Jurisprudentie

Plegen te werken in meerdere lidstaten

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2023

C werkt in Spanje voor zijn in Nederland geregistreerde bedrijf. Nederland is niet zijn gewoonlijk werkland omdat niet aannemelijk is dat C een aanzienlijk deel van zijn werk ook in Nederland verricht. Zijn echtgenote krijgt na het overlijden geen Nederlandse (pro rata)-ANW.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 25 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:986

Gepubliceerd in Nieuws

Werken op een schip leidt niet tot inkomsten uit scheepvaart

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2023

A werkt op schepen als medewerker van een bergingsmaatschappij. A geniet geen inkomsten uit scheepvaart gezien de aard van zijn werkzaamheden. Ook heeft hij geen vaste inrichting of is hij een vaste vertegenwoordiger. Zijn loon is in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:894

Gepubliceerd in Nieuws

Partiële buitenlandse belastingplicht niet van rechtswege

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2023

Een 30%-er kan de partiële buitenlandse belastingplicht alleen op verzoek toepassen, bijv. door de partiële buitenlandse belastingplicht in de aangifte toe te passen. Nu de aanslag onherroepelijk vast staat, kan geen ambtshalve vermindering volgen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:898

Gepubliceerd in Nieuws

Canadese onderzoekster heeft geen recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2023

R is in 2018 naar Nederland gekomen, met een tijdelijke verblijfsvergunning, om onderzoek te verrichten. Sinds 2020 werkt ze bij de universiteit in dienstbetrekking. Omdat ze al in Nederland werkzaam was heeft ze in 2020 geen recht op de 30%-regeling.

Bron: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 juli 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1437

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België heeft geen recht op belastingdeel heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2023

A woont in België en vaart op een schip onder Nederlandse vlag voor een Nederlandse werkgever. Hij is premieplichtig in Nederland, maar niet in Nederland belastingplichtig. G heeft dan geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5341

Gepubliceerd in Nieuws

Verkoop AB-pakket inwoner VAE is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2023

X woont in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). X verkoopt in 2016 zijn aanmerkelijk belang-aandelen. Het belastingverdrag met de VAE is niet van toepassing, omdat X geen onderdaan is van het VAE. Nederland mag de verkoopwinst belasten.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 juli 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1303

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aftrek hypotheekrente Duitse woning voor deel partner

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2023

U en T zijn gehuwd en wonen in Duitsland. U is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U krijgt alleen voor haar deel aftrek van de hypotheekrente. U bewijst niet dat T ook een kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5331

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse Rente van inwoner Nederland is volledig belast

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2023

G woont in Nederland en ontvangt een Duitse Rente. G heeft eerder in Duitsland gewoond en gewerkt. G maakt niet aannemelijk dat de premie voor de Duitse Rente in Duitsland niet tot fiscale voordelen heeft geleid. De Rente is volledig belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5190

Gepubliceerd in Nieuws

Collegegeld betaald voor belastingplicht is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2023

B en N komen vanuit het buitenland naar Nederland om te studeren en betalen verplicht de studiekosten voor hun komst. Deze studiekosten zijn niet aftrekbaar omdat ze op moment betaling (nog) geen belastingplichtigen zijn in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 en 28 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5105 en 5326

Gepubliceerd in Nieuws

Niet doorgeven adreswijziging leidt tot verzuimboete

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2023

Y verhuist binnen Duitsland maar geeft geen adreswijziging door aan de voormalige Nederlandse woongemeente of de Belastingdienst. Het gevolg is dat Y de Nederlandse belastingaangifte te laat doet. De verzuimboete is terecht opgelegd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4789

Gepubliceerd in Nieuws