Jurisprudentie

Inwoner België krijgt Nederlandse fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2024

T woont in België. Door het box 3-inkomen voldoet T niet aan de 90%-eis voor de kwalificerende buitenlands belastingplicht. T heeft geen zodanig inkomen dat België fiscale tegemoetkomingen kan verlenen. T heeft dan recht op Nederlandse tegemoetkomingen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8594

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdsevenredige verlaging premiedeel heffingskorting bij migratie

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2024

M emigreert in augustus naar Denemarken en heeft nadien geen Nederlandse inkomsten meer. Het belasting- en premiedeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden dan dwingendrechtelijk tijdsevenredig verlaagd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8724

Gepubliceerd in Nieuws

Materieel werkgeversbegrip geldt ook bij werken voor vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2024

Portugese uitzendkrachten hebben een formele werkgever in Portugal. Ze werken in Nederland voor een vaste inrichting van een Belgische vennootschap. De Belgische vennootschap is materieel de werkgever voor het verdrag. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8321

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijslast Schumacker-doctrine rust op belanghebbende

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

P woont in Duitsland en claimt in Nederland fiscale faciliteiten. P overlegt geen inkomensverklaring en maakt het recht op Nederlandse fiscale faciliteiten niet aannemelijk. De inspecteur hoeft niet zelf in Duitsland navraag te doen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8028

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioen Belgische pensionado is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2023

W woont in België en geniet pensioenuitkeringen uit Nederland die in België niet belast zijn. W heeft hierover in België geprocedeerd. De inspecteur heeft hierover rechtmatig gegevens uitgewisseld met België. Nederland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8322

Gepubliceerd in Nieuws

Cyprusconstructie met internationale chauffeurs strandt

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

Een Nederlands transportbedrijf maakt gebruik van chauffeurs die ingeschreven zijn bij een Cypriotisch adviesbureau. De rechter vindt dat er een dienstbetrekking bestaat tussen de chauffeurs en het transportbedrijf.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6462

Gepubliceerd in Nieuws

Systematiek verrekenen buitenlandse bronheffing strijdig met EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2023

De A-G stelt aan de Hoge Raad voor eerst de buitenlandse bronheffingen te gaan verrekenen en daarna de heffingskortingen toe te passen. De nu in de wet opgenomen omgekeerde volgorde acht hij in strijd met het vrij verkeer van kapitaal.

Bron: A-G Koopman, 1 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1097

 

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop pensioen eigen beheer belast bij inwoner Korea

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2023

Y woont in Korea en koopt zijn Nederlandse pensioen in eigen beheer af. Het Hof beslist dat de pensioen-BV in Nederland een onderneming drijft en het pensioen ten laste van de winst komt. De afkoopsom is belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 3 oktober 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2221

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische wetswijziging heffing buitenlandse pensioenen kan

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2023

In januari 2022 heeft België met ingang van 1 januari 2021 de Belgische wet gewijzigd, waardoor buitenlandse (ook Nederlandse) pensioenen integraal belast zijn. Het grondwettelijk Hof is akkoord met de wijziging, op de terugwerkende kracht voor het jaar 2021 na.

Bron: Grondwettelijk Hof, 14 december 2023, nr. 170/2023

Gepubliceerd in Nieuws

Geen conserverende aanslag AB bij emigratie 30%-er

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2023

P woont in Nederland, bezit een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap en is een partieel buitenlandse belastingplichtige. Bij emigratie kan ter zake van het aanmerkelijk belang geen conserverende aanslag worden opgelegd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 30 november 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:12584

Gepubliceerd in Nieuws