Rubriek: Jurisprudentie

Besluit pensioenen internationale organisaties is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2022

Inwoners van Nederland die in Nederland belaste pensioenuitkeringen ontvangen van een internationale organisatie zitten in een moeilijke bewijspositie. In het besluit wordt aangegeven hoe zijn in hun aangifte de pensioenen kunnen verwerken.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Verzuim tijdige aanvraag kost 8 jaar AOW

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2022

A woont in Zwitserland. Bij zijn aanvraag in 2010 voor een Zwitsers ouderdomspensioen vraagt hij niet ook zijn AOW-rechten aan. Pas in 2019 vraagt hij zijn Nederlandse AOW. De AOW gaat dan pas in één jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum in 2019.

Bon: Centrale Raad van Beroep, 2 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1298

Gepubliceerd in Nieuws

Overbruggingsuitkering voormalige voetballer is een lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2022

A woont in Australië en krijgt een overbruggingsuitkering na het beëindigen van zijn voetbalcarriëre. Voor de toepassing van het belastingverdrag moet de overbruggingsuitkering aangemerkt worden als een lijfrente en niet als inkomsten uit arbeid.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 juli 2022, ECLI:NL:PHR:2022:724

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling: wisseling werkgever tijdens bestaan oude dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Door een arbeidsconflict is Z zijn dienstbetrekking aan het beëindigen op het moment dat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit. De 30%-regeling kan Z toepassen bij zijn nieuwe werkgever, omdat sprake is van een wisseling van werkgever.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:5686

Gepubliceerd in Nieuws

Geen bewijs dat woonland geen faciliteiten verleent

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2022

A woont in het buitenland. Het wereldinkomen bedraagt 13.880, waarvan 3.224 niet in Nederland belast is. A voldoet niet aan het 90%-criterium en kan niet bewijzen dat hij in zijn woonland geen fiscale faciliteiten kan genieten. A krijgt dan geen Nederlandse fiscale faciliteiten.

Ron: Zeeland-West-Brabant, 28 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4206

Gepubliceerd in Nieuws

Box 3-heffing voor medewerker internationale organisatie

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2022

Belg G, woonde in Nederland toen hij een dienstbetrekking aanvaardde bij het Europees Octrooi Bureau. G is dan vanuit Nederland geworven. De vermogensinkomsten zijn dan belast in box 3. Dit in tegenstelling tot collega’s die van buiten Nederland zijn aangeworven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1094

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse ondernemer krijgt geen aftrek voor Duitse eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2022

Een inwoner van Duitsland heeft een onderneming in Duitsland met een vaste inrichting in Nederland. Hij heeft geen recht op aftrek voor zijn in Duitsland gelegen eigen woning, omdat hij voldoende in Duitsland belast inkomen heeft. Duitsland dient fiscale faciliteiten te verlenen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1681

Gepubliceerd in Nieuws

Pensionado in Duitsland krijgt gedeeltelijk fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2022

Y is gepensioneerd en woont in Duitsland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium. Hij krijgt toch gedeeltelijk in Nederland fiscale faciliteiten op basis van het Stappenplan dat het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft ontwikkeld (zie nieuwsbericht 23 mei 2022).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2988

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Frankrijk kwalificeert niet, maar krijgt wel faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2022

X is gepensioneerd en woont in Frankrijk. Van zijn inkomen is minder dan 90% belast in Nederland. Op grond van het Unierecht heeft X toch recht op een pro-rata-aftrek. X moet wel minimaal de belasting betalen die een inwoner van Nederland zou moeten betalen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1828

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot is in Nederland belast voor zijn pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2022

X, gepensioneerd, is een piloot, die vliegt voor een Turkse luchtvaartonderneming. Op basis van de nationale wetgevingen van Turkije en Nederland is hij in beide landen inwoner. Voor het belastingverdrag wordt hij aangemerkt als inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2123

Gepubliceerd in Nieuws