Rubriek: Jurisprudentie

Te laat ingediend verzoek 30%-regeling kort looptijd

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2022

A vindt dat zijn verzoek om verlenging van de 30%-regeling een maand te laat ingaat. Werkafspraakhouders worden volgens A gunstiger behandeld. Het verzoek om gelijke behandeling volgt de rechtbank niet.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5358

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvraagtermijn kinderbijslag is niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2022

Een Roemeen gaat in 2016 in Ierland werken en wonen. Hij vraagt in 2018 Ierse kinderbijslag aan. Ierland hoeft niet met terugwerkende kracht tot 2016 kinderbijslag te verlenen. Het verzoek is te laat ingediend.

Bron: Hof van Justitie EU, 29 september 2022, ECLI:EU:C:2022:737

Gepubliceerd in Nieuws

Aanspraak verzekering dienstreis is gericht vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2022

De aanspraak op een uitkering uit een reisverzekering valt onder de gerichte vrijstelling voor dienstreizen. De overlijdensuitkering voor de echtgenote nadat de echtgenoot is overleden tijdens een dienstreis, is dan onbelast.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3319

Gepubliceerd in Nieuws

Inhaalbeschikking hoeft niet tegelijk met aanslag

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2022

X woont in Nederland en claimt over 2016 een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor zijn positief buitenlands inkomen. De inhaalbeschikking 2015 verhindert dat, ook als die is opgelegd na de aanslag over 2015.

Bron: Rechtbank Gelderland, 13 mei 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2403

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurdersbeloning uit Costa Rica is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2022

V woont in Nederland en is bestuurder van een vennootschap in Costa Rica. Zijn vergoeding over 2018 ziet niet op in Costa Rica verrichte werkzaamheden. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7910

Gepubliceerd in Nieuws

Herstelkosten normale schade ingevoerde auto beïnvloedt waarde niet

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2022

Bij de waardeschatting van een geïmporteerde auto op basis van een taxatie moeten de herstelkosten van schade ten gevolge van normaal gebruik worden geëlimineerd. Die kosten zijn verdisconteerd in de handelsinkoopwaarde.

Bron: Hoge Raad, 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1273

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse werkgever kan vrijgestelde kostenvergoeding geven

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2022

A is piloot bij een buitenlandse werkgever. A krijgt een vergoeding per uur, die ook de te maken (niet specifiek aangewezen) kosten dekt. A en de inspecteur vinden dat 17.000 euro van de vergoeding zakelijke kosten dekt. Dat bedrag is een vrijgestelde kostenvergoeding.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3100

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdrag met Brazilië kent een formeel bestuurdersbegrip

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2022

V is co-managing director van een holding met concernactiviteiten in Argentinië en Brazilië. Hij was voor die werkzaamheden geen statutair directeur. Formeel is V dan geen bestuurder, zodat het bestuurdersartikel van het verdrag met Brazilië niet van toepassing is.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 2 augustus 2022, ECLI:NL:PHR:2022:733

Gepubliceerd in Nieuws

Wachttijd kinderbijslag geldt niet voor immigrant uit lidstaat EU

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2022

Een Bulgaarse onderdaan heeft haar gewone verblijfplaats in Duitsland gevestigd en verblijf daar legaal. Zij vraag in Duitsland kinderbijslag aan. Duitsland kan haar niet de eerste drie maanden uitsluiten van kinderbijslag omdat zij in Duitsland geen arbeidsinkomsten heeft.

Bron: Hof van Justitie EU, 1 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Na emigratie doorbetaald loon is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2022

X is per 31 december 2015 ontslagen als bestuurder van BV Y. In 2015 heeft hij feitelijk niet gewerkt, maar kreeg wel loon doorbetaald. In maart 2015 is X geëmigreerd naar Costa Rica. Het loon ter zake van de in Nederland vervulde dienstbetrekking is in Nederland belast.

Bron: Hoge Raad, 2 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1126

Gepubliceerd in Nieuws