Rubriek: Jurisprudentie

Alle inkomsten uit het VK van een piloot zijn belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2022

Het belastingverdrag Nederland – VK wijst het heffingsrecht over inkomsten van een in Nederland wonende piloot toe aan het woonland. Dat geldt ook voor de binnenlandse vluchten, de stand-by-dagen en de trainingsdagen in het VK.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 29 november 2022, ECLI:NL:PHR:2022:1128

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe 30%-beschikking ook na afloop eerdere beschikking mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2022

W heeft een beschikking 30%-regeling ontvangen met een looptijd tot 1 januari 2021. In 2021 vraagt een W nieuwe beschikking aan met looptijd tot 1 januari 2022. De inspecteur kan het verzoek niet afwijzen met een verwijzing naar de eerdere beschikking.

Bron: Rechtbank Den Haag, 24 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13389

Gepubliceerd in Nieuws

Meldingplicht grensoverschrijdende constructies geldt ook voor advocaten

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2022

De meldingsplicht grensoverschrijdende constructies van advocaten is niet in strijd met het EU-recht. Wel is een advocaat, wegens zijn beroepsgeheim, niet gehouden andere intermediairs in kennis te stellen van zijn meldingsverplichting.

Bron: Hof van Justitie, 8 december 2022, ECLI:EU:C:2022:963

Gepubliceerd in Nieuws

Woning in immigratiejaar belast in box 1 én box 3

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2022

Een echtpaar remigreert naar Nederland. In Nederland wordt de Nederlandse woning die ze al bezitten hun eigen woning. De woning vormt dan een bezitting in box 3 én is een eigen woning in box 1. Dit is een gevolg van de systematiek van box 3.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 november 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6739

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot woont in Nederland en niet in Spanje/Italië

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2022

Na een opleiding als piloot is Q in 2017 gestationeerd geweest in Italië en Spanje, waar hij ook appartementen gehuurd had. Q onderhield nog een duurzame band met Nederland en wordt daarom aangemerkt als binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12395

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop pensioen eigen beheer in Zuid-Korea belast

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2022

P woont in Zuid-Korea en koopt zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen af. Omdat de afkoopsom niet rechtstreeks ten laste van de winst van de pensioen-BV is gekomen, maar ten laste van de pensioenreserve, heeft Nederland geen heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12396

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad herziet arrest niet na arrest Hof van Justitie EU

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2022

Een herziening van een arrest van de Hoge Raad vanwege een later verschenen arrest van het Hof van Justitie EU is niet mogelijk op grond van de AWB. Het arrest van Hoge Raad betrof de onbeperkte navorderingstermijn in de erfbelasting.

Bron: Hoge Raad, 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1830

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop pensioen eigen beheer door Nederland daadwerkelijk belast

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2022

A woont in België en koopt een Nederlands pensioen in eigen beheer af. De afkoopsom is in Nederland belast, maar door de heffingskorting deels niet feitelijk belast. Het pensioen is dan wel daadwerkelijk belast. België moet de afkoopsom volledig vrijstellen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 18 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse Rente niet volledig belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2022

A woont in Nederland en ontvangt van de Duitse DRV een ouderdomsrente. De rente is maar voor 45% belast, omdat maar 45% van de premie in aftrek is gebracht in Duitsland. De overige 55% van de premie was niet aftrekbaar en is feitelijk als loon belast geweest.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9842

Gepubliceerd in Nieuws

Alleen bij het CAK in bezwaar tegen pseudo-premies Zvw.

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2022

De door het CAK ingehouden bijdrage Zvw (pseudo-premies) zijn een andere bijdrage dan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Pensionado X, die in Zwitserland woont, moet bezwaar indienen bij het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3290

Gepubliceerd in Nieuws