Rubriek: Jurisprudentie

Ook bij een lopend beroep tegen de A1 moet de belastingrechter die volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2022

A heeft een beroep lopen bij de Centrale Raad van Beroep tegen de door de SVB afgegeven A1-verklaring. De inspecteur en de belastingrechter moeten de A1-verklaring volgen tot deze formeel is ingetrokken.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1895

Gepubliceerd in Nieuws

Door BV betaalde bronheffing is niet verrekenbaar bij artiest

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2022

Een in Nederland wonende cello-speler geeft middels een BV optredens. De bij de BV ingehouden bronheffing in verband met buitenlandse optredens is niet te verrekenen bij de cello-speler in privé.

Bron: Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1048

Gepubliceerd in Nieuws

Tekengelden voetballer zijn in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2022

Van een in Nederland vervulde dienstbetrekking is ook sprake als uit de arbeidsovereenkomst volgt dat de arbeid in Nederland zal worden verricht. Ook als het tekengeld uitbetaald is vóór de werkzaamheden aanvangen.

Bron: Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1041

Gepubliceerd in Nieuws

Bezwaarschrift in het Duits kan ontvankelijk zijn

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2022

Als een inspecteur een bezwaarschrift in het Duits ontvangt, kan hij het bezwaar niet op basis hiervan niet-ontvankelijk verklaren. De inspecteur kan een vertaling vragen, maar moet motiveren waarom de vertaling noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar.

Bron: Hoge Raad, 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:943

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad legt remittance bepaling belastingverdrag met Malta uit

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2022

Een Nederlandse BV is feitelijk gevestigd in Malta en daar verdragsinwoner. De in Zwitserland wonende aandeelhouder betaalt rente aan de BV. De rente wordt niet naar Malta overgemaakt, zodat Malta niet heft door de Maltese remittance-bepaling. Nederland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Hoge Raad, 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:974

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever is niet aansprakelijk voor gevolgen wijziging belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2022

Twee KLM-piloten zijn inwoner van Zwitserland. KLM is geen loonbelasting gaan inhouden na een wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland, waardoor Nederland heffingsrecht kreeg. KLM is niet aansprakelijk voor de te betalen aanslag van de piloten.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1569

Gepubliceerd in Nieuws

In VS wonende en werkende ambtenaar is belast in VS

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2022

A werkt voor de Nederlandse Luchtmacht in de VS. Op grond van het overheidsartikel heeft de VS het heffingsrecht van A, vanaf het moment dat A een green card bezit en voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van de VS is geworden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3412

Gepubliceerd in Nieuws

22% werken in woonland leidt tot socialezekerheidsplicht in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2022

Een werknemer die minder dan 25% in de lidstaat van zijn woonplaats werkt, mag toch geacht worden een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden te verrichten in zijn woonstaat indien er voldoende overige omstandigheden zijn die daarop duiden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1240

Gepubliceerd in Nieuws

Hoger beroep inzake Tozo-regeling grensondernemers

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2022

De Gemeente Maastricht en het Ministerie van SZW gaan in hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak waarin de rechter de Nederlandse Tozo-tegemoetkoming voor levensonderhoud ten gevolge van Covid-19 toekent aan een buitenlandse grensondernemer.

Bron: Minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 16 juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Grondwerkzaamheden in VK van piloot zijn belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2022

Een inwoner van Nederland werkt als piloot met een standplaats in het VK. De grondwerkzaamheden die hij verricht zijn toe te rekenen aan zijn werkzaamheden in het internationaal verkeer. Zijn subsistence en flying duty allowances zijn aan te merken als loon.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:91

Gepubliceerd in Nieuws