrijstelling voor in Curaçao genoten loon. Belanghebbende heeft geen recht op een kostenvergoeding voor het ingediende bezwaar. Het is voor risico van belanghebbende dat de aangifte(software) niet juist was.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:651 

Gepubliceerd in Nieuws

Verhuur aan arbeidsmigranten leidt tot heffing toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2019

Voor bewoners van stacaravans op een buitenplaats in Ommen is toeristenbelasting verschuldigd. Dit is niet het geval als de verhuurder aannemelijk kan maken dat forensenbelasting is verschuldigd, omdat betrokkenen niet hun hoofdverblijf in Ommen hebben. De verhuurder kan het bewijs niet leveren.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3853

Gepubliceerd in Nieuws

Onherroepelijk vaststaande A1 niet fiscaal aanvechtbaar

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2019

Een Rijnvarende heeft van de SVB een A1 ontvangen waarin staat dat hij werkt in meerdere lidstaten op binnenlandse schepen en in Nederland sociaal verzekerd is. De A1 staat onherroepelijk vast, vanwege een procedurefout van belanghebbende. Via een fiscale procedure kan dit niet hersteld worden.

Bron: Hoge Raad, 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:694

Gepubliceerd in Nieuws

Art. 11, lid 3, onder e VO 883/2004 is een restbepaling

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2019

Een inwoner van Letland is als zeevarende werkzaam voor een Nederlandse werkgever. Hij werkt buiten de EU op een schip onder de vlag van de Bahama’s. Op grond van de Europese VO 883/2004 is hij sociaal verzekerd in zijn woonland, Letland.

Bron: Hof van Justitie EU, 8 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:381

Gepubliceerd in Nieuws

SVB hoeft geen gunstigere vrijwillige verzekering aan te bieden

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2019

De overschrijding van de aanvraagtermijn voor een vrijwillige AOW-verzekering mag X niet tegengeworpen worden op grond van het EU-recht. De hoogte van de door de SVB aangeboden vrijwillige verzekering met terugwerkende kracht is wettelijk voorgeschreven. X heeft geen recht op een lagere of nihil-premie.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 april 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1301

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag MRB voor BMW met Pools kenteken

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2019

A staat ingeschreven in het BRP sinds 1997. Hij rijdt in een BMW met Pools kenteken. Naar zijn zeggen is de BMW van de dochter en gebruikt hij die incidenteel in Nederland. De rechter volgt de ambtsedige verklaring van de Belastingdienst over de auto. De naheffing november 2015 tot juli 2017 is, net als de boete, terecht.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31-01-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1048 

Gepubliceerd in Nieuws

Filipijnse bemanning heeft recht op minimumloon

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2019

Op havensleepboten, met Nederlandse thuishaven, werkende Filipijnse bemanningsleden hebben recht op toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De Filipijnse onderneming is als uitlener de werkgever voor de WML.

Bron: Raad van State, 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1235

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse woning is geen ‘eigen woning’

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2019

Een uitgezonden ambtenaar bezit in Nederland een eigen woning, maar is nooit ingeschreven geweest op dat adres. De woning is geen eigen woning. De navordering is terecht, belanghebbende was bekend met het standpunt van de inspecteur en wist dat de aanslag fout was.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:551

Gepubliceerd in Nieuws