Rubriek: Jurisprudentie

Hoe moet het 15%-tarief berekend worden over pensioenuitkeringen?

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2022

A woont op Curaçao en ontvangt diverse uitkeringen, waaronder AOW en een pensioen van ABN-Amro. Bij de berekening van de belasting mag het pensioen in aanmerking worden genomen voor de progressie. Daarna wordt een evenredig deel van de heffing verminderd tot 15%.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5934

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur hoeft met adviseur geen werkafspraken 30%-regeling te maken

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2022

Belanghebbende beroept zich op verschil in behandeling, omdat hij per brief een verzoek om toepassing van de 30%-regeling moet doen en dat werkafspraakhouders een verzoek per mail mogen doen. De rechtbank concludeert dat geen sprake is van een nadeligere behandeling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5966

Gepubliceerd in Nieuws

Verrekening dubbele premies in Nederland is mogelijk mits …

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2022

Ten onrechte in het Liechtenstein ingehouden sociale zekerheidspremies omdat de Rijnvarenden in Nederland verzekerd zijn, kunnen alleen verrekend worden met Nederlandse premies, als de premies door Liechtenstein zijn overgemaakt naar de SVB.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 27 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:931

Gepubliceerd in Nieuws

Geen WIA omdat Duits inkomen niet meetelt

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2022

V woont in Duitsland en het UWV heeft vastgesteld dat V recht heeft op een WIA-uitkering. De uitkering bedraagt nihil, omdat V in het refertejaar geen loon heeft genoten. Het Duitse Elterngeld en de Duitse ontslagvergoeding zijn niet als loon aan te merken.

Bron: Hoge Raad, 21 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1513

Gepubliceerd in Nieuws

Bij piloot is verrekeningsmethode van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
21-10-2022

Q is piloot en vliegt als inwoner van Nederland voor een Turkse maatschappij. De inspecteur vordert na omdat Q in zijn aangifte ten onrechte niet de verrekeningsmethode heeft toegepast voor de voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 9 september 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5267

Gepubliceerd in Nieuws

Schumacker-arrest niet van toepassing bij Duitse pensionado

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2022

A, pensionado en voormalig ambtenaar in Nederland, woont in Duitsland met zijn partner en claimt in Nederland fiscale faciliteiten. A doet daarbij ook een beroep op het Unierecht. Met een verwijzing naar het stappenplan van het Gerechtshof wordt het beroep afgewezen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3102

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg begrip materieel werkgever Verdrag met Duitsland 1959

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2022

A woont in Nederland en werkt in een internationale managementfunctie in dienstbetrekking voor een Limited. Zijn loon voor zijn werk voor een Duitse GmbH gaat op in een algemene service-fee. Het loon van A is belast in Nederland. De GmbH is voor het verdrag met Duitsland 1959 geen materiële werkgever.

Bron: Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1436

Gepubliceerd in Nieuws

Tussen twee uitzendingen in verzekerd in het woonland

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2022

Een uitzendkracht die woont in een lidstaat werkt voor een uitzendbureau in Nederland is gedurende de periode tussen twee uitzendingen in, verzekerd in zijn woonland. Voor de tussenperiode bestaat geen recht op kinderbijslag en AOW-opbouw.

Bron: Hof van Justitie EU, 13 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:782

Gepubliceerd in Nieuws

Geen AOW-opbouw tijdens wonen op Bonaire

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2022

V heeft geen recht op AOW. Ze woonde korter dan een jaar voor de ingangsdatum van de AOW in Nederland en daarvoor op Bonaire. V woonde daarmee niet lang genoeg binnen het Europese deel van Nederland.

Bron: Hoge Raad, 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1378

Gepubliceerd in Nieuws

Musicalartieste treedt op in Oostenrijk, maar betaalt (ook) in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2022

Z, artieste, heeft bijna een jaar geleefd in een theaterwoning in Oostenrijk. Z is inwoner van Nederland gebleven. Haar beloning is onderdeel van het Nederlands wereldinkomen. De voorkoming van dubbele belasting verloopt via de verrekeningsmethode.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8256

Gepubliceerd in Nieuws