Jurisprudentie

Werkkostenregeling toepasbaar bij buitenlandse werkgever

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2023

A, inwoner van Nederland, werkt voor een Liechtensteinse werkgever. In de inkomstenbelasting kan hij een vrijstelling van 1,2% van het totale loon claimen. Hij maakt niet aannemelijk dat andere kosten vergoed zijn waarvoor recht bestaat op een gerichte vrijstelling.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 oktober 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2088

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse bevaarbare routes Rijnvarende leiden tot dubbele premieheffing

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2023

Y woont in Nederland en werkt als Rijnvarende voor een Liechtensteinse werkgever en is in Nederland sociaal verzekerd. De inspecteur hoeft geen overleg met Liechtenstein op te starten om de dubbele premieheffing te voorkomen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 oktober 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2077

Gepubliceerd in Nieuws

Premie Duitse arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

Een Duitser die in Nederland woont betaalt premies voor een Duitse arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekering is afgesloten na zijn immigratie. De premie is niet aftrekbaar. Er geen sprake van discriminatie.

Bron: Rechtbank Noord Nederland, 14 november 2023 ECLI:NL:RBNNE:2023:4616

Gepubliceerd in Nieuws

Voor EU uitgezonden deskundige is belast in de woonstaat

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2023

P is een Kroaat en werkt als deskundige bij een project in Albanië, gefinancierd door de EU. De kaderovereenkomst EU – Albanië moet dubbele belastingheffing voorkomen. Kroatië mag, als woonland de inkomsten van P belasten.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 november 2023, ECLI:EU:C:2023:920

Gepubliceerd in Nieuws

Rechter herstelt evidente fout bij afgeven 30%-beschikking

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2023

Bij het afgeven van een 30%-beschikking is een evidente fout gemaakt. De beschikking staat formeel vast. De formele rechtskracht van die beschikking staat echter niet in de weg aan het geven van een nieuwe juiste beschikking. 

Bron: Rechtbank Den Haag, 5 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:17391

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsartikel bepaalt heffing over uitkeringen uit een ontslagstamrecht

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

A woont in de VS en geniet uitkeringen van ruim 1,5 miljoen uit een ontslagstamrecht-BV waarvoor A gebruik heeft gemaakt van de (inmiddels afgeschafte) stamrechtvrijstelling. De uitkeringen zijn op grond van het arbeidsartikel belast in het voormalige werkland Nederland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 6 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8461

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale waardeoverdracht pensioenen moet anders

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2023

De voorwaarden die Nederland stelt ter zake van een uitgaande internationale waardeoverdracht van pensioen (besluit van 9 oktober 2015), zijn in strijd met het Europees recht. De regels omtrent het afkoopverbod en de zekerheidsstelling mag Nederland niet hanteren.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:878 en 875

Gepubliceerd in Nieuws

Geen doorschuifregeling zonder beschikking

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2023

Bij het doorschuiven van een vrij te stellen buitenlands inkomen naar een later belastingjaar is een beschikking van de inspecteur vereist over het jaar waarin het vrijgestelde inkomen, dat niet heeft geleid tot een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, is vastgesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6330

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingskortingen inwoner België berekend op basis wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2023

L woont in 2017 in België en is een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. De inspecteur heeft bij de berekening de (bijzondere) verhoging van de algemene heffingskorting het wereldinkomen terecht in aanmerking genomen.

Bron: Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2023:1537

Gepubliceerd in Nieuws

EU-ambtenaar die na pensioen als zelfstandige werkt is niet verzekerd in België

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2023

Een ambtenaar van de Europese Unie die tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in dienst blijft en daarna op het grondgebied van een lidstaat een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, is niet in die lidstaat verplicht onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:881

Gepubliceerd in Nieuws